Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych


Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

 

Obiekt budowlany może zostać dopuszczony do użytkowania, jeśli spełnia on rygorystyczne warunki bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe to niezwykle istotna kwestia, która musi być zawarta w projekcie budowlanym. Ochrona przeciwpożarowa jest regulowana przepisami prawa, które mogą występować w postaci nakazów i zakazów odnoszących się do pewnych charakterystyk lub w postaci wymagań użytkowych. W pierwszym przypadku podstawą dopuszczenia obiektu do użytku, jest zgodność wykonania budynku z wymaganiami regulowanymi przez przepisy formalnoprawne. Oczywiście musi zostać spełnione każde wymaganie określone w przepisach. Brak zgodności z chociażby jednym wymogiem wiąże się z odrzuceniem wniosku o uznanie obiektu za użytkowy. Budynek jest prawidłowo zabezpieczony przez pożarem, jeśli spełnia wszystkie określone normy. Jeśli chodzi o wymagania użytkowe, to bezpieczeństwo pożarowe uzależnione jest przez czas, po którym dane ogniwa konstrukcji budynku osiągną stan krytyczny.

Autorzy projektu inwestycji budowlanej muszą zapewnić zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Niektóre obiekty budowlane wymagają uzgodnień oraz analizy zaprojektowanych rozwiązań budowlanych. W takim przypadku Państwowa Straż Pożarna musi zająć stanowisko na temat ochrony przeciwpożarowej w budynku. Jest to niezbędny element m.in. budynków zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II, budynków zawierających strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, obiektów budowlanych objętych obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych. Oczywiście lista jest znacznie szersza i należy z nią zapoznać się w momencie planowania inwestycji budowlanej.


Wszelkie uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie przeprowadzana są z wyznaczonymi rzeczoznawcami, odpowiadającymi za zabezpieczenia przeciwpożarowe. Musi on złożyć pieczęć oraz podpis na projekcie. Jest to potwierdzenie uzyskania zgodny na dalszą realizację inwestycji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !