Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praktykę zawodową uprawniającą do uzyskania uprawnień budowlanych można odbywać w organach nadzoru budowlanego, np. WINB lub PINB. Jednakże w ustawie zastrzeżono, że dwa lata tego rodzaju praktyki są równoznaczne z odbyciem rocznej praktyki na budowie. Co więcej, nie każda tego rodzaju praktyka zostanie zaliczona. W polskich realiach praktyka w organach nadzoru budowlanego, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową, najczęściej odbywa się za biurkiem.

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym

Praktykant ma wiele obowiązków, do których zalicza się:

• kontrolowanie dokumentacji budów, • kontrolowanie książek obiektów budowlanych, • kontrolowanie książek przeglądów okresowych, • kontrolowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszonych samowoli budowlanych oraz katastrof.

Bardzo często pracownicy biurowi w czasie praktyki są dosłownie zasypywania biurowymi obowiązkami, podczas gdy wizyty na budowie bywają rzadkością. W przypadku, gdy do takiej wizyty już dojdzie, praktykant wykonuje mało odpowiedzialne zadania, takie jak dokumentacja zdjęciowa lub sprawdzanie dokumentacji biura budowy. W rozporządzeniu nie jest narzucone, aby obowiązki w ramach praktyk odbywały się na budowie. Jednak w Prawie Budowlanym dokładnie określono, że niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca obejmująca pełnienie funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny).

Właśnie dlatego większość Okręgowych Izb Inżynierów interpretuje te zapisy w sposób nieprzychylny kandydatom. Zgodnie z tą interpretacją zarówno przeglądanie, jak i weryfikacja dokumentacji w biurze nie zalicza się w poczet praktyki. Nie jest zaliczana także praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Dużą trudnością jest również fakt, że inspektorzy, którzy pracują w organach nadzoru budowlanego, nie zawsze są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, a jest to wymóg ustawodawczy. Opiekun praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem Izby przez cały czas trwania praktyk. Odbywanie praktyki zawodowej w organach nadzoru budowlanego jest więc obwarowane wieloma wymaganiami formalnymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami