Blog

21.08.2018

Stan surowy otwarty – najczęstsze błędy

W artykule znajdziesz:

Stan surowy otwarty – najczęstsze błędy

Błędy na etapie budowy domu do stanu surowego otwartego mogą skutkować poważnymi problemami na kolejnych etapach budowy, a także podczas eksploatacji budynku. Pierwsze uchybienia mogą pojawić się na etapie wylewania podłogi na gruncie (program na komputer). Niektórzy wykonawcy rezygnują wówczas ze zbrojenia podłogi. Jest to bardzo oczywisty błąd, którego efektem jest pękanie posadzki. Podobne nieprawidłowości występują w czasie konstruowania stropów gęstożebrowych. Konieczne jest zadbanie o to, aby strop miał prawidłowo rozstawione tzw. żebra rozdzielcze. Równie ważnej jest wykorzystanie w miejsc oparcia ścian działowych podwójnych belek, ponieważ pominięcie tego rozwiązania może skutkować bardzo głębokimi pęknięciami stropu.
Na tym etapie budowy domu jednorodzinnego bardzo często popełnianym błędem jest stosowanie nieodpowiednich zapraw murarskich (program na telefon).

Zmniejszenie trwałości ścian

Stan surowy otwarty – najczęstsze błędy

Jest to szczególnie istotne w przypadku ścian jednowarstwowych (program na egzamin ustny). Nieprawidłowo dobrana zaprawa raczej nie ma wpływu na zmniejszenie trwałości ścian, ale jest przyczyną powstawania mostków termicznych. Z tego właśnie względu oszczędzanie na zaprawie jest kosztownym uchybieniem, ponieważ znacząco podwyższa koszty ogrzewania domu (promocja 3 w 1).
W czasie prac należy również zwracać uwagę na czynności wykonywane podczas budowy schodów. Konieczne jest trzymane się wymiarów ustalonych projekcie – niestety często wykonawcy nie stosują się do projektu. Takie postępowanie powoduje spore trudno, np. konieczne może być wykonywanie nadlewek, aby wyrównać wysokość stopni (segregator). Stan surowy otwarty wieńczy wykonanie dachu. Tutaj także często pojawiają się niedoróbki, a do najczęstszych zalicza się zmiany rodzaju pokrycia dachowego bez uwzględnienia obciążenia więźby. W projekcie domu narzucone jest konkretne rozwiązanie, do którego dopasowane są elementy konstrukcyjne. W przypadku montażu cięższego pokrycia konieczne jest przekazanie projektu do ponownej analizy przez projektanta. W przeciwnym wypadku może dojść do katastrofy budowlanej spowodowanej nadmiernym obciążeniem konstrukcji budynku (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami