Blog

16.01.2020

Beznitroglicerynowe materiały amonowo-saletrzane

Beznitroglicerynowe materiały amonowo-saletrzane

Beznitroglicerynowe materiały amonowo-saletrzane

Proch czarny i beznitroglicerynowe materiały amonowo-saletrzane można umieszczać luźno, sypiąc przez lejek z rurką, lecz tylko w otworach suchych przy kamieniołomach otwartych (uprawnienia budowlane). W innych przypadkach oraz wszystkie inne materiały wybuchowe umieszcza się w gotowych ładunkach.

Po umieszczeniu w otworze materiału wybuchowego i urządzeń do zapalania bądź detonacji (lont, spłonki, zapalniki, przewody elektryczne) należy wykonać tzw. przebitkę, tj. uszczelnienie otworu suchym piaskiem., gliną lub innym drobnoziarnistym materiałem niepalnym i pozbawionym ostrych cząstek (program na telefon).

Luźno nasypaną przebitkę można ugniatać lekko jedynie drewnianym prętem, tzw. stęporem. Dolną część przybitki ugniata się słabiej, górną mocniej, lecz bez ubijania lub pobijania młotkiem.

Przybitka jest bardzo potrzebna; gdyby jej nie było, gazy wydostawałyby się w dużej mierze na zewnątrz, a przez to skutek wybuchu ulegałby osłabieniu (program na komputer). Bardzo wiele wypadków zachodzi przy uszczelnianiu przybitki, z tego więc powodu wykonanie jej wymaga uwagi i staranności.

Masowe wydobywanie kamienia

Przy masowym wydobywaniu kamienia, gdy zachodzi potrzeba używania ładunków rzędu tysięcy kg, stosuje się górniczy sposób zakładania komór wybuchowych (program egzamin ustny).

W tym celu zagłębia się szyb lub prowadzi się sztolnie, od których rozgałęziają się chodniki zakończone komorami. Sposób ten może się opłacić, gdy ściana ma znaczną wysokość, nie mniejszą od ok. 18 m. Odległość komory od powierzchni ściany powinna wynosić od 0,35 do 0,7 jej wysokości (opinie o programie).

Odstrzał większych mas od skały dokonuje się w kamieniołomach centralnie, najczęściej za pomocą zapalarki wywołującej prąd w sieci połączonej z zapalnikami elektrycznymi umieszczonymi w ładunkach.

Rzadziej stosuje się lont detonacyjny, lont zaś prochowy tylko przy mniejszych lub fragmentarycznych robotach (segregator aktów prawnych).

Roboty strzelnicze powinny być wykonywane tylko przez kwalifikowanych pracowników, tzw. strzałowych, uprawnionych przez władze górnicze; należy przy tym stosować się do przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom przy robotach strzelniczych i do przepisów o przewozie materiałów wybuchowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami