Integralna część koncepcji

Integralna część koncepcji

Integralną częścią koncepcji konstrukcji budynków z prefabrykatów są również rozwiązania montażowe dotyczące:
— haków lub innych uchwytów montażowych (uprawnienia budowlane),
— kolejności montażu prefabrykatów w budynkach, zapewniające ich stateczność w trakcie montażu i prawidłowość wykonania wzajemnych połączeń,
— konstrukcji urządzeń pomocniczych do montażu, jak zawiesi, rozpór montażowych, łączników imadłowych itp. (program na telefon),
— konstrukcji i sposobów wykonania połączeń,
— tolerancji montażowych oraz szablonów i sprawdzianów prawidłowości geometrycznego usytuowania prefabrykatów (program na komputer).

Wszystkie prefabrykaty wyposażone są w wypuszczone na zewnątrz zbrojenia, które służą do podniesienia ich przez żuraw montażowy. Są to zazwyczaj specjalne uchwyty z prętów zbrojeniowych, których końce są zabetonowane w prefabrykacie, natomiast pętle o średnicy dostatecznej dla przewleczenia haków wystają na zewnątrz.

Pętle po zmontowaniu elementów są ucinane równo z powierzchnią betonu (program egzamin ustny).

Pręty zbrojenia

Niekiedy zamiast pętli wystających poza prefabrykat do podnoszenia służą pręty zbrojenia odsłonięte w specjalnych „okienkach” w prefabrykacie, które po montażu są zabetonowane (opinie o programie). Innym jeszcze rozwiązaniem dla płyt ściennych mogą być wypuszczone z górnej krawędzi trzpienie stalowe z nakrętkami, które wyznaczają jednocześnie położenie osi prefabrykatów ściennych górnych kondygnacji.

Liny nośne żurawi montażowych zaopatrzone są w zestaw krótkich lin. zakończonych hakami, zwanych zawiesiami. Niekiedy zawiesie składa się z belki stalowej, do której przymocowane są krótkie odcinki lin z hakami, których rozstaw można regulować, aby dostosować-go do rozstawu pętli w prefabrykacie (segregator aktów prawnych).

Ten typ zawiesi ma tę zaletę, że eliminuje składową poziomą siły działającej na uchwyt podnoszonego prefabrykatu, dzięki czemu pręty uchwytu są osiowe wyciągane.

Znane są również za granicą przyrządy do podnoszenia prefabrykatów działające na zasadzie próżniowych przyssawek do gładkiej powierzchni betonu. Urządzenia te jednak ze względu na dość duży ciężar, utrudniający manewrowanie, nie znajdują szerszego zastosowania (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !