Blog

26.09.2022

Belkowanie

Belkowanie

 „Udoskonalone narzędzia żelazne, miech kowalski…, rozwinięta obróbka metali, przechodząca w rzemiosło artystyczne, wehikuł i bojowy, budowa statków z kłód i desek, zaczątki architektury jako sztuki…” wszystko to F. Engels zaliczał do spuścizny, „którą Grecy z barbarzyństwa przemienili w cywilizację”. Nie bacząc na prymitywny charakter techniki budowlanej i absolutne panowanie pracy ręcznej, w warunkach niewolniczego sposobu wytwarzania powstawały wspaniałe budowle i dzieła sztuki (program uprawnienia budowlane na komputer). Zdumiewa przy tym dokładność i precyzyjność obróbki olbrzymich bloków kamiennych o objętości kilkuset metrów sześciennych (wymiary gładko ociosanych kamieni Baalbeku osiągały 25 X 5 X 4 m) i o masie tysięcy ton! Oto jak opisuje A. Burow kolumnadę wybudowanej 2000 lat temu baalbeckiej świątyni Słońca: „… z kolumnady świątyni ocalało kilka kolumn, czerwonych i polerowanych. Każda kolumna była zrobiona z trzech granitowych walców, przykrytych belkowaniem z kamieni takiego rozmiaru, że dwunastometrowe kamienie cokołu okazały się współmierne z normalnymi cegłami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Każda z kolumn przewyższała swoimi rozmiarami wszystkie kolumny istniejące na naszej planecie. Belkowanie było pokryte drobną i subtelną rzeźbą ze szczegółami wielkości małego palca…”

Zdumiony ogromem budowli w Baalbeku Mark Twain pisał, że „kamienne bryły wysokości omnibusu, na których spoczywały świątynie, mogłyby utrzymać górę. Jest niezrozumiałe dziwi się wielki pisarz jak udało się je dobyć z kamieniołomów, a następnie podnieść na zawrotną wysokość”. Technika „baalbeckiego cudu” to zjawisko bynajmniej nie jedyne (uprawnienia budowlane).

Krytyczna analiza sprzecznych poglądów

Duży Sfinks w Gizie w pobliżu piramidy Chefrena (XXIX w. p.n.e.) wyciosany z jednolitej skały ma 57 m długości i 20 m wysokości! Jakaż była technika wycinania setek metrów sześciennych kamienia, jakimi narzędziami obrobiono tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Powolne przechodzenie z drewnianych i kamiennych narzędzi pracy na metalowe sprzyjało rozwojowi i rozkwitowi architektury państw niewolniczych, w których najtańszym odkiem tworzącym wartości materialne była :raca ręczna (program egzamin ustny). Udoskonalano i wynajdywano nova narzędzia do obróbki materiałów oraz mechanizmy (maszyny) do podnoszenia i przemierzania wielkowymiarowych i ciężkich kolumn, bloków kamiennych itp. Opisanych budowlanych mechanizmów od prostego kołowrotu do skomplikowanych maszyn znajduje się w dziesiątej księdze wspomnianego już traktatu Witruwiusza. I „im bardziej rozwija się pisał W.I. Lenin tym więcej jest opierana ręczna praca człowieka, którą się szeregiem coraz bardziej i bardziej komplikowanych maszyn” (opinie o programie).

Zastosowanie przez starożytnych budowniczych nie tylko różnych materiałów budowlanych. których dostarczała sama przyroda, ale również różnych sposobów ich obróbki, a także samoistnych metod i mechanizmów budownictwa wywarło niezaprzeczony wpływ na rozwój architektoniczny form i stylów starożytnego Iziptu, Grecji i Rzymu (segregator aktów prawnych).

Jednak należy tu uwzględnić różne punkty widzenia specjalistów tak z racji interpretowania pojęcia „technika budowlana”, jak i istniejącej różnicy zdań co do tego, czy historia techniki budowlanej powinna lub nie powinna w ogóle badać i rozpatrywać materiały i wyroby budowlane, ponieważ one (materiały) zawsze pozostają przedmiotem pracy, ale nigdy jako :akie nie są jej środkiem. Krytyczna analiza sprzecznych poglądów w kwestii zasadniczo ważnych zagadnień architektoniczno-budowlanej nauki zawarta jest w pracach W. Kazarinowej, J. Miłonowa i in. Pojęciu techniki budowlanej, obejmującemu szeroki krąg zagadnień od narzędzi pracy i technologii produkcji budowlanej do stosowanych w procesie budowy materiałów, wyrobów i konstrukcji, przeciwstawia się charakterystyczną dla niektórych zagranicznych teoretyków architektury interpretację techniki budowlanej jako gałęzi nauki architektoniczno-budowlanej, zajmującej się głównie zagadnieniami stosowania materiałów i konstrukcji budowlanych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami