Blog

Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 10
30.05.2018

Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

W artykule znajdziesz:

Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, każdy projekt budowlany powinien składać się z geotechnicznych warunków posadowienia budynku oraz badań geologiczno-inżynierskich. Badania geotechniczne są niezwykle istotne, również z punktu widzenia inwestora. Pozwalają uniknąć ewentualnych błędów przy budowie domu, mogących skutkować w najgorszym wypadku katastrofą budowlaną.

Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 11
Badania geotechniczne przed inwestycją budowlaną

Kiedy badania geotechniczne są obowiązkowe?

Badań geotechnicznych gruntu nie można więc traktować jak kolejnego przepisu utrudniającego życie. Za ich pomocą inwestycja budowlana będzie stabilna i bezpieczna (program na komputer). W przypadku budowy domuów jednorodzinnych mowa o pierwszej kategorii geotechnicznej. W tym przypadku wykonanie badań gruntu nie jest obowiązkowe. Konieczne jest jednak wykonanie opinii geotechnicznej. Warto jednak powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Może się bowiem zdarzyć, że to plany zagospodarowania przestrzennego wymuszają wykonanie badań geotechnicznych. Przed realizacją budowy na danym terenie warto zapoznać się z nimi.

Badania geotechniczne do ustalenia poziomu wód gruntowych

Badania geotechniczne służą przede wszystkim do tego by ustalić poziom wód gruntowych. Eksperci radzą by wykonać je jeszcze przed projektowaniem budynku. Gdyby okazało się, że poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki należałoby wykonać adaptację projektu. Dobrze jest również wziąć pod uwagę ewentualne prace wykopaliskowe wykonywane w otoczeniu działki. Prawo geologiczne w niektórych przypadkach nie dopuszcza bowiem budowy na terenach gdzie prowadzone są prace górnicze, związane z wydobyciem węgla kamiennego.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja geotechniczna nie odnosi się jednak tylko i wyłącznie do ustalenia poziomu wód gruntowych. Zawiera również informację obejmująca to jaki rodzaj gruntów występuje na danym terenie. Co istotne z punktu widzenia inwestora, w dokumentacji zawarte są dokładne informacje odnoszące się do położenia gruntów nośnych. Najważniejsze są jednak wnioski i zalecenia wynikające z posadowienia budynku. Każda inwestycja budowlana tak naprawdę wymaga sporządzenia badań geotechnicznych.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 16 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 17 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 18
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 19
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 20 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 21 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 22
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 32 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 33 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 34
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 35
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 36 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 37 Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 38
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszar sztucznej inteligencji zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami