Blog

Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 10
09.12.2020

Belki podsuwnicowe

W artykule znajdziesz:

Belki podsuwnicowe

Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 11
Belki podsuwnicowe

Omawiane opracowanie typowych belek podsuwnicowych, wydane w postaci katalogu, obejmuje rysunek ogólny i konstrukcyjny danego typu belki, połączenia ze słupem oraz przykładowe rozwiązanie umocowania szyny na belce. Belki zaprojektowano z betonu wibrowanego marki 200 na cemencie portlandzkim 250, a zbrojenie przyjęto ze stali St50B i StOS. Belki między sobą i ze słupami łączy się za pomocą spawania odpowiednich łączników ze stali profilowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dokumentacja tych belek podsuwnicowych nie została zatwierdzona jako typowa.
W 1963 r. Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego znowelizowało omówione wyżej opracowanie wrocławskie. W opracowaniu tym przyjęto, jak poprzednio, rozpiętości belek 6,0 m oraz zunifikowane ich przekroje, przy czym belki podzielono na 3 grupy A, B i C. W grupach A i B występują po 3 typy belek różniących się zbrojeniem (Au A2, A3 i Blt B2, B3), a w grupie C - 4 typy (C 1/u CJ/2> C2, C3) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jako zbrojenie belek przyjęto stal spawalną gatunku 18G2 (dawny symbol St52) oraz stal StO, a zakotwienie głównego zbrojenia uzyskano przez przyspawanie prętów do kątowników, służących jako okucie końców belek. Zastosowano beton wibrowany marki 300. 

Opracowano oparcie przesuwne, a także przegubowe belek na słupach oraz 6 typów podtorzy, przewidzianych dla nacisków kół suwnicy 11, 15, 22, 32,3 oraz 38,1 T. Poza tym zaprojektowano pomosty stalowe dla obsługi, usytuowane wzdłuż belek podsuwnicowych oraz opracowano instrukcje i wytyczne dotyczące produkcji belek, tolerancji wymiarów, wykonania podtorzy itp. Podano również przykładowe możliwości wzmocnienia belek za pomocą sprężania ich kablami (uprawnienia budowlane).
Zgodnie z poprzednią normą PN-56/B-02012 przyjęto współczynnik dynamiczny rp = 1,0 - dla torów ręcznych suwnic i suwnic sterowanych z ziemi oraz cp = 1,3 - dla suwnic z kabiną sterowniczą.
Omawiane belki podsuwnicowe zaprojektowano jako jednoprzęsłowe swobodnie podparte.

Uwzględniono obciążenia wymienionych belek suwnicami typowymi o udźwigach 1,5-30 T, wg katalogu C2 Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, przy rozpiętościach suwnic 8-32 m (program egzamin ustny).
To szerokie i wyczerpujące opracowanie typowych prefabrykowanych żelbetowych belek podsuwnicowych również się już zdezaktaualizowało na skutek wprowadzonych zmian do typowych suwnic oraz zmian wartości współczynników dynamicznych i sił poziomych równoległych do toru według nowej normy PN-64/B-02012.
W omawianym opracowaniu duży nacisk położono na oszczędność zużycia stali, w związku z czym m. in. w rozwiązaniach tych zastosowano głównie szyny kolejowe. W pewnych przypadkach takie rozwiązania mogą nasuwać wątpliwości co do należytej stateczności torów (opinie o programie).

Sprężone belki podsuwnicowe

W 1964 r. Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego opracowało projekty typowych sprężonych belek podsuwnicowych dla rozstawu słupów 6,0, 9,0 i 12,0 m. Tory na tych belkach mogą być obciążone jedną lub dwiema suwnicami, których obciążenia przyjęto z katalogu Cl „Urządzenia do transportu bliskiego”.
Sprężone belki podsuwnicowe mają przekrój dwuteowy, z poszerzoną półką górną i są wykonywane z betonu marki 400. Do ich obliczeń przyjęto obciążenia pionowe od suwnic ze współczynnikiem dynamicznym 1,3 (segregator aktów prawnych).

Belki KBP-90/600 i KBP-90/900 zaprojektowano jako jednosegmentowe, natomiast belka KBP-90/1200 składa się z dwóch segmentów KBP-90/600.
Zbrojenie sprężające trzech rodzajów (4, 7 lub 9 kabli), w postaci kabli 12 0 5 mm, zostało rozmieszczone w dolnej półce i w środniku belki, a ponadto w półce górnej zastosowano dodatkowo 2 takie kable. Stal sprężająca: 0 5 mm, II gatunku o Rr = 15 000 kG/cm2.

Projekt nr 14084/5 „Typowych belek podsuwnicowych SBP-90 sprężonych splotami” obejmuje belki o długościach jak poprzednio, oznaczone SBP- 90/600, SBP-90/900 i SBP-90/1200.
Belki te zaprojektowano jako jednosegmentowe, sprężone splotami 7 - 2,5 mm. Zbrojenie sprężające trzech rodzajów (22, 38 i 46 splotów) jest rozmieszczone w półce dolnej i w środniku belki, a w półce górnej zastosowano po 10 splotów 0 2,5 mm w każdej belce (promocja 3 w 1).

Stal sprężająca: sploty 7 - 2,5 mm, I gatunku Rr = 20 000 kG/cm2, przy czym siła zrywająca splot wynosi Pr = 6700 kG, a naciąg splotu Pn = 0,7Pr = 4690 kG. Do omawianych belek opracowano szczegółowe wzorcowe rozwiązania konstrukcji jezdni podsuwnicowych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 16 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 17 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 18
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 19
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 20 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 21 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 22
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 32 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 33 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 34
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 35
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 36 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 37 Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 38
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Śmieci i meble to wciąż popularne paliwo stosowane do ogrzewania domów jednorodzinnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami