Blog

22.06.2018

Bardzo istotnym dokumentem jest kosztorys

W artykule znajdziesz:

Bardzo istotnym dokumentem jest kosztorys

 

Bardzo istotnym dokumentem jest kosztorys

Jednym z najważniejszych dokumentów, bez których nie mogłaby powstać żadna budowa, jest projekt budowlany. Stanowi on podstawę wydania pozwolenia na budowę, które następnie wraz projektem przekazywane jest kierownikowi budowy (uprawnienia budowlane). Otrzymuje on w ten sposób informację stanowiącą bazę do sporządzania planu oraz kosztorysu robót łącznie z ich przedmiarem. Kierownik budowy nie otrzymuje kosztorysu wyłącznie w sytuacji, gdy w umowie o wykonanie robót budowlanych przewidywana jest ryczałtowa forma wynagrodzenia. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko i zwykle dotyczy robót o tak małym zakresie, że nie trzeba się do nich specjalnie przygotowywać.
Kolejnym ważnym dokumentem jest projekt zagospodarowania terenu. Stanowi on dla kierownika budowy podstawę, pozwalającą na opracowanie planu zagospodarowania terenu budowy.

 

Na projekcie zaznaczone są m.in. granice działki, usytuowanie planowanego obiektu lub obiektów, a także układ projektowanych i istniejących ciągów komunikacyjnych (program egzamin ustny). Ponadto w dokumencie tym znajdują się informacje o ukształtowaniu terenu i zieleni, przebiegu linii wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich urządzeń zapewniających ochronę przeciwpożarową. Każda z tych informacji jest potrzebna, aby możliwe było prawidłowe przygotowanie placu budowy oraz zorganizowanie prac budowlanych. Bardzo istotnym dokumentem jest kosztorys. Na jego podstawie przygotowywany jest plan organizacji budowy i to zarówno w postaci sieci zależności, jak i harmonogramów. Kierownik budowy może otrzymać kosztorys w różnych formach:
• kosztorys ofertowy – opracowywany jest dla inwestora przez firmę wykonawczą. Pełni rolę oferty, umożliwiającej wycenę usługi jeszcze przed podpisaniem umowy. Można w nim odczytać wartości konkretnych robót, a także elementów i całego obiektu,
• kosztorys ślepy – jest to kosztorys bez wyceny poszczególnych prac. Przygotowuje go inwestor w celu umożliwienia sporządzenia kosztorysów ofertowych firmom wykonawczym starającym się o zlecenie na wykonanie robót budowlanych (opinie o programie).

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami