Bezpieczeństwo na budowie – kto za nie odpowiada?

Jednym z podstawowych warunków pomyślnego przeprowadzenia inwestycji jest zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na budowie (program na komputer). Co więcej, wymogi związane z bezpieczeństwem, dotyczą również materiałów budowlanych, które muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniami oraz kradzieżą. Niestety każdego roku na budowach dochodzi do różnego rodzaju wypadków, niekiedy ciężkich i śmiertelnych, co świadczy o tym, że temat ten jest lekceważony. Wiele z tych zdarzeń wynika wprost z zaniedbań w organizacji prac oraz z niefrasobliwości (program na telefon).

Przygotowanie planu BIOZ

Bezpieczeństwo na budowie – kto za nie odpowiada?

Skutkiem są nie tylko różnego rodzaju kary, ale przede wszystkim utrata zdrowia, a nawet życia, przez osoby przebywające na placu budowy (program na egzamin ustny).
Za bezpieczeństwo na budowie odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Jednak to na kierowniku budowy spoczywa największa odpowiedzialność, ponieważ to on odpowiada za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (promocja 3 w 1). Według przepisów plan bioz nie zawsze jest wymagany przy budowie domu jednorodzinnego, ale jego sporządzenie jest zaliczane do dobrych praktyk. Rozsądny kierownik budowy zawsze sporządza indywidualny plan bios i uprzedza wykonawcę oraz inwestora o tym, jakie środki ochrony indywidualnej będą potrzebne (segregator).
Kierownik budowy odpowiada również za ogrodzenie terenu i nakazanie stosowani środków ochrony indywidualnej. Inwestor jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. W przypadku, gdy inwestor decyduje się na zatrudnienie pracowników na czarno, ponosi on pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo – jeśli zdarzy się wypadek, pracownik ma prawo wystąpić do sądu o odszkodowanie. Wykonawca może zaś oskarżyć inwestora o zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa, gdy np. na budowie zabrakło desek do wykonania szczelnych podestów rusztowań. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie załogi oraz zapewnienie jej odpowiednich warunków pracy (opinie). W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas kontroli inspekcji pracy, może on otrzymać wysoką karę.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami