Egzamin pisemny – zasady i pytania

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Część ustna to test, na którym należy poprawnie odpowiedzieć na pytania przygotowane wcześniej przez Komisję Egzaminacyjną (program na komputer). Pozytywna ocena z części pisemnej uprawia do podejścia do części ustnej egzaminu. Pytania testowe są dobrane według następujących zasad:
• 50-60% pytań dotyczy prawa budowlanego oraz przepisów, które zostały wydane na podstawie tej ustawy,
• 20-30% pytań związanych jest z wybraną specjalnością,
• 5-10% pytań dotyczy przepisów związanych,
• 5-10% pytań dotyczy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (program na telefon).

Projektowanie w ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny

Dla uprawnień bez ograniczeń w każdej specjalności jednocześnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w teście jest 90 pytań, z czego 63 dotyczą prawa budowlanego i przepisów z nim związanych, 18 dotyczy warunków BHP podczas robót budowlanych, a 9 to pytania z KPA (program na egzamin ustny). Cały egzamin trwa 135 minut, a żeby zaliczyć go pozytywnie, należy udzielić 68 dobrych odpowiedzi.
Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań testowych (promocja 3 w 1). Z tego 53 pytania związane są z prawem budowlanym oraz przepisami, które zostały wydane na jego podstawie, 15 pytań dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a 7 związanych jest z postępowaniem administracyjnym. Taki egzamin jest krótszy – trwa 115 minut, a do jego zaliczenia należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na 57 pytań (segregator).
Uprawnienia łącznie do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w ograniczonym zakresie – tutaj egzamin składa się z 60 pytań testowych, trwa 90 minut, a poprawnych odpowiedzi trzeba udzielić na 45 pytań. Test złożony jest z 42 pytań z prawa budowlanego, 12 pytań z BHP oraz 6 pytań z postępowania administracyjnego (opinie). W przypadku odrębnych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie egzamin składa się z 45 pytań testowych, trwa 70 minut, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na 34 pytania. W teście są odpowiednie 32, 9 i 4 pytania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !