Beton stosowany tych stropów

Beton stosowany tych stropów

Beton stosowany tych stropów ma markę 140 i 170. Najczęściej spotykanym w Polsce stropem o wypełnieniu ceramicznym jest strop typu Akermana.

Jest on trwały, nie akustyczny, żeberka stropowe nie wykazują klawiszowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Wysokość stropu zależy od typu pustaka oraz grubości płyty nadbetonu, która waha się w granicach 3-H> cm w stro- pach międzykondygnacyjnych (w przypadku stropodachów o malej rozpiętości można nadbetonu nie stosować). Wysokości pustaków, ich ciężar oraz dopuszczalne rozpiętości teoretyczne.

Podwyższenie stropu można uzyskać przez ułożenie na pustakach cegieł dziurawek. Ewentualne poszerzenie żeberek przy podporach wykonuje się przez usunięcie pustaków (nie więcej niż dwa pustaki w żebrze). Przez rozsunięcie pustaków można otrzymywać poszerzenie żeberek na całej ich długości, co często jest konieczne dla przeniesienia miejscowo zwiększonych obciążeń. Bliższe dane o projektowaniu tych stropów znajdzie czytelnik.
Zamiast pustaków ceramicznych do niedawna stosowano również w budownictwie przemysłowym pustaki betonowe typu DMS (obecnie nie produkowane). Zamiast na belkach żelbetowych (jak przewidywał projekt typowy) pustaki opierano niekiedy na deskowaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przez rozsunięcie pustaków można było uzyskać żeberka monolityczne o dowolnej szerokości (w zależności od wielkości obciążenia użytkowego. Stropy te (dość ciężkie) były sztywniejsze od stropów prefabrykowanych tego typu, a żeberka nie klawiszowaty. Obecnie do tego typu stropu stosuje się niekiedy pustaki typu VZ.
W wielu krajach wykonuje się omawiane stropy z wypełniającymi pustakami o bardzo zróżnicowanych kształtach (uprawnienia budowlane). Dla uzyskania jednakowych własności fizycznych materiału sufitu (przy stropodachach mogą wystąpić na betonowych żebrach ciemne smugi, gdyż para wodna łatwiej osiada na niehygroskopijnym betonie) i zarazem powiększenia szerokości żeber wykonano w pustakach wystające dolne półki, w rozwiązaniu w żeberka wprowadzono przed ich zazbrojeniem podłużne płyt z tego samego materiału, z którego wykonane są pustaki.

Wymiary pustaków

Wymiary pustaków z lekkich betonów (yc = 1300 kG/m3) wynoszą przeważnie 50X25 i 40 • X25 cm przy wysokości od 13 do 28 cm (różnicowane co 3 cm); grubość ścianek waha się w granicach 34-4 cm w zależności od wytrzymałości materiah pustaka, przy czym wymaga się by wytrzymałość na ściskanie zawierała si< w granicach 204-25 kG/cm2.
Zamiast pustaków można jako wypełnienie stosować cegły dziurawki. Kilka typów tych, rzadziej już obecnie spotykanych, stropów (program egzamin ustny).

Tak wysokość jak i szerokość tych dość ciężkich stropów uzależniona jest od wymiarów cegieł i ich ułożenia, przy czym do częściej spotykanych stropów w budownictwie przemysłowym należy strop ostatni (przenosi duże obciążenia użytkowe).
Stropy międzykondygnacyjne oraz dachowe o konstrukcji prefabrykowano-monolitycznej konstruuje się wykorzystując funkcję nośną żelbetowych prefabrykatów w czasie montażu, które następnie są umonolitycznione betonem i tworzą po jego stwardnieniu stropy pracujące właściwie na obciążenie eksploatacyjne. Prefabrykaty mogą tu być płytami pełnymi bądź żeberkowymi, mogą być również nośnymi żebrami, między które wprowadza się wypełnienie (wyprofilowane blachy, pustaki itp.) dla umożliwienia późniejszego zabetonowania stropów bez deskowań a nawet niekiedy i bez środkowych stemplowań prefabrykatów w czasie betonowania stropu (opinie o programie).

Stropy te skupiają w sobie główne zalety stropów prefabrykowanych (brak deskowań a nawet i stemplowań) oraz stropów monolitycznych (zmniejszenie tzw. klawiszowania żeberek, większa sztywność oraz nośność stropów); poza tym składane elementy prefabrykowane są tu lżejsze niż w stropach prefabrykowanych (segregator aktów prawnych).

Do wad tych stropów należy przede wszystkim konieczność
wprowadzenia procesów mokrych na budowie wraz z ich konsekwencjami (brak możności pełnego obciążenia stropów zaraz po zabetonowaniu, konieczność odpowiedniej pielęgnacji betonu, prowadzenie robót zbrojarskich na budowie itp.). Przy betonowaniu należy zwracać szczególną uwagę na dobre powiązanie betonu prefabrykatów z nadbetonem (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !