Blog

30.04.2021

Beton szlachetny

W artykule znajdziesz:

Beton szlachetny

Beton szlachetny

Do wypraw i do betonu szlachetnego należy używać wody wolnej od domieszek, ujemnie wpływających na wiązanie i twardnienie wapna i cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do użytku nadaje się każda woda naturalna (ze studzien, rzek i jezior), jeśli jest przezroczysta i nie zanieczyszczona ściekami domowymi lub miejskimi, jak również odpływami z zakładów przemysłowych i bagien.

Nie należy używać wody:
1) zawierającej znaczną ilość siarczanów (powyżej 250 mgr S04 na litr),
2) zanieczyszczonej ropą, naftą, tłuszczem lub olejami,
3) zawierającej nawet nieznaczne ilości cukru (np. przy odpływach z cukrowni, z zakładów cukierniczych, fabryk konserw itp),
4) zawierającej znaczne ilości rozpuszczalnych ciał organicznych,
5) wody deszczowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wypadkach wątpliwych należy wodę poddać analizie chemicznej lub wykonać próby wytrzymałości zaprawy, zarobionej badaną wodą.
W wypadkach, gdy beton w zbiornikach, rurach itp. może być narażony na szkodliwe działanie wody gruntowej lub wody ściekowej, należy go zabezpieczyć specjalną warstwą ochronną.
Jest rzeczą pożądaną, aby woda była miękka, co jest szczególnie ważne przy wyprawach o ciemnych tonach. W tych przypadkach woda twarda wywołuje często zacieki i nieprzyjemne zabarwienie.
Do zbrojenia wyrobów ze sztucznego kamienia używa się przeważnie okrągłych prętów stalowych (uprawnienia budowlane).

Uzbrojenie to jest potrzebne:
a. ze względów statycznych, aby wzmocnić strefę rozciąganą elementów betonowych (np. zbrojenie gzymsów, parapetów podokiennych),
b. w celu zabezpieczenia wyrobów od pękania pod wpływem zmian temperatury, skurczu, wilgoci, nierównomiernego osiadania przy uderzeniu spadających przedmiotów itp. (np. zbrojenie podłóg terrazzowych),
c. do ochrony wyrobów gotowych podczas przewozu.

Średnica prętów okrągłych

Średnica prętów okrągłych wynosi od 1 do 10 mm, rzadziej dochodzi do 16 mm. Tablica czwarta podaje powierzchnię ich przekroju i ciężar 1 metra bieżącego pręta.
Pręty o średnicy do 9 mm znajdują się w handlu w zwojach, cieńsze po 10 kg, grubsze po 50 kg. Pręty o średnicy od 10 mm są proste, o długości zwykle 6 m, na żądanie do 12 m (program egzamin ustny).
Oprócz prętów okrągłych używa się często do wzmocnienia wyrobów z kamienia sztucznego i do pokładu pod wyprawy szlachetne siatki jednolitej, zwanej również siatką Ledóchowskiego.
Pręty, służące do wzmocnienia betonu muszą być czyste. Rdza nieznaczna nie jest szkodliwa. Natomiast rdzę silniejszą, odpadającą od powierzchni stali w postaci proszku lub łusek należy usunąć przez czyszczenie wkładek szczotką lub piaskiem. W celu lepszego zakotwienia prętów w betonie kończymy je hakami półkolistymi lub ostrokątnymi.

Na skrzyżowaniach wkładek wiążemy je drutem o grubości 1 lub 2 mm (opinie o programie). Cięcie prętów o średnicy do 10 mm robimy nożycami ręcznymi. Przy prętach grubszych posługujemy się nożycami dźwigniowymi. Wyginanie haków robi się na stole zbrojarskim.
Układanie zbrojenia na deskowaniu przeprowadzamy z zachowaniem odstępu prętów między sobą, jak i od zewnętrznej powierzchni betonu zgodnie z rysunkiem.
Normalnie odstęp prętów od zewnętrznej powierzchni betonu wynosi: przy płycie 1 cm, przy innych konstrukcjach 2 cm.

Odstęp prętów między sobą nie powinien być w świetle mniejszy od 2 cm, a przy prętach grubszych nie powinien być w świetle mniejszy od 2 cm, a przy Poza tym odległość prętów między sobą nie powinna przekraczać 3030 cm, a przy płytach - dwukrotnej grubości płyty. Haki wkładek nie powinny dochodzić do samego końca belek; za hakami powinno pozostać jeszcze 5 do 10 cm betonu (segregator aktów prawnych).
Deskowanie służy na budowie do jednorazowego nadania kształtu przyszłej konstrukcji betonowej, natomiast forma służy do wielokrotnego wykonania poszczególnych elementów z betonu lub ze sztucznego kamienia. Jeżeli mamy do wykonania niewielką ilość wyrobów, wystarczą formy drewniane.

Przy większej ilości wyrobów stosujemy formy drewniane okute lub obite blachą, przy dużych ilościach - formy w całości żelazne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami