Belki usztywniające

Belki usztywniające

Belki usztywniające stanowią jedną całość z pomostem i mogą być przeto kształtowane nie jako dwie oddzielne belki obejmujące ruszt pomostu, lecz jako belka skrzynkowa, w której górną półką jest płyta pomostu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W porównaniu z mostami wiszącymi stalowymi, mosty wiszące betonowe mają większy ciężar. Wpływa to w pewnym stopniu na wymiary podpór i koszty ich budowy. Ten wzrost kosztów jest jednak mniejszy od oszczędności wynikających z przeniesienia oddziaływań poziomych na przęsła. W mostach stalowych tego rodzaju układ sił wewnętrznych nie jest celowy, gdyż wymaga zwiększenia ilości stali w przekrojach belek stężających i usztywnień zabezpieczających je od utraty stateczności. W pomostach betonowych zagadnienie to nie występuje.
Zaletą konstrukcyjną mostów wiszących jest zbędność stężeń między kablami.

W przeciwieństwie do mostów łukowych, których łuki jako elementy ściskane wymagają dostatecznej sztywności na wygięcie z płaszczyzny ustroju i na skręcenia, kable mostów wiszących jako elementy rozciągane zachowują stateczność bez względu na swą wiotkość.
Mosty wiszące o poziomych składowych oddziaływań kabli i wieszaków przenoszonych przez pomost mają następujące cechy statyczne:
- podpory nie przenoszą poziomych reakcyj kabli i wieszaków od obciążeń pionowych,
- układ sił wewnętrznych jest analogiczny do układu sił wewnętrznych w mostach łukowych,
- układ kabli i wieszaków jest analogiczny do układu kabli i uzbrojenia miękkiego w belkach sprężonych (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
-układ sił wewnętrznych nie ulega zmianom przy równomiernych zmianach temperatury całego ustroju,
- w mostach o pionowych wieszakach siła sprężająca jest stała wzdłuż pomostu,
- w mostach o wieszakach pochyłych siła sprężająca jest zmienna wzdłuż pomostu,
- w mostach o kablu zakrzywionym wygięcia pomostu zależą od zmiany zakrzywienia kabla,
- zwiększenie ciężaru pomostu zmniejsza odkształcalność ustroju pod obciążeniami ruchomymi,
- zwis wieszaków pochyłych zmniejsza sztywność ustroju,
- ciężar mostów wiszących o pomostach betonowych jest większy od ciężaru mostów o pomostach stalowych.

Mosty wiszące

Mosty wiszące są ustrojami zewnętrznie hiperstatycznymi, wywierającymi na podpory reakcje pionowe pod działaniem sił ciężkości, zmian temperatury, skurczu i pełzania betonu. Oddziaływania poziome na podporę powstają w tych mostach jedynie pod działaniem parcia wiatru i sił poziomych wywieranych przez tabor na pomost.

Schemat statyczny mostów wiszących

Schemat statyczny mostów wiszących powinien być zbliżony do belek na sprężystym podłożu (uprawnienia budowlane). Aby uniknąć zginania pomostów, należy dążyć do takich ustrojów, w których oddziaływania wieszaków byłyby jak najmniej zmienne wzdłuż pomostu. Dla przejmowania z pomostu sił poziomych skierowanych wzdłuż mostu jeden z filarów powinien stanowić podporę nieprzesuwną. Dla przejmowania sił poziomych skierowanych w poprzek mostu mogą służyć bądź słupy filarów, bądź też dodatkowe oparcia końców przęseł. W niektórych mostach nadawano wieszakom pochylenia w przekrojach poprzecznych dla zwiększenia stateczności pomostu.

W mostach zbudowanych w Belgii, których opisy są zawarte w rozdz. (i, pomosty opierano nie tylko na wieszakach i kablach, lecz też na filarach i przyczółkach (program egzamin ustny). Wytwarza to ustroje zewnętrznie hiperstaczne, których reakcje zależą od różnic temperatur kabli, wieszaków i pomostów, a także od odkształceń wywołanych obciążeniami ruchomymi.
Ustroje mostów wiszących przedstawione na rysunkach od 3-100 do 3-105 są Wewnętrznie hiperstatyczne. Nierównomierne nagrzewanie kabli, wieszaków i pomostu wskutek różnic przewodnictwa i pojemności cieplnej wywołuje dodatkowe siły wewnętrzne (opinie o programie).

Porównanie ustrojów mostów wiszących z ustrojami mostów łukowych prowadzi do analogij dwojakiego rodzaju, zależnie od tego, czy do porównań obieramy mosty o pomostach opartych na łukach, czy też - zawieszonych do nich.
W pierwszym przypadku analogia między ustrojem klasycznym mostu wiszącego a ustrojem Maillarta polega na następujących podobieństwach:
- pomosty przejmują momenty zginające wywołane obciążeniami ruchomymi lub zmianami temperatury,
- łuki i kable mają kształt krzywych sznurowych pod działaniem ciężaru własnego (segregator aktów prawnych),
- łuki i kable są wiotkie i przenoszą tylko znikome zginania,
- wiotkie są też wieszaki i łączniki,
- ustroje obu rodzajów są wewnętrznie hiperstatyczne,
- w kształtowaniu obu zmierzamy do upodobnienia ich do ustrojów izostatycznych.

Mosty Maillarta różnią się od mostów wiszących następującymi cechami:
- pomost ustroju Maillarta nie przenosi sił normalnych, a łuki wywołują poziome oddziaływania na podporę,
- ustrój Maillarta jest zewnętrznie hiperstatyczny (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !