Jakie trzeba spełnić warunki, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Jakie trzeba spełnić warunki, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Przepisy, które obowiązują w naszym kraju, mówią jasno i wyraźnie, że do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają prawo wyłącznie te osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Oznacza to, że posiadają one odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest potwierdzona za pomocą decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (program na telefon). Decyzję tę wydają organy samorządu zawodowego właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o uprawnienia. Co ważne, aby ten dokument uzyskać, należy wcześniej zdać egzamin, który sprawdza teoretyczną oraz praktyczną znajomość prawa budowlanego, przepisów technicznych, przepisów BHP czy kodeksu administracyjnego (program egzamin ustny). W trakcie egzaminu komisja sprawdza, czy dana osoba nadaje się do wykonywania zawodu zaufania publicznego, a jej praktyka pozwala na wykonywanie swoich obowiązków w sposób prawidłowy (opinie o programie).

Osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej. Wynika to z faktu, że wykonywane przez nich funkcje mają duży wpływ na życie i zdrowie wszystkich uczestnik procesu budowlanego oraz osób, które w przyszłości będą użytkować dany obiekt czy instalację. Stąd też przyjęło się, że zawody wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, to zawody zaufania publicznego. Wynika to z faktu, że wchodząc do kina, teatru bądź jakichkolwiek miejsc publicznych czy nawet własnego domu, mamy zaufanie, że prace zostały wykonane w taki sposób, aby zapewniały one bezpieczeństwo użytkowania (segregator aktów prawnych).

Projektant, kierownik budowy bądź robót budowlanych


Osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne, mogą wykonywać różne zawody, np. projektanta czy kierownika budowy bądź robót budowlanych (promocja 3  w 1). Ponadto mogą one wykonywać inne zadanie, np. nadzór autorski, kontrolę techniczną w zakresie utrzymania obiektów, nadzór inwestorski. Mogą również sprawdzać dokumentację architektoniczno-budowlaną.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !