Blog

Pomosty robocze zdjęcie nr 10
22.11.2018

Bezpieczeństwo na terenach przyległych do budowanych konstrukcji

W artykule znajdziesz:

Bezpieczeństwo na terenach przyległych do budowanych / wybudowanych konstrukcji

Budynki i różnego rodzaju konstrukcje należy konstruować bezpiecznie. To oczywiste, że nie wystarczy postawić budynku tam gdzie się chce i jak się chce. Konstrukcja budynku musi zapewniać maksimum bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy jak i tym, które znajdują się blisko niego.

NA CZYM POLEGA BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI?

Pomosty robocze zdjęcie nr 11Ważny jest zawsze projekt, który w pierwszej kolejności musi uwzględnić wszelkie obciążenia działające na daną konstrukcję, zarówno w trakcie jej budowy jak i w trakcie późniejszego użytkowania. Dana konstrukcja nie ma prawa zawalić się po zakończeniu budowy. Wszelkie uwzględnienia w projektach a następnie na etapie budowy, muszą zapewniać:

  •  że konstrukcja nie zniszczy się w całości lub częściowo,
  • że nie nastąpią żadne przesunięcia czy odkształcenia, 
  • że nie nastąpią żadne uszkodzenia konstrukcji w szczególności w miejscach połączeń, 
  • że w razie wypadków jakichkolwiek, nie będzie większych uszkodzeń niż powinny być.

CO POWINNA SPEŁNIAĆ DANA WYBUDOWANA KONSTRUKCJA?

Bez względu na to czy są to budynki, wiadukty, mosty czy drogi, wszystkie konstrukcje zbudowane muszą spełniać pewne wymogi i warunki techniczne. Dla ogólnego bezpieczeństwa wskazane są liczne kontrole i ścisłe trzymanie się projektów podczas budowania. Dana, zbudowana konstrukcja musi spełniać wszystkie podstawowe warunki nieprzekraczające granicznych jej stanów nośności jak i również możliwości jej użytkowania. Konstrukcja powinna być całkowicie bezpieczna i zapewniać maksimum bezpieczeństwa. Budowla spełnia wszelkie warunki w przypadku gdy jej stany nośności i zapewnienia bezpieczeństwa spełniają wszelkie normy odpowiadające Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania nośności.

Egzamin na uprawnienia budowlane: Sprawdź opinie oraz wrażenia użytkowników po egzaminie pisemnym oraz ustnym. Jeżeli jeszcze jesteś przed egzaminem mamy dla Ciebie pełny pakiet programów do nauki TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018, z których będzie mógł uczyć się na komputerze oraz telefonie. Na egzamin ustny przygotujesz się z trybem Egzamin Ustny oraz segregatorem ze zbiorem wszystkich rozporządzeń z podziałem na specjalności.

GDZIE SĄ STOSOWANE SPECJALNE ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI

Specjalne zabezpieczenia wybudowanych konstrukcji są stosowane w miejscach podlegających wpływom eksploatacji górniczej lub podobnych eksploatacji wydobywczych.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Pomosty robocze zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Pomosty robocze zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Pomosty robocze zdjęcie nr 16 Pomosty robocze zdjęcie nr 17 Pomosty robocze zdjęcie nr 18
Pomosty robocze zdjęcie nr 19
Pomosty robocze zdjęcie nr 20 Pomosty robocze zdjęcie nr 21 Pomosty robocze zdjęcie nr 22
Pomosty robocze zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomosty robocze zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomosty robocze zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pomosty robocze zdjęcie nr 32 Pomosty robocze zdjęcie nr 33 Pomosty robocze zdjęcie nr 34
Pomosty robocze zdjęcie nr 35
Pomosty robocze zdjęcie nr 36 Pomosty robocze zdjęcie nr 37 Pomosty robocze zdjęcie nr 38
Pomosty robocze zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pomosty robocze zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pomosty robocze zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami