Blog

Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 10
30.05.2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków

W artykule znajdziesz:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków

Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 11
Bezpieczeństwo i higiena pracy w oczyszczalniach ścieków

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków określa podstawowe zasady odnoszące się do osób zatrudnionych w zakładach pracy specjalizujących się w tej dziedzinie (segregator aktów prawnych). Zgodnie z przepisami obiekty i urządzenia muszą posiadać widoczne informacje o zagrożeniach, a także być wyposażone w oznaczenia umożliwiające łatwe rozróżnienie przesyłanych mediów oraz ocenę prawidłowości pracy. Teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni ścieków powinien być natomiast ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. Zgodnie z rozporządzeniem każda oczyszczalnia ścieków powinna być wyposażona w instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym, instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, jak również w sprzęt ratunkowy i przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz sygnalizujące.

 

Pomieszczenia, strefy i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem powinny być określone już na etapie projektowania, co umożliwi ustalenie niezbędnych środków prewencyjnych zapobiegających wybuchom. Oznaczenia strefy jako zagrożonej wybuchem dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie określonym w rozporządzeniu (promocja 3 w 1). Ponadto w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zabronione jest palenie tytoniu czy używanie otwartego ognia.Pomieszczenia pomp i armatury powinny mieć zapewnione wygodne i bezpieczne do nich dojścia. Wymagane jest także, by pomieszczenia technologiczne przepompowni, w których czasowo mogą przebywać ludzie, posiadały skuteczną wentylację. Zbiorniki otwartych komór fermentacyjnych powinny być ogrodzone barierami spełniającymi wymogi określone w rozporządzeniu. Na szczególną uwagę zasługują komory fermentacyjne zamknięte, które ze względu na występowanie metanu i siarkowodoru klasyfikuje się jako obiekty szczególnie niebezpieczne (uprawnienia budowlane). Osad z takich komór należy doprowadzać i odprowadzać w sposób kontrolowany, aby nie dopuścić do powstania nadmiernego nadciśnienia lub podciśnienia w komorze fermentacyjnej i w zbiorniku gazu.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 16 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 17 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 18
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 19
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 20 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 21 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 22
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 32 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 33 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 34
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 35
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 36 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 37 Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 38
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Poczucie braku rozsądku zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami