Blog

02.04.2020

Barwa

Barwa

Barwa

Barchan - wydma sierpowatego kształtu o ramionach zwróconych zgodnie z kierunkiem wiatru.

Bardo - zespół nicielnic krosna potrzebnych do wytworzenia określonej tkaniny.

Bareter - rezystor drutowy zwykle w bańce szklanej z rozrzedzonym gazem, wykazujący wzrost oporu elektrycznego ze wzrostem temperatury stosuje się do stabilizacji prądu, np. w obwodach żarzenia lamp elektronowych, w miernictwie elektrycznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Baria - nielegalna jednostka ciśnienia stosowana w układzie CGS; 1 baria = I Pa.

Bariera - przegroda ograniczająca i kierująca ruch pieszy lub kołowy na ulicach i drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Bariera - wał akumulacyjny przybrzeżny oddzielający część morza.

Bariera cieplna - trudności występujące przy bardzo dużych prędkościach lotu, przekraczających dwukrotnie prędkość dźwięku wskutek znacznego nagrzewania się zewnętrznych części samolotu przez tarcie o powietrze, co powoduje niebezpieczeństwo utraty własności wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych i konieczność chłodzenia kabin.

Bariera dźwięku - zespół czynników utrudniających lot występujących przy zbliżaniu się prędkości samolotu do prędkości dźwięku: nagły silny wzrost oporu aerodynamicznego, przesunięcie środka parcia do tyłu, wzrost sił na sterach i utrata ich skuteczności.

Bariera immunologiczna - zespół czynników wywołujących reakcję odpornościową ustroju, polegającą na rozpoznaniu i odrzuceniu przez ustrój obcych antygenowo tkanek przeszczepu bariera kulombowska - bariera potencjału uwarunkowana przez siły kulombowskie, jakie musi pokonać dodatnio naładowana cząstka, aby wniknąć do jądra atomowego.

Bariera obrotu - bariera rotacji.

Bariera potencjału - pole elektryczne powstające na granicy dwóch obszarów, które przeciwdziała przemieszczaniu się nośników ładunków elektrycznych z jednego obszaru do drugiego

Bariera rotacji

Bariera rotacji, bariera obrotu - energia potrzebna do przezwyciężenia zahamowania rotacji dookoła pojedynczego lub podwójnego wiązania.

Bariera Schottky’ego - bariera potencjału w styku metal - półprzewodnik, której wysokość jest równa różnicy prac wyjścia elektronów z metalu i półprzewodnika; b.S. jest wynikiem istnienia ładunku przestrzennego w półprzewodniku bariony - ciężkie cząstki elementarne o masie większej lub równej masie protonu i spinie połówkowym; do b. należą oba rodzaje nukleonów (neutrony i protony) i wszystkie hiperony (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bark - trójmasztowy statek z żaglami rejowymi na dwóch przednich masztach i z żaglem gaflowym na bezanie; statek mający więcej niż dwa maszty rejowe i bezan gaflowy nosi również nazwę b. z dodaniem po słowie bark liczby masztów, np. b. pięciomasztowy.

Bark - jednostka wysokości dźwięku odpowiadająca i obejmująca zakres częstotliwości zawartych w obszarze jednego pasma krytycznego, niezależnie od położenia tego pasma w skali częstotliwości, tj. niezależnie od częstotliwości tego pasma.

Bark bieżnika - część bieżnika osłaniająca osnowę opony na bokach.

Barka - statek o pojemności ponad 20 ton do przewozu towarów na śródlądowych drogach wodnych, wodach osłoniętych, zalewach i w portach; b. ma napęd własny lub jest holowana albo pchana, tworząc pociągi holownicze lub zestawy pchane.

Barka desantowa, desantowiec - wojsk, duża łódź otwarta lub częściowo zakryta z własnym napędem, przeznaczona do przerzucania oddziałów desantowych na wybrzeże nieprzyjacielskie .

Barkas - duża łódź rybacka z żaglem rejowym i bocznymi mieczami (uprawnienia budowlane).

Barkentyna - statek żaglowy trzymasztowy, który na przednim maszcie ma ożaglowanie rejowe, a na pozostałych gaflowe; (2) ożaglowanie tego statku.

Barkowiec - statek do przewozu barek będących pojemnikami z ładunkiem; barki te są opuszczane i podnoszone na wodę za pomocą własnego urządzenia przeładunkowego; ze względu na sposób załadunku lub wyładunku barek wyróżnia się następujące typy b.: LASH, Seabee, BOB, Stradler (program egzamin ustny).

Barkówka - pióro gęsie lub kacze wyrastające z ramienia lub tułowia w pobliżu nasady skrzydła tuż przy stawie barkowym; rozróżnia się: b. miękkie - pióra o lekko wygiętej łukowato stosinie, wysoko sięgającym podpuszeniu, owalnie zakończonej chorągiewce zbudowanej z delikatnych zwartych promieni pióra o osi prostej i twardej chorągiewce symetrycznej stożkowej, zaokrąglonej na wierzchołku; b. używana jest do wyrobu galanterii barn.

Barobus - pojazd samochodowy z nadwoziem furgonowym wyposażony w urządzenia barowe do żywienia dużej ilości osób barocyklonometr - przyrząd wskazujący zbliżanie się i kierunek cyklonu.

Barofunkcja ucha - zdolność przystosowania się ucha do zmian ciśnienia (opinie o programie).

Barograf - barometr zapisujący automatycznie ciśnienie atmosferyczne.

Barogram - zapis ciśnienia wykonany przez barograf.

Barometr - przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego; w zależności od zasady działania rozróżnia się: b. cieczowe i b. sprężynowe; spośród b. cieczowych najczęściej stosowanymi i odznaczającymi się największą dokładnością są b. rtęciowe.

Barostat - presostat (segregator aktów prawnych).

Barotermograf - przyrząd samopiszący, rejestrujący w sposób ciągły jednocześnie ciśnienie atmosferyczne i temperaturę; stanowi połączenie barografu i termografu.

Barwa, kolor - cecha wrażenia wzrokowego pozwalająca obserwatorowi ustalić różnice w jakości wrażeń, które mogą być spowodowane (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami