Blog

Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 10
22.06.2021

Badania cementów

W artykule znajdziesz:

Badania cementów

Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 11
Badania cementów

Autorzy określili zawartość wolnego tlenku magnezowego metodą N.A. Toropowa i P.D. Kacenelenbogena. Ustalono, że w klinkierze z zestawu 2 zawartość wolnego tlenku magnezowego wynosi 0,84% z ogólnej zawartości MgO 4,99% (wg analizy chemicznej), a w klinkierze z zestawu 5 - 0,93% z ogólnej zawartości MgO 5,45%. W badanych klinkierach krystalizuje więc w postaci peryklazu tylko ok. 20% ogólnej zawartości tlenku magnezowego; pozostała część MgO wchodzi* prawdopodobnie, w postaci roztworu stałego do fazy alitu (przy czym, w tym przypadku, następuje zastąpienie jonu Ca2+ jonem Mg2+) i do substancji wypełniającej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obecność tlenku magnezowego w mieszaninie surowcowej zwiększa ogólną zasadowość układu, co wywołuje zwiększenie zawartości alitu w klinkierze. Tlenek magnezowy, pozostały po nasyceniu alitu, może tworzyć roztwory stałe z QAF i wchodzić w skład szklistej fazy o zmiennym składzie.
Wyniki chemicznej analizy fazowej i badań petrograficznych wskazują na zwiększenie zawartości alitu w klinkierach w porównaniu z wynikami uzyskanymi z obliczeń.
Poza tym, przy petrograficznych badaniach klinkierów serii II nie wykryto peryklazu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). A zatem, tlenek magnezowy, obecny w badanych klinkierach zwykle w postaci roztworów stałych, nie powinien ujemnie wpływać na stałość objętości i inne właściwości cementów.

Badania przeprowadzone na małych próbkach pozwoliły ustalić, że tlenek magnezowy zawarty w klinkierach serii II, wytworzonych z surowców z dodatkiem bazaltu, nie wywiera ujemnego wpływu na stałość objętości uzyskiwanych cementów i że te cementy osiągają znaczny wzrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia. Badania cementów wg normy GOST 310-60 (tabl. 2-19) potwierdziły słuszność tych wniosków.
Normalna konsystencja zaczynów z badanych cementów portlandzkich wynosi 24-28%, lecz wraz ze spadkiem modułu nasycenia zmniejsza się również jej wartość.
Czasy wiązania, odpowiadające wymaganiom GOST 10178-62, uzyskuje się przy dodatku gipsu w ilości 4-6%, w odniesieniu do masy klinkieru (uprawnienia budowlane).

Stosowanie bazaltu

Na próbkach (plackach) z zaczynu cementowego o normalnej konsystencji, badanych po 4-godzinnym gotowaniu w wodzie i poddanych obróbce hydrotermicznej w autoklawie pod ciśnieniem 0,2 MPa w ciągu 3 h, nie zaobserwowano pęknięć, zniekształceń i zniszczeń, wywołanych przez naprężenia wewnętrzne. Wszystkie próbki, co jest szczególnie ważne dla próbek serii II, wykazały stałość objętości.
Jak wykazały przeprowadzone badania, cementy serii I i II odznaczają się zwiększoną wytrzymałością na zginanie, co jest uwarunkowane znaczną ilością glinożela-zianu wapniowego (program egzamin ustny).
Badania wykazały możliwość uzyskania cementów z mieszanin surowcowych z dodatkiem bazaltów - marki 40 i 50.

Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski:
- Stwierdzono możliwość zastosowania bazaltu jako glinokrzemianowego składnika mieszaniny surowcowej, co pozwala na rozszerzenie bazy surowcowej przemysłu cementowego i intensyfikację produkcji klinkieru portlandzkiego (opinie o programie).
- Stosowanie bazaltu o zwiększonej zawartości tlenków żelaza, jako składnika mieszaniny surowcowej, warunkuje powstawania łatwo topliwych eutektyków, wywierających dodatni wpływ na reaktywność mieszaniny surowcowej i sprzyjających zakończeniu procesów klinkieryzacji w przedziale niższych wartości temperatury (1350-1400°C), niż to ma miejsce w klasycznych mieszaninach surowcowych (segregator aktów prawnych).
- Ustalono, że zwiększenie zawartości tlenków żelaza do 7%, magnezu do 5,5% , i alkaliów do 2% w wapienno-bazaltowych mieszaninach surowcowych nie wpływa
w sposób niekorzystny na proces wiązania wapna, krystalizację minerałów klinkierowych i właściwości uzyskiwanych cementów (promocja 3 w 1).
- Stwierdzono możliwość uzyskania cementu portlandzkiego marek 40 i 50 z surowcowych mieszanin wapienno-bazaltowych. Cementy te odpowiadają wymaganiom normy i odznaczają się zmniejszoną wodożądnością.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 16 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 17 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 18
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 19
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 20 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 21 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 22
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 32 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 33 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 34
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 35
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 36 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 37 Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 38
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rachunek ekonomiczny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami