Betonowanie wieńców

Betonowanie wieńców

Betonowanie wieńców, pachwin, żeber rozdzielczych oraz płyty betonowej przeprowadza się równocześnie betonem marki ustalonej w projekcie, wyrównując powierzchnię płyty za pomocą laty (program uprawnienia budowlane na komputer). Po zabetonowaniu stropu nie wolno w ciągu 48 godzin jeździć po nim taczkami ani chodzić, a przez następne 7 dni czynności te mogą się odbywać po pomostach drewnianych ułożonych w poprzek belek.
Sufity tynkuje się zaprawą wapienną lub cementowo-wapienną na uprzednio wykonanym narzucie cementowym
Ścianki działowe z cegły ustawione równolegle do belek stropowych ustawia się na dwóch lub trzech belkach położonych obok siebie.
Zasadę konstrukcji nośnej stropów DZ  a rozwiązania niektórych stropów w budynkach mieszkalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stropy PI. Konstrukcja tego typu stropu składa się z prefabrykowanych belek żelbetowych w kształcie ceownika. zespolonych ze sobą parami na miejscu ułożenia oraz z pustaków stanowiących wypełnienie pól między belkami zespolonymi.
Do zalet stropu, typu PI można zaliczyć to. że pojedyncze belki są o połowę lżejsze od belek typu T-27. Ciężar I m belki wynosi ok. 25 kG. co umożliwia ułożenie ich ręcznie w stropie przez dwóch robotników. Strop również ma mniejszą grubość niż strop z belek T-27 (uprawnienia budowlane).
Belki PI po zespoleniu parami tworzą kształt belki dwuteowej. rozciętej pionowo. Górna stopka belki zespolonej ma skosy umożliwiające ułożenie pustaków na dolnych stopkach belek, a dolna kształt prostokąta. Takie uformowanie dolnej stopki belki umożliwia wypełnienie pól między belkami różnymi elementami produkowanymi dla mnach stropów z belek prefabrykowanych, np. belek T-27.
W środku wysokości belki mają otwory montażowe.
Pola między zespolonymi belkami można wypełnić pustakami PI. pustakami z gipsu KMK-I. prefabrakowanymi płytami żelbetowymi i sklepieniem Kleina z cegły, podobnie jak w stropach na belkach T-27.
Belki PI produkowane są o wysokości 25 cm i długości od 3,0 do 4.5 m. w sześciu numerach dostosowanych do różnych obciążeń stropu (program egzamin ustny).

Pustaki stropowe

Belki składuje się i przewozi w pozycji stojącej, prostokątną stopką w dół. podobnie jak prefabrykowane belki żelbetowe typu T-27.
Pustaki stropowe PI produkuje się z żużlobetonu lub gruzobetonu o uziarnieniu kruszywa nie większym niż 20 mm. Ciężar pustaka wynosi 254-28 kG (opinie o programie).
Wymiary pustaków: długość 82.2 cm, szerokość 25 cm i wysokość 24 cm.
Pustaki składuje się rębem, na wysokość sześciu warstw przy składowaniu ich na placu i do wysokości czterech warstw - przy przewozie na środkach transportowych wyściełanych słomą lub wiórkami.
Na środkach transportowych powinny być szczelnie ułożone obok siebie i utkane słomą, aby nie nastąpiło popękanie pustaków podczas przewozu (segregator aktów prawnych).
Belki pojedyncze wciąga się na strop za pomocą liny po pochylni zestawionej z dwóch bali.

Przy podnoszeniu i układaniu belek opartych końcami na ścianach należy pamiętać, aby ich stopki prostokątne były skierowane ku dołowi. Po wciągnięciu i ułożeniu belek na mur/e należy końce zespolonych belek połączyć szubami montażowymi na okres wykonania pól między belkami.

Pustaki i prefabrykowane płytki żelbetowe zakłada się od góry. Dla ułatwienia ułożenia pustaków lub pMek żelbetowych między górnymi stopkami belek trzeba górą rozeprzeć belki za pomocą lat. które usuwa się po ułożeniu płyt lub pustaków.
Po wypełnieniu pól między belkami zespala się belki za pomocą śrub z podkładkami / Wachy lub betonowych korków, następnie usuwa się śruby montażowe założone w obu końcach belek. Przez te otwory zakłada się pręty stalowe o średnicy od 16 do 18 mm i długości 30-40 cm w celu zakotwienia końców belek w murze lub w wieńcu żelbetowym.
Końce belek zespolonych opiera się na murze w ten sposób co końce belek T-27. Podczas montażu belek i pustaków nie wolno przebywać nikomu na dole pod stropem (promocja 3 w 1). Pracujący na stropie mogą poruszać się tylko po balach ułożonych na belkach. Po ‘tropie można chodzić dopiero po wypełnieniu pachwin i stwardnieniu betonu pachwinowego między belkami i pustakami.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !