Blog

24.02.2019

Egzamin pisemny – zasady i pytania

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – zasady i pytania

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Część ustna to test, na którym należy poprawnie odpowiedzieć na pytania przygotowane wcześniej przez Komisję Egzaminacyjną (program na komputer). Pozytywna ocena z części pisemnej uprawia do podejścia do części ustnej egzaminu. Pytania testowe są dobrane według następujących zasad:
• 50-60% pytań dotyczy prawa budowlanego oraz przepisów, które zostały wydane na podstawie tej ustawy,
• 20-30% pytań związanych jest z wybraną specjalnością,
• 5-10% pytań dotyczy przepisów związanych,
• 5-10% pytań dotyczy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (program na telefon).

Projektowanie w ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny

Dla uprawnień bez ograniczeń w każdej specjalności jednocześnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w teście jest 90 pytań, z czego 63 dotyczą prawa budowlanego i przepisów z nim związanych, 18 dotyczy warunków BHP podczas robót budowlanych, a 9 to pytania z KPA (program na egzamin ustny). Cały egzamin trwa 135 minut, a żeby zaliczyć go pozytywnie, należy udzielić 68 dobrych odpowiedzi.
Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań testowych (promocja 3 w 1). Z tego 53 pytania związane są z prawem budowlanym oraz przepisami, które zostały wydane na jego podstawie, 15 pytań dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a 7 związanych jest z postępowaniem administracyjnym. Taki egzamin jest krótszy – trwa 115 minut, a do jego zaliczenia należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na 57 pytań (segregator).
Uprawnienia łącznie do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w ograniczonym zakresie – tutaj egzamin składa się z 60 pytań testowych, trwa 90 minut, a poprawnych odpowiedzi trzeba udzielić na 45 pytań. Test złożony jest z 42 pytań z prawa budowlanego, 12 pytań z BHP oraz 6 pytań z postępowania administracyjnego (opinie). W przypadku odrębnych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie egzamin składa się z 45 pytań testowych, trwa 70 minut, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na 34 pytania. W teście są odpowiednie 32, 9 i 4 pytania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami