Beton o jakich właściwościach zastosować do budowy domu

Beton o jakich właściwościach zastosować do budowy domu

Trudno wyobrazić sobie współczesną budowę bez betonu. To podstawowy materiał budowlany wykorzystywany zarówno w budownictwie przemysłowym, wielorodzinnym jak i jednorodzinnym. Warto na jego temat dowiedzieć się jak najwięcej by móc dokonać odpowiedniego wyboru (uprawnienia budowlane). Z czego składa się beton? Beton tworzy woda, kruszywo (najczęściej piasek) oraz spoiwo hydrauliczne (cement). Ostatni składnik w postaci wody nadaje odpowiednią konsystencję mieszance betonowej. Z kolei średnica ziaren kruszywa (piasku ale może być również żwir) wpływa na cechy betonu. W zależności od zastosowanych proporcji wymienionych powyżej składników uzyskać można beton o pożądanych właściwościach. Wyróżnić można:-beton ciężki, jego ciężar wynosi więcej niż 2600 kg na 1 metr sześcienny (program egzamin ustny). Nie stosuje się go raczej w budownictwie jednorodzinnym. Posiada domieszki specjalnych kruszyw na przykład stalowych.-beton zwykły gdzie jego ciężar wynosi od 2 tys. do 2600 kg na 1 metr sześcienny.Składa się z naturalnych kruszyw (żwir, piasek) oraz kruszyw porowatych. Dzięki temu ostatniemu składniki wykazuje dobre właściwości cieplne.

 

To właśnie on najczęściej stosowany jest w budownictwie jednorodzinnym.-beton lekki o wadze od 800 do 2 tys. kg na 1 metr sześcienny. Tworzą go lekkie kruszywa (wapienie, tuf, pumeks) oraz środki pianotwórcze. Najczęściej na budowie wykorzystuje się do wyrównania ścian.Z punktu widzenia inwestora najważniejsze właściwości betonu dotyczą jego wytrzymałości na ściskanie. Parametr ten określany jest za pomocą klasy betonu. Przy budowie domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się mieszanki oznaczone symbolem C8/10, C25/30. Do budowy ścian zaleca się stosować beton o klasie C16/20 bądź C12/15. Do wykonania stropów najlepiej zastosować beton o minimalnej klasie C20/25. Im wyższa klasa betonu tym mniejsza zawartość wody na rzecz zaprawy cementowej (opinie o programie). Z drugiej jednak strony wysoka klasa betonu czyni go podatnym na naprężenia. W ostateczności tego typu beton może pękać, a na budynku pojawiają się brzydkie rysy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami