Blog

20.01.2021

Betoniarka wolnospadowa

Betoniarka wolnospadowa

 

Betoniarka wolnospadowa

Betoniarka wolnospadowa to betoniarka, w której składniki są mieszane i która jest opróżniana przy wykorzystaniu siły grawitacji. W czasie obrotu mieszalnika składniki mieszanki są podnoszone na pewną wysokość przez łopatki zamocowane do płaszcza kielicha, po czym opadają w dół pod własnym ciężarem (program uprawnienia budowlane na komputer).
W betoniarkach o mieszaniu wymuszonym homogeniczność mieszanki uzyskuje się przez różnego rodzaju mieszadła obrotowe, wymuszające przebywanie przez drobiny składników mieszanki pewnej określonej drogi, na której podlegają one wzajemnemu mieszaniu.

W betoniarkach wolnospadowych można w zasadzie wykonywać tylko mieszanki o konsystencji plastycznej i półciekłej. Składniki dozuje się objętościowo. Betoniarki wolnospadowe nie zapewniają jednorodnej konsystencji mieszanki w całej masie. Pojemność tych betoniarek wynosi od 50 1 do 500 1. Ich wydajność jest niewielka, wynosi 3-8 m7h. Betoniarki wolnospadowe stosujemy do prac z niewielkim zapotrzebowaniem na beton, przy wykonaniu konstrukcji wymagających niskiej klasy betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W betoniarkach o mieszaniu wymuszonym można wytwarzać mieszanki o dowolnej konsystencji, w tym gęstoplastyczne i wilgotne. Efekt urabiania mieszanki w tych betoniarkach jest większy. Stwierdzono, że wytrzymałość betonu otrzymanego z betoniarki o działaniu wymuszonym jest o około 10-20% większa niż przy wytwarzaniu w betoniarce wolnospadowej. W dalszej części rozdziału będzie mowa wyłącznie o betoniarkach o działaniu wymuszonym.

Mieszalniki o działaniu wymuszonym dzielimy na:
- mieszalniki o pracy cyklicznej,
- mieszalniki o pracy ciągłej.
Dalszy podział mieszalników stosowanych we współczesnych węzłach betoniarskich.

Mieszalniki turbinowe

Mieszalniki turbinowe mają mieszalnik w kształcie misy, w której środku zainstalowane jest mieszadło w postaci koła turbinowego (uprawnienia budowlane). Do obrotowego koła przymocowane są ramiona z łopatkami oraz zgarniak zbierający zaprawę ze ścian misy i przesuwający ją pod łopaty. Długości ramion są zróżnicowane w taki sposób, aby podczas obracania następowało mieszanie składników w całej objętości misy. Mieszalniki misowe z osią pionową są przeznaczone do produkcji mieszanek betonowych o małym oporze wewnętrznym, tj. o konsystencji plastycznej i półciekłej (program egzamin ustny).

Mieszalniki planetarne. Zasada pracy mieszalnika planetarnego polega na ruchu obrotowym pionowej głowicy, która jest wyposażona w rotary oraz zgarniacze. Ramiona zgarniaczy i łopatki znajdujące się na ich końcach są tak usytuowane, ab\ składniki zgarniane ze ścian misy trafiały pod łopatki rotarów.
Ruch obrotowy rotarów (zespół łopatek), zataczający wewnątrz misy koła o różnych promieniach, jest przeciwny do ruchu okrężnego zgarniaczy. W zależności od wielkości mieszalniki mają 1, 2 lub 3 rotary. Zastosowany system rotarów zgarniaczy zapewnia dobrą homogenizację mieszanek betonowych. Mieszalniki tego rodzaju umożliwiają produkcję mieszanek gęstoplastycznych i wilgotnych. Produkowane są jako mieszalniki o pojemności od 0,5 m3 do kilku m3.

Mieszalniki dwuwałowe (korytowe) należą do nowszej generacji urządzeń do mieszania betonu (opinie o programie). Wyposażona w nie jest większość współczesnych węzłów produkcji mieszanki betonowej. Mieszalniki dwuwałowe mają pojemności od 0,5 m3 do 9 m\ Warto odnotować, że pierwsze urządzenie tego typu zostało opatentowane w 1888 r. w Niemczech (segregator aktów prawnych). Zasada pracy mieszalników dwu wałowych polega na przeciwbieżnym ruchu obrotowym poziomych wałów wyposażonych w zachodzące na siebie łopaty mieszające oraz skrajnie zgarniające.

Specjalna konstrukcja ramion mieszających, tworząca przerywaną spiralę osadzoną na poziomym wale, powoduje intensywny przestrzenny ruch składników (w trzech wymiarach). Doprowadzona energia zewnętrzna jest efektywnie zamieniana na intensywny turbulentny ruch mieszanki zapewniający szybką homogenizację (promocja 3 w 1). Mieszalniki dwuwałowe z osiami poziomymi umożliwiają produkcję mieszanek betonowych w pełnym zakresie klas konsystencji: od ciekłych do suchych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami