Blog

22.06.2018

Baraki budowlane – przepisy

W artykule znajdziesz:

Baraki budowlane – przepisy

 

Baraki budowlane – przepisy

Do tymczasowych obiektów budowlanych zalicza się barakowozy gospodarcze i socjalne dla ekipy wykonawczej oraz kontenery i pokrycia namiotowe, pod którymi składowane są narzędzia i materiały potrzebne na każdym placu budowy (uprawnienia budowlane). Zgodnie z prawem budowlanym tego rodzaju obiekty mogą być stawiane na placu budowy bez dodatkowych formalności, ale wyłącznie wtedy, gdy inwestor na prowadzone prace uzyskał pozwolenie budowlane. Według obowiązujących przepisów tymczasowym obiektem budowlanym nazywane są obiekty przeznaczone do użytkowania czasowego w okresie nie dłuższym niż trwałość techniczna tychże obiektów, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce oraz obiekty budowlane, które nie są na trwałe złączone z gruntem. Obowiązek zgłoszenia budowy tymczasowych obiektów budowlanych pojawia się wtedy, gdy ich budowa nie wiąże się z użytkowaniem podczas realizacji robót budowlanych. W przypadku, gdy barakowóz inwestor chce umieścić na placu budowy budynku jednorodzinnego, nie musi on spełniać żadnych dodatkowych formalności (segregator aktów prawnych).

 

Należy jednak pamiętać, że prac przygotowawczych na budowie nie można rozpoczynać przed uprawomocnieniem się pozwolenia na budowę. Do prac przygotowawczych zalicza się m.in. budowę obiektów tymczasowych np. baraków budowlanych. Kontenery lub baraki socjalne można umieścić na placu budowy wyłącznie wtedy, gdy pozwolenie na budowę stanie się prawomocne i gdy minie tydzień od momentu zgłoszenia budowy. Jak sama nazwa wskazuje, tymczasowe obiekty budowlane są przeznaczone do użytkowania przez jakiś czas. W przypadku, gdy ich ustawienie nie wiąże się z pozwoleniem na budowę innego obiektu, konieczne jest ich zgłoszenie, w którym należy określić termin ich przeniesienia na inne miejsce lub usunięcia (promocja 3 w 1). Termin ten wynosi maksymalnie 120 dni od dnia, w którym rozpoczęła się budowa określona w zgłoszeniu. W przypadku, gdy tymczasowe obiekty są związane z budową budynku jednorodzinnego, to ich usunięcie lub przeniesienie zawsze związane jest z czasem, w którym prowadzone są roboty budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami