Blog

19.04.2019

Bezpieczeństwo obiektów

W artykule znajdziesz:

Wyrobiska górnicze a bezpieczeństwo obiektów

Większość współczesnych miast śląskich zawdzięcza swoje istnienie bogatym złożom węgla kamiennego i rozwojowi przemysłu ciężkiego. Szybki rozkwit górnictwa węglowego rozpoczął się już w XVIII w. wraz z początkiem rewolucji przemysłowej. Niestety wraz z eksploatacją węgla, zaczęły pojawiać się deformacje na tym terenie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przyczyną ich pojawiania się były i są wyeksploatowane złoża i poddane likwidacji kopalnie. Negatywny wpływ tych deformacji na budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe na terenie Górnego Śląska jest ogromny, gdyż wiąże się z bezpieczeństwem zamieszkujących go ludzi (program na komputer).

Wyrobiska górnicze

Wyrobiska górnicze. Spośród licznych oddziaływań górniczych na środowisko, najbardziej odczuwalne są właśnie deformacje terenu, związane zarówno z bieżącą, jak i zakończoną eksploatacją. Mają one ogromny wpływ na nośność nawierzchni i ewentualne planowanie w pobliżu nowych szlaków komunikacyjnych czy budynków (program na telefon).

Rozległe wyrobiska górnicze powodowane są zwłaszcza wydobywaniem węgla kamiennego na znacznej głębokości. W efekcie tej eksploatacji powstają rozległe niecki, ale ruchy deformacyjne, w zależności od głębokości, mogą trwać nawet 10 lat. Na szczęście przebieg tych deformacji jest znany i monitorowany. Pozwala to na podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód lub przynajmniej ograniczających ich skalę. Służy do tego kategoryzacja terenów górniczych (opinie o programie).

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Aby obiekty budowlane na terenach górniczych były bezpieczne muszą być odpowiednio przystosowane do przewidywanych wpływów (segregator aktów prawnych).
* Jeżeli budynki już istnieją, możliwości ich przystosowania są ograniczone. Można jedynie chronić je przed nadmiernymi uszkodzeniami poprzez wzmocnienie konstrukcji i ewentualny podział obiektu na segmenty (promocja 3 w 1).
* W przypadku obiektów powstających, ważne jest ich odpowiednie usytuowanie oraz:
- dobór ich kształtu i wielkości,
- podział większych lub wydłużonych budynków na segmenty,
- dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych i schematów statycznych,
- wzmocnienie konstrukcji,
- założenie wymaganej izolacji przeciwwilgociowej (pytania egzamin ustny).
Skuteczność tych zabiegów zależy od znajomości przewidywanych wpływów oddziaływań górniczych na powierzchnię.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami