Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, każdy projekt budowlany powinien składać się z geotechnicznych warunków posadowienia budynku oraz badań geologiczno-inżynierskich. Badania geotechniczne są niezwykle istotne, również z punktu widzenia inwestora. Pozwalają uniknąć ewentualnych błędów przy budowie domu, mogących skutkować w najgorszym wypadku katastrofą budowlaną.

Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Kiedy badania geotechniczne są obowiązkowe?

Badań geotechnicznych gruntu nie można więc traktować jak kolejnego przepisu utrudniającego życie. Za ich pomocą inwestycja budowlana będzie stabilna i bezpieczna (program na komputer). W przypadku budowy domuów jednorodzinnych mowa o pierwszej kategorii geotechnicznej. W tym przypadku wykonanie badań gruntu nie jest obowiązkowe. Konieczne jest jednak wykonanie opinii geotechnicznej. Warto jednak powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Może się bowiem zdarzyć, że to plany zagospodarowania przestrzennego wymuszają wykonanie badań geotechnicznych. Przed realizacją budowy na danym terenie warto zapoznać się z nimi.

Badania geotechniczne do ustalenia poziomu wód gruntowych

Badania geotechniczne służą przede wszystkim do tego by ustalić poziom wód gruntowych. Eksperci radzą by wykonać je jeszcze przed projektowaniem budynku. Gdyby okazało się, że poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki należałoby wykonać adaptację projektu. Dobrze jest również wziąć pod uwagę ewentualne prace wykopaliskowe wykonywane w otoczeniu działki. Prawo geologiczne w niektórych przypadkach nie dopuszcza bowiem budowy na terenach gdzie prowadzone są prace górnicze, związane z wydobyciem węgla kamiennego.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja geotechniczna nie odnosi się jednak tylko i wyłącznie do ustalenia poziomu wód gruntowych. Zawiera również informację obejmująca to jaki rodzaj gruntów występuje na danym terenie. Co istotne z punktu widzenia inwestora, w dokumentacji zawarte są dokładne informacje odnoszące się do położenia gruntów nośnych. Najważniejsze są jednak wnioski i zalecenia wynikające z posadowienia budynku. Każda inwestycja budowlana tak naprawdę wymaga sporządzenia badań geotechnicznych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami