Blog

21.09.2018

Warunki bezpiecznego odprowadzania spalin przez ściany budynku

W artykule znajdziesz:

Warunki bezpiecznego odprowadzania spalin przez ściany budynku

W nowo wybudowanych domach mieszkalnych z reguły instalacja odprowadzająca spaliny przez wloty kominowe jest zaprojektowana przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (program na komputer). Wtedy nie istnieje konieczność odprowadzania produktów powstałych w wyniku spalania gazu w kotłach grzewczych bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków. Jeśli jednak w trakcie eksploatacji domu trzeba będzie przebudować lub wymienić system ogrzewania na gazowy, może się zdarzyć, że wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych w ten sposób będzie jedynym wyjściem (program na telefon).
Kiedy istnieje możliwość instalacji odprowadzeń bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków (program na egzamin ustny)?

Kiedy istnieje możliwość instalacji odprowadzeń bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków?

Warunki bezpiecznego odprowadzania spalin przez ściany budynku

Przede wszystkim w przypadkach, jeśli wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych przez istniejące kominy jest niemożliwe, ponieważ w istniejących kanałach brak miejsca na zamontowanie przewodu dla nowego kotła (promocja 3 w 1). Tego typu rozwiązanie można zastosować dla kotłów z zamkniętą komorą spalania, takich jak urządzenia kondensacyjne oraz niskotemperaturowe. Wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych bezpośrednio przez ściany zewnętrzne posiada jednak pewne ograniczenia, które określają przepisy prawa budowlanego (segregator).
Jakie wymagania prawne dotyczą zastosowania takiego rozwiązania?
Najważniejszym warunkiem, który musi być spełniony jest moc kotła grzewczego. Nie może ona przekraczać 21 kW. Wyloty, przez które odbywa się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych nie może być usytuowana niżej niż 2,5 metra nad poziomem terenu. Przepisy prawa budowlanego określają również odległości wylotów odprowadzających spaliny z kotłów gazowych od otworów okiennych, drzwiowych, czy okapów (opinie). Zakończenia instalacji wyprowadzającej spaliny nie mogą znajdować się w bliższej odległości niż pół metra od tego typu otworów, zaś w przypadku kilku wylotów spalinowych, odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż trzy metry. Spełnienie tych warunków gwarantuje bezpieczeństwo.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami