Blog

30.05.2018

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praktykę zawodową uprawniającą do uzyskania uprawnień budowlanych można odbywać w organach nadzoru budowlanego, np. WINB lub PINB. Jednakże w ustawie zastrzeżono, że dwa lata tego rodzaju praktyki są równoznaczne z odbyciem rocznej praktyki na budowie. Co więcej, nie każda tego rodzaju praktyka zostanie zaliczona. W polskich realiach praktyka w organach nadzoru budowlanego, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową, najczęściej odbywa się za biurkiem.

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym

Praktykant ma wiele obowiązków, do których zalicza się:

• kontrolowanie dokumentacji budów, • kontrolowanie książek obiektów budowlanych, • kontrolowanie książek przeglądów okresowych, • kontrolowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszonych samowoli budowlanych oraz katastrof.

Bardzo często pracownicy biurowi w czasie praktyki są dosłownie zasypywania biurowymi obowiązkami, podczas gdy wizyty na budowie bywają rzadkością. W przypadku, gdy do takiej wizyty już dojdzie, praktykant wykonuje mało odpowiedzialne zadania, takie jak dokumentacja zdjęciowa lub sprawdzanie dokumentacji biura budowy. W rozporządzeniu nie jest narzucone, aby obowiązki w ramach praktyk odbywały się na budowie. Jednak w Prawie Budowlanym dokładnie określono, że niezbędnym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca obejmująca pełnienie funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny).

Właśnie dlatego większość Okręgowych Izb Inżynierów interpretuje te zapisy w sposób nieprzychylny kandydatom. Zgodnie z tą interpretacją zarówno przeglądanie, jak i weryfikacja dokumentacji w biurze nie zalicza się w poczet praktyki. Nie jest zaliczana także praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Dużą trudnością jest również fakt, że inspektorzy, którzy pracują w organach nadzoru budowlanego, nie zawsze są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, a jest to wymóg ustawodawczy. Opiekun praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem Izby przez cały czas trwania praktyk. Odbywanie praktyki zawodowej w organach nadzoru budowlanego jest więc obwarowane wieloma wymaganiami formalnymi.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami