Belki kratowe

Belki kratowe
Belki kratowe

Do tego miejsca analogia między wyboczeniem całego rusztowania i wyboczeniem eulerowskim pręta jednorodnego jest całkowita; wystarczy wyobrazić sobie, że rolę pręta pełni rusztowanie, a stojak pełni rolę skrajnego włókna pręta (program uprawnienia budowlane na komputer).

Istnieje jednak wielka różnica w mechanizmie tych dwu wyboczeń. Przy analizie eulerowskiego wyboczenia pręta wpływ siły ścinającej jest pomijany, co jest całkowicie uzasadnione, gdyż w przypadku prętów o pełnym środniku z metalu lub drewna zmniejszenie siły krytycznej wywołane siłą ścinającą jest bardzo małe i może być pominięte. Inaczej jednak przedstawia się ta sprawa w odniesieniu do belek kratowych, inaczej dla rusztowania stężonego, a jeszcze inaczej w przypadku rusztowania bez stężeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podamy tu krótko wnioski uzyskane z obliczeń dotyczących rusztowania ze stojakami obciążonymi jednakowymi siłami P.

  • Wartość krytyczna Pc przy wy boczeniu całego układu obciążonego siłami P jest zawsze niższa od wartości krytycznej P„ przy pochyleniu. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa.
  • Różnica między wartościami Pc i Pn jest nieistotna w przypadku niezbyt smukłych rusztowań, w przypadku rusztowań bardzo smukłych różnica ta jest znaczna.
  • Wartość krytyczną PD jest łatwiej obliczyć niż wartość Pc (uprawnienia budowlane).

Na podstawie tych wniosków można stwierdzić, że obliczanie obciążenia krytycznego przy wyboczeniu całego układu jest zbędne w przypadku rusztowań niezbyt smukłych, wystarczy tylko wyznaczyć obciążenie krytycznego PD przy pochyleniu, gdyż są to wartości zbliżone. Dla współczynnika bezpieczeństwa zawartego od 3,5 do 4 nie popełnimy wielkiego błędu; zawiera się on z pewnością w przedziale niepewności decydującym o wyborze współczynnika bezpieczeństwa, obliczanie obciążenia krytycznego Pc wyboczenia całego układu jest niezbędne w przypadku rusztowania bardzo smukłego (program egzamin ustny).

Pochylenie krytyczne

Aby pojąć jej znaczenie, trzeba wiedzieć, że wartość Pkr jest niejako narzucona tonstruktorowi, ponieważ zależy ona od wysokości kondygnacji, sztywności rury aa zginanie, współczynnika sprężystego skręcania złącza krzyżowego e i długości przęsła, a zatem zależy od wielkości w zasadzie narzuconych przez materiał, Trarunki pracy i funkcje rusztowania (opinie o programie).

Natomiast wartość PD zależy od stężeń, które można dowolnie zmieniać, wpływając na ich liczbę i rozmieszczenie. Istnieje więc możliwość zwiększenia wartości PD.

W tych warunkach nierówność (4-2) określa granicę wzmocnienia stężenia, granicę, której nie opłaca się przekraczać. W istocie, jeśli dzięki temu wzmocnieniu osiągniemy PD>Pkr, zobaczymy, że stojaki wyboczą się zanim pojawi się pochylenie krytyczne. Wartość PD straciłaby w ten sposób swoje znaczenie obciążenia krytycznego przy pochyleniu i dalsze wzmocnienie stężenia stanowiłoby - od momentu odwrócenia nierówności - niepotrzebny wydatek materiału (segregator aktów prawnych).

Według określenia ten rodzaj wyboczenia dotyczy jedynie rusztowań, których węzły są przestrzennie sztywne (lub prawie sztywne). Będziemy rozważać tu wyłącznie przypadki rusztowań stężonych.

W celu przeanalizowania tego wyboczenia, musimy najpierw poznać ogólny przebieg charakteryzującego go odkształcenia. Rozważmy początkowo wycinek centralny rusztowania rurowego o bardzo dużych wymiarach (wysokości, długości, szerokości) oddalony zarówno od podłoża, jak i od pozostałych brzegów układu. Załóżmy, że wyodrębniona część rusztowania jest prawie płaska, złożona z rzędu stojaków obciążonych jednakowymi siłami P i podłużnie łączących stojaki (promocja 3 w 1). Rząd stojaków należy wybrać w takim kierunku, dla którego rozpiętość L jest większa. Jest to warunek bardzo ważny, ponieważ wyboczenie miejscowe powstaje zawsze w płaszczyźnie większej rozpiętości.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !