Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne

Otrzymywane na budowie partie stali zbrojeniowej powinny być zaopatrzone w atest stwierdzający markę oraz granicę plastyczności. W przypadku gdy otrzymana na budowie stal nie posiada atestu, należy przeprowadzić badania laboratoryjne na podstawie PN-62/H-04310 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dalszym i głównym celem sortowania stali zbrojeniowej jest, po oczyszczeniu jej i wyprostowaniu prętów pogiętych na skutek wadliwego transportu, podział na gatunki, średnice (lub inne wymiary przekroju) i długości.

Na stan stali zbrojeniowej otrzymywanej na placu budowy ma poważny wpływ sposób transportu z huty na budowę, a w szczególności, jak uczy doświadczenie, z kolei na budowę; np. przewożenie stali zbrojeniowej w prętach na samochodach ciężarowych bez przyczep (jedno- lub dwuosiowych) powoduje pogięcie tych prętów. Przewożenie kręgów (zwojów) w pozycji pionowej grozi niebezpieczeństwem jej wypadnięcia, a zrzucanie ich z samochodów powoduje zanieczyszczenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Składowanie stali zbrojeniowej. Jeśli przewiduje się, iż stal zbrojeniowa będzie znajdować się na składzie nie dłużej niż 4 miesiące, można ją składować bezpośrednio na powietrzu. Pręty układać należy na podkładach drewnianych lub betonowych w odstępach co 2,5 m i gromadzić w zasiekach przeznaczonych dla prętów jednakowej średnicy (uprawnienia budowlane).

Podstawowymi warunkami należytej gospodarki stalą zbrojeniową przy scentralizowanej wytwórni zbrojeniowej jest mechanizacja wyładunku stali ze środków transportowych oraz podział jej na gatunki, średnice, a także i długości prętów. Jako przykład składu stali zaprojektowanego z uwzględnieniem tych zasad może służyć skład (program egzamin ustny).

Skład stali zbrojeniowej

Skład stali zbrojeniowej podzielony jest na dwie strefy wyładunkową i właściwą składową. Strefa wyładunkowa poza właściwym jej zadaniem przeznaczona jest do sortowania prętów zbrojeniowych wg ich marki, średnic i długości (opinie o programie).

Właściwa część magazynowa składa się ze stelaży zaopatrzonych w listwy pomiarowe oraz w deski czołowe dające możność wyrównania jednych końców prętów. Stelaże ustawione są ukośnie pod kątem 45° do toru kolejowego, aby umożliwić wyjmowanie prętów bez odwracania, co odbywa się w ten sposób, że robotnik wyciągający ze stelażu pręt odpowiedniej długości przekazuje go drugiemu robotnikowi stojącemu po drugiej stronie toru kolejki roboczej, a ten układa pręt na platformie.

Jak wykazuje praktyka, przez uniknięcie obracania prętów pobieranych ze stelaży ładowanych na wózki kolejki pracochłonność operacji składowych obniża się o około 20% (segregator aktów prawnych).

Czyszczenie małych ilości stali zbrojeniowej z łuszczącej się rdzy, zanieczyszczeń, miejsc zatłuszczonych itp. odbywa się szczotkami ręcznymi; natomiast przy większych ilościach - za pomocą specjalnych dmuchaw piaskowych. Czynności te odpadają, gdy stosuje się automaty do prostowania i cięcia stali zbrojeniowej. Prostowanie stali zbrojeniowej o małych średnicach (do 14 mm) w sposób mechaniczny odbywa się na automatach łączących z reguły prostowanie z cięciem na odpowiednie odcinki.

Prostowanie i cięcie stali zbrojeniowej w sposób mechaniczny odbywa się przy użyciu noży typu gilotynowego lub obrotowego.  Zasada prostowania zastosowana w obydwu przypadkach jest jednakowa i polega na odwijaniu drutu z kołowrotu 1 i przeciąganiu przez bęben prostujący 2 za pomocą pary wałków podawczych 3 obracających się z jednakową prędkością (promocja 3 w 1).

Sposób cięcia wyprostowanego drutu polega na zastosowaniu noży 4 typu gilotynowego. Gdy koniec wyprostowanego pręta dotknie odpowiednio nastawionego urządzenia odmierzającego 5, wówczas następuje uruchomienie noży tnących 4 i odcięcie pręta na żądaną długość.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !