Blog

08.12.2021

Emalie epoksydowe

W artykule znajdziesz:

Emalie epoksydowe

Emalie epoksydowe

Przygotowaną porcję emalii należy zużyć w ciągu jednego dnia. Emalię epoksydową można nakładać za pomocą pędzla lub pistoletu. Do nakładania natryskowego emalię rozcieńcza się (lepkość ok. 20 sek wg Forda 0 4 mm) rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych o symbolu 8154-000-000 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Emalie epoksydowe stosuje się na podłoża metalowe w zestawie z farbą epoksydową podkładową czerwoną tlenkową, o symbolu 7422-000-250 lub z farbą epoksydową podkładową miniową o symbolu 7421-002-270. Na podłoża betonowe można stosować emalię epoksydową bezpośrednio lub w zestawie z farbą podkładową epoksydową o symbolu 7422-000-860.

W przypadku usterek, podłoża betonowe wyrównuje się szpachlówką epoksydową bezrozpuszczalnikową (7433-264-258) stosowaną z utwardzaczem poliamidowym (8222-897-000). Szpachlowanie podłoży metalowych należy wykonać po uprzednim zagruntowaniu farbą podkładową epoksydową rdzochronną. Na powierzchnie zagruntowane szpachlówkę można nakładać po 24 godz.
Emalię nakłada się w kilku warstwach (4-^-6 warstw) w celu uzyskania powłok o dostatecznej grubości (ok. 200 mikronów). Poszczególne warstwy emalii należy nakładać w odstępach 24-godzinnych. Malowanie należy wykonać przy bezdeszczowej pogodzie, przy temp. nie niższej niż + 10°C.
Zużycie emalii: z 1 1 otrzymuje się ok. 9 m2 powierzchni (przy jednokrotnym malowaniu pędzlem) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Emalia epoksydowa zawiera składniki toksyczne i palne. Utwardzacz działa na skórę parząco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywoływać reakcje alergiczne. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację oraz przestrzegać przepisów bhp i p.poż. jak przy stosowaniu farb epoksydowych.
Emalia epoksydowa „Korolit EL3!’ stanowi zawiesinę pigmentów nieorganicznych i wypełniaczy kwasoodpornych w roztworze żywicy epoksydowej Epidian 5, plastyfikowanej ftalanem dwubutylenowym, z dodatkiem środków umożliwiających uzyskanie właściwości tiksotropowych (uprawnienia budowlane). Emalia jest wyrobem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym i utwardza się po zmieszaniu w odpowiednim stosunku z utwardzaczem aminowym.

Nakładanie emalii

Emalia tworzy powłoki szybkotwardniejące, gazo- i paroszczelne, o dobrej przyczepności do podłoża, wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej na działanie roztworów alkalicznych i kwaśnych, wody, gazów i agresywnych par przemysłowych, czynników atmosferycznych, a także ropy, benzyny, olejów mineralnych i detergentów. Właściwości emalii „Korolit EL3” (program egzamin ustny).
Emalię epoksydową „Korolit EL3” stosuje się do zabezpieczania konstrukcji stalowych i betonowych narażonych na długotrwałe działanie alkaliów, roztworów kwasów, smarów i olejów mineralnych, agresywnych gazów i oparów przemysłowych w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza (opinie o programie).

Emalia ta może być stosowana do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych
w przemyśle chemicznym, naftowym, okrętowym, lekkim, spożywczym, w górnictwie itp. Maksymalna temperatura eksploatacji powłok nie powinna przekraczać 80°C.
Emalię epoksydową „Korolit EL3” przygotowuje się na krótko przed użyciem przez zmieszanie dwóch składników w określonych proporcjach, a mianowicie: 1000 części wagowych emalii „Korolit EL3” i 76 części Wagowych utwardzacza (segregator aktów prawnych).

Emalia nadaje się do malowania w ciągu 2 godz od zmieszania składników i w tym okresie należy ją całkowicie zużyć. Emalię nakłada się co najmniej w 3 warstwach w 24-godzinnych odstępach czasu, tak aby łączna grubość powłoki wynosiła ok. 250 mikronów. Nakładanie emalii można wykonać za pomocą pędzla lub natrysku pistoletem.

Emalię należy nakładać na suche, mocne, czyste i niezaoliwione powierzchnie betonowe zagruntowane uprzednio roztworem żywicy epoksydowej. W przypadku podłoża stalowego powierzchnie muszą być oczyszczone z rdzy do I stopnia oczyszczenia i zagruntowane farbą epoksydową czerwoną tlenkową dwuskładnikową o symbolu 7422-000-250 lub farbą epoksydową podkładową miniową o symbolu 7421-002-270 (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami