Blog

08.01.2021

Beton wytrzymałości miarodajnej

Beton wytrzymałości miarodajnej

Beton wytrzymałości miarodajnej

Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości miarodajnej wprowadzić do kanałów kable wzmacniające, wykonać ich naciąg, a następnie kanały dokładnie zainiektować. Przy prawidłowym wykonaniu robót istnieje w omawianym przypadku możliwość uwzględnienia współpracy betonu otulającego kable w obliczeniach wzmacnianego podciągu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wzmacnianie kablami belki strunobetonowej. Jeśli belka strunobetonowa ma wystarczającą strefę ściskaną betonu, natomiast w jej strefie rozciąganej występuje niedobór zbrojenia, to wzmocnienie takiej belki można wykonać za pomocą dwóch kabli, których silę sprężającą przekazuje się na samą belkę, bez dodatkowej obudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W tym przypadku kable nie wymagają osłonek, a tylko po sprężeniu belki otula się je zaprawą z żywic poliestrowych lub epoksydowych, uzyskując w ten sposób połączenie nowych kabli z betonem belki. Dzięki takiemu połączeniu można uwzględnić w obliczeniach pracę wzmacniających kabli w pełnym wymiarze.

Oczywiście obowiązuje tu sprawdzenie naprężenia w betonie belki przy przyłożeniu do niej siły sprężającej, aby powstałe naprężenia nie przekroczyły dopuszczalnych dla stanu początkowego (uprawnienia budowlane).
Wzmacnianie kablami kratownicy kablobetonowej. Zagrożenie dźwigarów kablobetonowyeh może powstać wskutek ich sprężenia niedostateczną silą, a także przez nienależytą ochronę napiętego w konstrukcji kabla przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi. Szczególne znaczenie ma dokładne wypełnienie kanału kablowego emulsją chroniącą kable przed korozją wżerową.
W związku z szerokim stosowaniem dźwigarów’ kablobetonowyeh i spotykanymi mankamentami ich wykonawstwa, powstaje konieczność skutecznej naprawy zarysowanych dźwigarów (program egzamin ustny).

Dźwigary kablobetonowe można wzmocnić przykładając do powierzchni zewnętrznych pasa dolnego odpowiednie wzmacniające kształtowniki stalowe, mocowane obejmami z płaskowników stalowych. Wprawdzie tym sposobem można zlikwidować stan zagrożenia dźwigara, ale istniejące w nim odkształcenia, rysy i pęknięcia są wtedy nieodwracalne, a więc mają charakter trwały, w związku z czym działanie korozji niszczącej kable można postępować dalej. A więc takie zabezpieczenie może być skuteczne raczej tylko na pewien okres czasu, po którym w większości przypadków zajdzie potrzeba wymiany całego dźwigara (opinie o programie).

Projektowanie obudowy

Jak z powyższego wynika, przy wzmacnianiu dźwigarów nie tylko jest ważne doraźne zabezpieczenie ich nośności, ale również przywrócenie im w miarę możności pierwotnego kształtu oraz utraconych cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Ważne są przy tym również względy ekonomiczne oraz łatwość naprawy i jej przeprowadzenie najmniej zakłócające użytkowanie pomieszczeń przekrytych dźwigarami, które trzeba wzmacniać (segregator aktów prawnych).
Do spełnienia tych warunków najwłaściwsze są sposoby wzmocnienia dźwigarów kablobetonowyeh przez zastosowanie w nich dodatkowych kabli, sprężających konstrukcję istniejącą.

W przypadku stwierdzenia korozji kabli oraz powstawania rys w betonie pasa dolnego kratownicy sprężonej, wzmocnienie kratownicy można wykonać przez zaprojektowanie dodatkowych zewnętrznych kabli, prowadzonych wzdłuż pasa dolnego w nowej obudowie stalowej.
Zaprojektowanie obudowy stalowej dla kabli wzmacniających może być łatwiejsze i dogodniejsze niż wykonnanie nowej obudowy betonowej.

Przy projektowaniu obudowy stalowej należy jednak przestrzegać zasad obowiązujących dla konstrukcji stalowych sprężonych. Inny sposób (nb. zgłoszony do opatentowania przez mgra inż. II. Jędrzejewskiego z Prozametu w Warszawie), opracowany w Katedrze Technologii Prefabrykatów i Betonu Sprężonego Politechniki Warszawskiej, polega na dodatkowym sprężeniu dolnego pasa dźwigara przy zastosowaniu zewnętrznych cięgien jako kabli, napinanych w środku jego rozpiętości za pomocą ręcznej prasy naciągowej (promocja 3 w 1).

Konstrukcyjne rozwiązanie takiego wzmocnienia. Dzięki sprężeniu można doprowadzić do zamknięcia istniejących rys w pasie dolnym dźwigara oraz do wydatnego zmniejszenia powstałego w nim ugięcia.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami