Blog

Materiały budowlane zdjęcie nr 10
02.04.2020

Barwa

W artykule znajdziesz:

Barwa

Materiały budowlane zdjęcie nr 11
Barwa

Barchan - wydma sierpowatego kształtu o ramionach zwróconych zgodnie z kierunkiem wiatru.

Bardo - zespół nicielnic krosna potrzebnych do wytworzenia określonej tkaniny.

Bareter - rezystor drutowy zwykle w bańce szklanej z rozrzedzonym gazem, wykazujący wzrost oporu elektrycznego ze wzrostem temperatury stosuje się do stabilizacji prądu, np. w obwodach żarzenia lamp elektronowych, w miernictwie elektrycznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Baria - nielegalna jednostka ciśnienia stosowana w układzie CGS; 1 baria = I Pa.

Bariera - przegroda ograniczająca i kierująca ruch pieszy lub kołowy na ulicach i drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Bariera - wał akumulacyjny przybrzeżny oddzielający część morza.

Bariera cieplna - trudności występujące przy bardzo dużych prędkościach lotu, przekraczających dwukrotnie prędkość dźwięku wskutek znacznego nagrzewania się zewnętrznych części samolotu przez tarcie o powietrze, co powoduje niebezpieczeństwo utraty własności wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych i konieczność chłodzenia kabin.

Bariera dźwięku - zespół czynników utrudniających lot występujących przy zbliżaniu się prędkości samolotu do prędkości dźwięku: nagły silny wzrost oporu aerodynamicznego, przesunięcie środka parcia do tyłu, wzrost sił na sterach i utrata ich skuteczności.

Bariera immunologiczna - zespół czynników wywołujących reakcję odpornościową ustroju, polegającą na rozpoznaniu i odrzuceniu przez ustrój obcych antygenowo tkanek przeszczepu bariera kulombowska - bariera potencjału uwarunkowana przez siły kulombowskie, jakie musi pokonać dodatnio naładowana cząstka, aby wniknąć do jądra atomowego.

Bariera obrotu - bariera rotacji.

Bariera potencjału - pole elektryczne powstające na granicy dwóch obszarów, które przeciwdziała przemieszczaniu się nośników ładunków elektrycznych z jednego obszaru do drugiego

Bariera rotacji

Bariera rotacji, bariera obrotu - energia potrzebna do przezwyciężenia zahamowania rotacji dookoła pojedynczego lub podwójnego wiązania.

Bariera Schottky’ego - bariera potencjału w styku metal - półprzewodnik, której wysokość jest równa różnicy prac wyjścia elektronów z metalu i półprzewodnika; b.S. jest wynikiem istnienia ładunku przestrzennego w półprzewodniku bariony - ciężkie cząstki elementarne o masie większej lub równej masie protonu i spinie połówkowym; do b. należą oba rodzaje nukleonów (neutrony i protony) i wszystkie hiperony (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bark - trójmasztowy statek z żaglami rejowymi na dwóch przednich masztach i z żaglem gaflowym na bezanie; statek mający więcej niż dwa maszty rejowe i bezan gaflowy nosi również nazwę b. z dodaniem po słowie bark liczby masztów, np. b. pięciomasztowy.

Bark - jednostka wysokości dźwięku odpowiadająca i obejmująca zakres częstotliwości zawartych w obszarze jednego pasma krytycznego, niezależnie od położenia tego pasma w skali częstotliwości, tj. niezależnie od częstotliwości tego pasma.

Bark bieżnika - część bieżnika osłaniająca osnowę opony na bokach.

Barka - statek o pojemności ponad 20 ton do przewozu towarów na śródlądowych drogach wodnych, wodach osłoniętych, zalewach i w portach; b. ma napęd własny lub jest holowana albo pchana, tworząc pociągi holownicze lub zestawy pchane.

Barka desantowa, desantowiec - wojsk, duża łódź otwarta lub częściowo zakryta z własnym napędem, przeznaczona do przerzucania oddziałów desantowych na wybrzeże nieprzyjacielskie .

Barkas - duża łódź rybacka z żaglem rejowym i bocznymi mieczami (uprawnienia budowlane).

Barkentyna - statek żaglowy trzymasztowy, który na przednim maszcie ma ożaglowanie rejowe, a na pozostałych gaflowe; (2) ożaglowanie tego statku.

Barkowiec - statek do przewozu barek będących pojemnikami z ładunkiem; barki te są opuszczane i podnoszone na wodę za pomocą własnego urządzenia przeładunkowego; ze względu na sposób załadunku lub wyładunku barek wyróżnia się następujące typy b.: LASH, Seabee, BOB, Stradler (program egzamin ustny).

Barkówka - pióro gęsie lub kacze wyrastające z ramienia lub tułowia w pobliżu nasady skrzydła tuż przy stawie barkowym; rozróżnia się: b. miękkie - pióra o lekko wygiętej łukowato stosinie, wysoko sięgającym podpuszeniu, owalnie zakończonej chorągiewce zbudowanej z delikatnych zwartych promieni pióra o osi prostej i twardej chorągiewce symetrycznej stożkowej, zaokrąglonej na wierzchołku; b. używana jest do wyrobu galanterii barn.

Barobus - pojazd samochodowy z nadwoziem furgonowym wyposażony w urządzenia barowe do żywienia dużej ilości osób barocyklonometr - przyrząd wskazujący zbliżanie się i kierunek cyklonu.

Barofunkcja ucha - zdolność przystosowania się ucha do zmian ciśnienia (opinie o programie).

Barograf - barometr zapisujący automatycznie ciśnienie atmosferyczne.

Barogram - zapis ciśnienia wykonany przez barograf.

Barometr - przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego; w zależności od zasady działania rozróżnia się: b. cieczowe i b. sprężynowe; spośród b. cieczowych najczęściej stosowanymi i odznaczającymi się największą dokładnością są b. rtęciowe.

Barostat - presostat (segregator aktów prawnych).

Barotermograf - przyrząd samopiszący, rejestrujący w sposób ciągły jednocześnie ciśnienie atmosferyczne i temperaturę; stanowi połączenie barografu i termografu.

Barwa, kolor - cecha wrażenia wzrokowego pozwalająca obserwatorowi ustalić różnice w jakości wrażeń, które mogą być spowodowane (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Materiały budowlane zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Materiały budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Materiały budowlane zdjęcie nr 16 Materiały budowlane zdjęcie nr 17 Materiały budowlane zdjęcie nr 18
Materiały budowlane zdjęcie nr 19
Materiały budowlane zdjęcie nr 20 Materiały budowlane zdjęcie nr 21 Materiały budowlane zdjęcie nr 22
Materiały budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Materiały budowlane zdjęcie nr 32 Materiały budowlane zdjęcie nr 33 Materiały budowlane zdjęcie nr 34
Materiały budowlane zdjęcie nr 35
Materiały budowlane zdjęcie nr 36 Materiały budowlane zdjęcie nr 37 Materiały budowlane zdjęcie nr 38
Materiały budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami