Balustrady i wykańczanie powierzchni schodów

Balustrady i wykańczanie powierzchni schodów

Zadaniem balustrady jest zabezpieczenie ludzi od spadnięcia ze schodów (program na komputer). Składa się ona z części konstrukcyjnej i poręczy służącej do oparcia ręki, przymocowanej do konstrukcji balustrad. Najczęściej stosuje się balustrady stalowe z uwagi na ich wytrzymałość, i trwałość, a w szczególnych przypadkach mogą być stosowane specjalne ścianki balustradowe z żelbetu lub kamienia z odpowiednio ukształtowaną poręczą (program na telefon). W biegach szerszych od 1,5 m, poza balustradą od strony prześwitu, dawane są poręcze przy ścianie klatki schodowej. Balustrady stalowe wykonuje się z prętów o przekroju kwadratowym, okrągłym lub innym. Ustawia się je albo na stopniach lub policzkach, albo na zewnątrz schodów mocując do czół stopni lub boków policzków (program egzamin ustny).

Słupki ze stali kwadratowej zakotwione w każdym stopniu; słupki te połączone są z obejmującymi je dwustronnie u dołu płaskownikami. U góry nasadzony jest na słupki i przykręcony lub przyspawany płaskownik służący do umocowania poręczy. Pośrodku słupków umieszczono dodatkowe pionowe pręty. Poręcze mogą być drewniane, metalowe, z tworzyw sztucznych.
Poręcz drewniana polerowana z twardego drewna przykręcona jest do płaskowników. Przy przejściu z jednego biegu na drugi pomiędzy częściami prostymi poręczy wstawia się część zakrzywioną, klejoną z 2-4-3 części. Połączenie ze sobą poszczególnych części poręczy wykonuje się za pomocą krytych czopów i kleju (opinie o programie).

 

Słupki stalowe balustrady

Słupki stalowe balustrady mocowane są na schodach betonowych lub kamiennych przeważnie następującymi sposobami: a) rozczapierzony koniec słupka osadza się w poszerzone od dołu gniazdo z wierzchu stopnia i następnie gniazdo zalewa się zaprawą cementową, b) podobnie obrobiony koniec słupka osadza się w gniazdo z boku stopnia i zalewa się zaprawą. Przy sposobie (a) gniazda nie powinny być wykonane bliżej niż 5 cm od brzegu stopnia, aby nie spowodować pęknięcia (segregator aktów prawnych). Sposób (b) pozwala na lepsze wykorzystanie szerokości biegu, to znaczy na zwiększenie jego szerokości użytkowej; nie można jednak zastosować tego sposobu w zwykłych schodach dwubiegowych, gdzie jest mały prześwit. Przy schodach trójbiegowych i wachlarzowych stosowanie poręczy według wzoru (b) jest bardzo pożądane. Gniazda zasłania się ze względów estetycznych pierścieniami metalowymi. Przed zalaniem gniazda pierścienie podnosi się do góry, a po zalaniu opuszcza na właściwe miejsce.

Ustalenie typowych wymiarów klatek schodowych umożliwiło zastosowanie prefabrykowanych balustrad. W belce policzkowej balustradowej zabetonowane są bolce stalowe, a w dolnym płaskowniku balustrady wywiercone są otwory, przez które przechodzą trzpienie z belki policzkowej. Jeśli trzpienie są nagwintowane, mocowanie balustrady odbywa się za pomocą nakrętki; jeśli trzpienie nie mają gwintu — za pomocą zespawania ich z płaskownikiem.

Inny przykład balustrady prefabrykowanej . Jest to jednopłaszczyznowa balustrada do wielkopłytowej klatki schodowej, osadzona w płytach spocznikowych oraz czołach stopni, a więc umiejscowiona w prześwicie, czyli tzw. duszy (promocja 3 w 1). Jej zaletą jest brak części, tzw. skrętów, łączących balustrady poszczególnych biegów, które to części należy np. przyspawać do prefabrykowanej balustrady schodów ZOR-5, natomiast jej wadą jest duży ciężar.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !