Belka żelbetowa uprawnienia budowlane

Belka żelbetowa uprawnienia budowlane

Jeżeli belka żelbetowa nie wymaga dużego wzmocnienia, może okazać się, że wystarczy tylko zwiększyć ilość zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Dodatkowe zbrojenie przyspawa się do starego za pomocą króciaków po uprzednim odbiciu warstwy betonu otulającej stare zbrojenie. Dodatkowe pręty przyspawa się co 50-100 cm. Przy tym sposobie wysokość wzmacnianej belki zwiększa się od 2-8 cm.

Następnie całość pokrywa się zaprawą cementową lub betonem natryskowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Gdy chodzi o znaczne zwiększenie nośności belki, dodatkowe zbrojenie przyspawa się do starego za pomocą odgiętych prętów lub pochylonych strzemion o średnicy 12-20 mm.

Zbrojenie to przyspawa ‘się na zmianę do różnych prętów zbrojenia starego (chodzi o to, aby strzemiona nie były przyspawane do jednych i tych samych prętów podłużnych belki). Minimalną długość spoiny (z dwóch stron) przyjmuje się równą 4 średnicom przyspawanego pręta, przy spoinie zaś z jednej strony - 6 średnicom. Jeśli zachodzi konieczność znacznego zwiększenia wytrzymałości belki na zginanie i ścinanie oraz dla belek uszkodzonych w dużym stopniu, stosuje się obejmy żelbetowe.

W belkach o przekroju prostokątnym dodatkowe zbrojenie podłużne daje się przy górnej i dolnej krawędzi (lub tylko przy
jednej z nich) z zastosowaniem strzemion zamkniętych; część zbrojenia podłużnego może być odgięta dla przeniesienia sił tnących. Przy ograniczonej wysokości belka może
otrzymać jednostronne poszerzenie (uprawnienia budowlane).

Gdy przekrój belki jest teowy, wykonuje się wzmocnienie. Dajemy wówczas obejmy z dodatkowym uzbrojeniem podłużnym oraz otwartymi strzemionami obejmujące z trzech stron belkę. Przy jeszcze większym wzmocnieniu belki i przeważnie przy równoczesnym wzmocnieniu płyty mogą być zastosowane czterostronne obejmy; w tym przypadku część strzemion otacza przekrój belki i przechodzi przez przebite w tym celu otwory w płycie, część pozostaje otwarta. Jeżeli gabaryt pomieszczeń jest ściśle ograniczony, to i w tych przypadkach możliwe jest jednostronne poszerzenie żebra z zastosowaniem podłużnego zbrojenia i strzemion (program egzamin ustny).

Obejmy żelbetowe

We wszystkich przypadkach wzmocnienia, tj. przez zwiększenie przekroju od dołu lub za pomocą obejmy żelbetowej, dodatkowe pręty przy podporach powinny mieć odpowiedni przekrój być dobrze połączone spoinami z istniejącym zbrojeniem.
Belki, w których powstały ukośne rysy, świadczące o przekrojeniu naprężeń tnących, mogą być wzmocnione pionowymi lub ukośnymi chomątami ze stali okrągłej lub płaskowników.

Niezbędnym warunkiem dobrej pracy homąta jest zapewnienie szczelności jego przylegania do belki odpowiedniego naciągu. Odpowiedni naciąg uzyskuje się wówczas, gdy ześrubowane lub zespawane chomąto podbije się talowym klinem. W przypadku występowania tego typu rys na znacznej długości belki pod chomąta należy dać kątowniki albo ceowniki (opinie o programie). Opisane wzmocnienie pokrywa się siatką talową i otynkowuje zaprawą cementową lub pokrywa betonem wtryskowym.

Wzmacnianie słupów żelbetowych przeważnie wykonuje się :a pomocą żelbetowych obejm, zbrojonych prętami podłużnymi strzemionami. Rozstaw strzemion przyjmuje się nie większy od 10-krotnej średnicy dodatkowego zbrojenia podłuż- lego. Na dole i w górze strzemiona zagęszcza się, przyjmując ich rozstaw równy pięciokrotnej średnicy dodatkowego zbrojenia oodłużnego. Zagęszczenie to daje się na wysokość równą długości mniejszego boku słupa. Grubość ścianek obejmy nie powinna być mniejsza od 5 cm, jeżeli wykonana jest w deskowaniu, i nie mniejsza niż 3 cm w przypadku zastosowania betonu natryskowego. Przed wzmocnieniem ścina się krawędzie słupów (segregator aktów prawnych).

Jeśli wykonanie czterostronnej obejmy jest zbyt trudne, np. dla słupów przy dylatacjach lub przyściennych, to stosuje się wówczas wzmacnianie takich słupów przez zwiększenie przekroju z jednej lub dwu stron.
Gdy chodzi o nieznaczne zwiększenie nośności słupa, można dodatkowe zbrojenie podłużne połączyć z istniejącym za pomocą przyspawanych króciaków.

W przypadku konieczności znacznego wzmocnienia słupa zmienia się jego przekrój, przyjmując długości boków przynajmniej o 10 cm dłuższe i dodatkowe zbrojenie łączy się ze starym za pośrednictwem przy- spawanych strzemion.

Wzmocnienie słupów można wykonać na całej wysokości, jak również na odcinkach uszkodzonych lub podlegających największym naprężeniom (promocja 3 w 1). Przy odcinkowym wzmacnianiu obejmę przedłuża się poza część uszkodzoną na długość krótszego boku słupa, ale nie mniej niż na 50 cm.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !