Betony cementowe do zadań specjalnych

Betony cementowe do zadań specjalnych

Betony cementowe do zadań specjalnych Do specjalnych betonów cementowych zalicza się beton żaroodporny, beton odporny na ścieranie oraz beton hydrotechniczny (uprawnienia budowlane). Każdy z nich wykazuje się innymi cechami i wykorzystywany jest w różnych sytuacjach. Betony odporne na ścieranie wyróżniają się powierzchnią oraz masą niezwykle odporną na uszkodzenia. W ich składzie znajdują się cementy portlandzkie, nazywane także cementami białymi oraz różnego rodzaju kruszywa drobne i grysy o ścieralności na tarczy Böhmego poniżej 2,5mm. Wielkość kruszywa, które dodawane jest do betonu odpornego na ścieranie nie może być większa niż 16mm i większa niż 0,6 grubości warstwy ścieralnej. Betony hydrotechniczne łączą cechy betonów odpornych na ścieranie oraz betonów wodoszczelnych. W zależności od stopnia wytrzymałości na ścieranie dzieli się je na kilka klas - 9, 11, 14, 17, 20, 25 i 50. Tego typu betony najczęściej stosowane są w budownictwie wodnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Ponadto betony hydrotechniczne wykorzystywane są w budowlach, które są szczególnie narażone na wilgoć i działanie wody. W produkcji betonów hydraulicznych wykorzystywane są cementy charakteryzujące się małym ciepłem hydratacji. Co ważne, w czasie projektowania tego typu betonów, mieszanki są przygotowywane indywidualnie do każdego projektu. Różnią się one zarówno recepturą, jak i technologią wytwarzania.Betony żaroodporne wykonywane są z cementów hutniczych lub portlandzkich. W ich produkcji wykorzystuje się:

• rozdrobniony szamot,

• rozdrobniony żużel wielkopiecowy,

• kruszywa keramzytowe.

Ponadto w składzie znajdują się wypełniacze, do których zalicza się mączki z żużla granulowanego, ceramiczne popioły lotne oraz mączki szamotowe. Klasa betonu żaroodpornego zależy od jego wytrzymałości na ściskanie oraz temperatury, w której będzie pracował. Mieszanie składników tego rodzaju betonu musi odbywać się mechanicznie, a kolejność składników musi być ściśle określona. Najpierw dodawane są kruszywa drobne o frakcji do 2mm oraz połowa ilości wody znajdującej się w przepisie (program uprawnienia budowlane na komputer). Kolejnym krokiem jest dodanie zmieszanego z wypełniaczem cementu oraz grubego kruszywa. Dopiero pod koniec, po około 10 minutach od wymieszania wszystkich składników, można dodać resztę wody.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami