Betoniarki samochodowe

Betoniarki samochodowe
Betoniarki samochodowe

Dwa zbiorniki kruszywa o dwóch komorach każdy umożliwiają stosowanie czterech frakcji kruszywa. Nad zbiornikami kruszywa 2 zainstalowany jest rewersyjny przenośnik taśmowy 4 o długości 3,0 m, transportujący kruszywo do odpowiednich komór (program uprawnienia budowlane na komputer). Pod zbiornikiem kruszywa umieszczony jest samojezdny odmierzacz kruszywa typu DKS, za pomocą którego odważa się odpowiednie porcje poszczególnych frakcji kruszywa zsypuje do kosza betoniarki. Cement ze zbiornika 3 pobierany jest przez automatyczny odmierzacz cementu.

Wytwórnie masy betonowej jako instalacje maszynowe scentralizowane, o układzie z reguły jednostopniowym służące najczęściej dla potrzeb większej liczby obiektów, wyposażone w urządzenia o najwyższym poziomie technologicznym sterowane półautomatycznie lub automatycznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W licznych krajach uprzemysłowionych rezygnuje się z wytwarzania masy betonowej na poszczególnych placach budowy, lecz korzysta się z usług specjalnych przedsiębiorstw dysponujących własnymi wytwórniami masy betonowej i dostarczających na określone miejsca zapotrzebowania żądane ilości masy betonowej o określonych wytrzymałościach, w ściśle ustalonych terminach. Dostawa odbywa się głównie betoniarkami samochodowymi. Korzyści takiego przetwarzania masy betonowej polegają na wysokiej jakości betonu, który wytwarzają wyspecjalizowane wytwórnie, wyposażone w dobrze urządzone laboratoria (uprawnienia budowlane).

Trudność natomiast polega na precyzyjnej koordynacji między wytwórniami wytwarzającymi masę betonową a jej odbiorcami. Dowodem istniejących w tym zakresie możliwości może być fakt istnienia tego rodzaju wytwórni masy betonowej, stanowiących samodzielne przedsiębiorstwa: we Francji jest ich 100, produkujących rocznie 12 min m3 masy betonowej, w USA - 5000 o rocznej produkcji 100 min m3 (program egzamin ustny).

Masa betonowa

Ze względu na zachowanie własności technologicznych masy betonowej uzyskanych w mieszalniku betoniarki, najwłaściwsze jest bezpośrednie podanie jej z mieszalnika na miejsce użycia. Takich jednak przypadków w budownictwie jest niewiele. Z reguły niemal między miejscem wytwarzania a miejscem użycia trzeba masę betonową przewieźć, co zazwyczaj połączone jest z przeładunkiem podczas transportu. Ujemną cechą transportu masy betonowej jest możliwość odmieszania się masy i utraty jej jednorodności (opinie o programie).

Szczególnie szkodliwe pod tym względem są wszelkiego rodzaju przeładunki masy betonowej podczas jej transportu, a przecież nawet czterokrotny przeładunek podczas transportu nie należy w praktyce do rzadkości.

Z tych względów w przypadku użycia żurawia do transportu punkt wytwarzania masy betonowej należy umieszczać bezpośrednio przy żurawiu, tak aby wyeliminować jakiekolwiek przeładunki, a pojemnik z masą betonową przemieszczać bezpośrednio z miejsca wytwarzania na miejsce ułożenia (segregator aktów prawnych).

Masa betonowa powinna być dostarczana do miejsca wbudowania o takiej konsystencji, jaka została zaprojektowana dla określonej konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie ciekłości przetransportowanej masy betonowej nie może wynosić więcej niż ±1 cm przy stosowaniu do pomiaru stożka opadowego, natomiast dla masy, której konsystencję mierzy się za pomocą metody „Ve-Be”, dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie masy betonowej w stosunku do założonej projektem nie może przekraczać dla mas betonowych gęstoplastycznych ±4-r6°, a dla wilgotnych ± 10-4-15° (promocja 3 w 1). Podstawowym warunkiem przy projektowaniu transportu masy betonowej jest opracowanie schematu transportu masy betonowej (karta technologiczna) ze starannym wykazaniem wszystkich operacji, jakim masa betonowa na drodze przewozu będzie podlegać, gdyż tylko w ten sposób można uzyskać pełną świadomość warunków, w jakich transport rzeczywiście będzie się odbywać. Jako przykład bardzo niekorzystnego transportu masy betonowej może służyć schemat.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !