Balustrada z betonu uzbrojonego

Balustrada z betonu uzbrojonego

Balustrada z betonu uzbrojonego współdziałała w zginaniu pomostu, choć jej wymiary nie są do tego dostosowane (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Z opisanych cech wyróżniających most w Villeneuve-sur-Lot na szczególne podkreślenie zasługuje zwarcie łuków za pomocą lewarów hydraulicznych.

Po moście przez Allier w Veurdre, przed budową którego E. Freyssinet zastosował po raz pierwszy lewary hydrauliczne do unoszenia próbnych łuków z krążyn, most w Villeneuve-sur-Lot był pierwszym mostem, który zwarto w ten sposob. Ale jeszcze większe znaczenie ma podjęcie zagadnienia zwierania ustrojów hiperstatycznych, nad którym to zagadnieniem nie zastanawiano się poprzednio zbyt szczegółowo, godząc się na wprowadzanie do tych ustrojów układów sił mniej lub więcej przypadkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kształt osi sklepienia został wyznaczony przez M. Rittera według jego pracy „Die Formgebung der gelenklosen Briickengewolbe mit Hilfe wirtueller Zusatz- lasten”, 1926.

Uzbrojenie sklepienia jest rozłożone symetrycznie u góry i u dołu przekrojów. Największe naprężenia na krawędziach sklepienia wywołane ciężarem własnym, obciążeniami ruchomymi i zmianami temperatury od + 15 do - 25°C wahają się od 35 do 40 kG/cm2, a naprężenia wywołane ciężarem własnym sklepienia po jego zwarciu są zawarte w granicach od 20 do 25 kG/cm2 (uprawnienia budowlane).
Most ten był przedmiotem dokładnych badań, wykonanych w latach 1924, 3 926. 1928. Program badań opracowano w biurze firmy Ziiblin, pod kierunkiem M. Rittera. W czasie badań mierzono ugięcia, drgania, skręcania, wydłużenia betonu na krawędziach oraz poziome przesunięcia i odkształcenia kątowe podpór mostu.

W roku 1924 wykonano pomiary odkształceń łuku po jego zwarciu i przed wykonaniem słupów i pomostu, przy czym ustawiono w zworniku obciążenie wynoszące 30 T. W roku 1928 poddano próbom ustrój złożony ze sklepienia, słupów i pomostu przez obciążenie czterema samochodami ciężarowymi o łącznym ciężarze 46,4 T (program egzamin ustny).
Pomiary te miały następujące cele:
- stwierdzenie współdziałania sklepienia, pomostu i łączników oraz stwierdzenie wpływu tego współdziałania na zmniejszenie sił wewnętrznych w sklepieniu,
- sprawdzenie narastania odkształceń trwałych ustroju, skurczu i pełzania betonu oraz ich stosunku do odkształceń sprężystych,
- wyznaczenie współczynnika pewności ustroju (opinie o programie).

Współczynnik sprężystości odkształceń całkowitych

W czasie, w którym most ten budowano, metody analizy statycznej uwzględniające współdziałanie pomostu i łączników w przenoszeniu sił przez luki nie były jeszcze ani dobrze rozwinięte, ani sprawdzone doświadczalnie. Dlatego pierwszy z celów pomiarów miał szczególne znaczenie (segregator aktów prawnych).
Do budowy mostu użyto betonu o składzie 300 kg, cementu portlandzkiego na 1000 litrów mieszanki piasku i żwiru w stosunku objętościowym 5 :7. Konsystencja masy betonowej była słabo plastyczna lub też dobrze wilgotna. Średnia wytrzymałość na ściskanie kostek wynosiła po 28 dniach 265 kG/cm2. Współczynnik sprężystości odkształceń całkowitych pod działaniem ciężaru własnego mostu przy naprężeniach dochodzących do 35 kG/cm2 wynosił E - 363 000 kG/cm2.

Współczynnik odkształceń sprężystych w przedziale naprężeń wywołanych obciążeniami ruchomymi i zmianami temperatury, zawartych od 35 do 52 kG/cm2, wynosił E = 362 000 kG/cm2. Współczynniki Poissona w obu wymienionych przypadkach wynosiły 1 : 5,0 i 1 : 6,6.
Przyrządy pomiarowe nie wskazywały istotnych przesunięć podpór w czasie zdjęcia sklepienia z krążyn. Przesunięcia poziome były bowiem zawarte w granicach od 0,072 do 0,085 mm. Pochylenia wezgłowi łuków wyniosły średnio 5.6″. Ugięcie sklepienia w zworniku wyniosło 6,1 mm (promocja 3 w 1).
Z porównania odkształceń pomierzonych i odkształceń wyliczonych wynika, że współczynnik sprężystości betonu zawarty był w granicach od 308 000 kG/cm2 do 444 000 kG/cm2, a więc wynosił średnio 393 000 kG/cm2.

Zestawienie naprężeń na krawędziach przekrojów łuku, wyliczonych w założeniu znalezionego współczynnika sprężystości, z naprężeniami zmierzonymi bezpośrednio wskazuje na dość znaczne różnice, natomiast zestawienie naprężeń na osi łuku. wyliczonych w taki sam sposób - nie wykazuje różnic.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !