Blog

Zbieranie wiórów zdjęcie nr 10
29.04.2020

Belki usztywniające i ściągi

W artykule znajdziesz:

Belki usztywniające i ściągi

Zbieranie wiórów zdjęcie nr 11
Belki usztywniające i ściągi

Ściągi ze stali zwykłej traktujemy zazwyczaj jako elementy nie przenoszące zginania, a więc w zasadzie jako elementy stalowe obetonowane.
W wyborze ilości i średnicy prętów ściągu dążymy z jednej strony do zachowania jak najmniejszych wymiarów przekroju ściągu, a więc do najmniejszych odstępów między prętami, wystarczających do zapewnienia właściwego obetonowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z drugiej strony staramy się zapewnić jak największą przyczepność między betonem a uzbrojeniem dając dostatecznie małe średnice prętów. Nie wszyscy konstruktorzy zwracają uwagę na ostatni warunek. W Polsce w większości przypadków stosowano w ściągach pręty 0 40 i 50 mm. Konstruktorzy francuscy nie stosowali jednak tak grubych prętów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W opisanym poprzednio moście przez Oued-Mellegue w każdym ściągu znajduje się przeszło 90 prętów 0 24 mm.
Belki usztywniające typowe przęsła o rozpiętości 41 m opracowane przez francuskie Ministerstwo Robót Publicznych są uzbrojone wiązkami skręcanymi z trzech prętów 0 16 mm. W każdym ściągu jest takich wiązek 94.
Dla zapewnienia przyczepności w belkach usztywniających i ściągach strzemiona należy umieszczać dostatecznie gęsto.

Strzemiona te przy małym przekroju ściągów przenoszą też siły ścinające od obciążeń przekazywanych na ściągi z pomostów (uprawnienia budowlane). W belkach usztywniających uzbrojenie przenoszące rozpór luków skupiamy w górze i u spodu przekroju, aby uzyskać jak największy moment bezwładności.
Rozmieszczenie uzbrojenia lub kablowania ściągów i belek należy dostosowywać do zakotwienia wieszaków i do przepuszczenia końcówek uzbrojenia poprzecznie. Oprócz tego pręty te należy tak rozmieszczać, aby zapewnić dobre wprowadzenie betonu w deskowanie i dojście betonu między wszystkie pręty.

Z tych względów w przekrojach ściągów i belek usztywniających rozsuwamy uzbrojenie ku bocznym krawędziom przekroju, pozostawiając w płaszczyźnie symetrii odstęp międz}’ prętami zarówno w górnych jak i w dolnych warstwach. Pręty uzbrojenia ściągów i belek spawamy elektrycznie tak, aby wszystkie pręty kończyły się w węzłach oporowych (program egzamin ustny).

Sprężanie ściągów i belek usztywniających


Sprężanie ściągów i belek usztywniających ma na celu:

1) zmniejszenie ciężaru stali użytej na przejęcie rozporu,

2) zwiększenie wytrzymałości belek usztywniających na zginanie,

3) wyeliminowanie rozciągania betonu, a więc zarysowania (opinie o programie).
Kable sprężające belki są proste. Biegną one przez całą długość belek i węzłów oporowych.

Zależnie od sposobu sprężania zmienia się sposób przeniesienia sił sprężających na beton węzłów oporowych. W przypadku zastosowania kotew stożkowych w tylnej ścianie węzła oporowego dajemy uzbrojenie z kilku warstw siatek, a kotwy ustawiamy bezpośrednio na powierzchni ściany tylnej. Innym rozwiązaniem zastosowanym w wiadukcie w Le Bourget jest oparcie kotew o płytę prefabrykowaną ustawioną na ścianie czołowej. W przypadku zastosowania sprężania systemem Leoba, za węzłami oporowymi ustawiamy bloki naciągowe w odstępie potrzebnym do umieszczenia pras (segregator aktów prawnych). Celowe jest pionowe rozdzielenie bloków naciągowych kabli każdego ściągu. Ten układ pozwala na niezależne sprężanie ściągów. Kable przechodzące wewnątrz bloku oporowego przeprowadzamy przez rury.

Wzdłuż ściągu kable mogą być układane wewnątrz prefabrykatów betonowych w sposób omówiony w opisie wiaduktu w Le Bourget, albo też być umieszczone w zagłębieniach dolnej i górnej powierzchni belek usztywniających, jak to opisano w projekcie mostu przez rzekę Orz. Gdy węzeł oporowy ma duże wymiary, wówczas sity styczne mogą być przejęte nie przez uzbrojenie ukośne, lecz przez kable wpuszczone w rury. Przy niewielkiej wysokości węzłów oporowych ten sposób przejmowania ścinania nie jest celowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Zbieranie wiórów zdjęcie nr 16 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 17 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 18
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 19
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 20 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 21 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 22
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 32 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 33 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 34
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 35
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 36 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 37 Zbieranie wiórów zdjęcie nr 38
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbieranie wiórów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami