Blog

Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 10
16.08.2018

Bezpieczeństwo na budowie – kto za nie odpowiada?

W artykule znajdziesz:

Bezpieczeństwo na budowie – kto za nie odpowiada?

Jednym z podstawowych warunków pomyślnego przeprowadzenia inwestycji jest zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na budowie (program na komputer). Co więcej, wymogi związane z bezpieczeństwem, dotyczą również materiałów budowlanych, które muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniami oraz kradzieżą. Niestety każdego roku na budowach dochodzi do różnego rodzaju wypadków, niekiedy ciężkich i śmiertelnych, co świadczy o tym, że temat ten jest lekceważony. Wiele z tych zdarzeń wynika wprost z zaniedbań w organizacji prac oraz z niefrasobliwości (program na telefon).

Przygotowanie planu BIOZ

Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 11
Bezpieczeństwo na budowie – kto za nie odpowiada?

Skutkiem są nie tylko różnego rodzaju kary, ale przede wszystkim utrata zdrowia, a nawet życia, przez osoby przebywające na placu budowy (program na egzamin ustny).
Za bezpieczeństwo na budowie odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Jednak to na kierowniku budowy spoczywa największa odpowiedzialność, ponieważ to on odpowiada za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (promocja 3 w 1). Według przepisów plan bioz nie zawsze jest wymagany przy budowie domu jednorodzinnego, ale jego sporządzenie jest zaliczane do dobrych praktyk. Rozsądny kierownik budowy zawsze sporządza indywidualny plan bios i uprzedza wykonawcę oraz inwestora o tym, jakie środki ochrony indywidualnej będą potrzebne (segregator).
Kierownik budowy odpowiada również za ogrodzenie terenu i nakazanie stosowani środków ochrony indywidualnej. Inwestor jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. W przypadku, gdy inwestor decyduje się na zatrudnienie pracowników na czarno, ponosi on pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo – jeśli zdarzy się wypadek, pracownik ma prawo wystąpić do sądu o odszkodowanie. Wykonawca może zaś oskarżyć inwestora o zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa, gdy np. na budowie zabrakło desek do wykonania szczelnych podestów rusztowań. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie załogi oraz zapewnienie jej odpowiednich warunków pracy (opinie). W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas kontroli inspekcji pracy, może on otrzymać wysoką karę.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 16 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 17 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 18
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 19
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 20 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 21 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 22
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 32 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 33 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 34
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 35
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 36 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 37 Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 38
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwestycyjne plany budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami