Bezpieczeństwo na terenach przyległych do budowanych / wybudowanych konstrukcji

Budynki i różnego rodzaju konstrukcje należy konstruować bezpiecznie. To oczywiste, że nie wystarczy postawić budynku tam gdzie się chce i jak się chce. Konstrukcja budynku musi zapewniać maksimum bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy jak i tym, które znajdują się blisko niego.

NA CZYM POLEGA BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI?

Ważny jest zawsze projekt, który w pierwszej kolejności musi uwzględnić wszelkie obciążenia działające na daną konstrukcję, zarówno w trakcie jej budowy jak i w trakcie późniejszego użytkowania. Dana konstrukcja nie ma prawa zawalić się po zakończeniu budowy. Wszelkie uwzględnienia w projektach a następnie na etapie budowy, muszą zapewniać:

  •  że konstrukcja nie zniszczy się w całości lub częściowo,
  • że nie nastąpią żadne przesunięcia czy odkształcenia, 
  • że nie nastąpią żadne uszkodzenia konstrukcji w szczególności w miejscach połączeń, 
  • że w razie wypadków jakichkolwiek, nie będzie większych uszkodzeń niż powinny być.

CO POWINNA SPEŁNIAĆ DANA WYBUDOWANA KONSTRUKCJA?

Bez względu na to czy są to budynki, wiadukty, mosty czy drogi, wszystkie konstrukcje zbudowane muszą spełniać pewne wymogi i warunki techniczne. Dla ogólnego bezpieczeństwa wskazane są liczne kontrole i ścisłe trzymanie się projektów podczas budowania. Dana, zbudowana konstrukcja musi spełniać wszystkie podstawowe warunki nieprzekraczające granicznych jej stanów nośności jak i również możliwości jej użytkowania. Konstrukcja powinna być całkowicie bezpieczna i zapewniać maksimum bezpieczeństwa. Budowla spełnia wszelkie warunki w przypadku gdy jej stany nośności i zapewnienia bezpieczeństwa spełniają wszelkie normy odpowiadające Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania nośności.

Egzamin na uprawnienia budowlane: Sprawdź opinie oraz wrażenia użytkowników po egzaminie pisemnym oraz ustnym. Jeżeli jeszcze jesteś przed egzaminem mamy dla Ciebie pełny pakiet programów do nauki TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018, z których będzie mógł uczyć się na komputerze oraz telefonie. Na egzamin ustny przygotujesz się z trybem Egzamin Ustny oraz segregatorem ze zbiorem wszystkich rozporządzeń z podziałem na specjalności.

GDZIE SĄ STOSOWANE SPECJALNE ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI

Specjalne zabezpieczenia wybudowanych konstrukcji są stosowane w miejscach podlegających wpływom eksploatacji górniczej lub podobnych eksploatacji wydobywczych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !