Biegi

Biegi

Długość biegu zależy od liczby stopni (program na komputer). Zbyt długie biegi powodują znużenie wchodzących i z tego powodu liczba stopni jest w jednym biegu ograniczona, a poszczególne biegi przedzielane są spocznikami, służącymi do odpoczynku. Wygodny bieg liczy 10-i-12 stopni. Schody w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinny mieć w jednym biegu więcej niż 18 stopni.
W schodach wewnętrznych nie należy również stosować biegów zawierających mniej niż trzy stopnie, gdyż są one niewygodne dla wchodzących i można łatwo potknąć się na nich (program na telefon).
Schody, na których mogą minąć się bez trudu dwie osoby, muszą mieć szerokość około 1,10 m, po to zaś, aby dwie osoby mogły swobodnie przejść obok siebie — szerokość użytkowa biegu powinna wynosić 1,25 m.

Zgodnie z przepisami szerokość użytkowa biegu powinna wynosić co najmniej:
— w domkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygnacjowych — 0,70 m,
— w budynkach z pomieszczeniami przemysłowymi —
1,20 m,
— w zakładach lecznictwa zamkniętego — 1,40 m,
— w pozostałych obiektach — 1,00 m (program egzamin ustny).
Powyższe minimalne wymiary ulegają zwiększeniu w zależności od liczby kondygnacji w budynku oraz liczby osób przebywających na najbardziej zaludnionym piętrze. Nie uwzględnia się w tym przypadku liczby ludzi znajdujących się na niższych piętrach, ponieważ zdążą oni już opuścić
swoje piętro, nim dojdą ich sąsiedzi z najludniejszego piętra. Nie dodaje się również liczby ludzi z wyżej położonych pięter, ponieważ dojdą oni do najludniejszego piętra dopiero po odejściu z niego znajdujących się tam osób (opinie o programie). Jest to przypadek masowego, pospiesznego wychodzenia ludzi z budynku w czasie pożaru, popłochu itp.

Na tej zasadzie przyjmowało się dla schodów ewakuacyjnych, tj. takich, gdzie możliwe jest masowe pospieszne wychodzenie ludzi, że na 1 m szerokości użytkowej biegu przypada:
125 osób w budynkach dwukondygnacjowych,
100 osób w budynkach trzykondygnacjowych,
80 osób w budynkach czterokondygnacjowych (segregator aktów prawnych).
Obecnie obowiązujące przepisy ustalają, że szerokość biegów i spoczników zależy od liczby osób na poszczególnych kondygnacjach, przyjmując 0,60 m szerokości elementu na 100 osób.
Jako najmniejszą szerokość użytkową biegu schodów ewakuacyjnych przyjmuje się 1,20 m, największą — 2,40 m; w przypadku gdy z przeliczenia wypadają szersze schody niż 2,40 m, wówczas należy gęściej rozstawić klatki schodowe.

Spoczniki międzypiętrowe

W budynkach reprezentacyjnych, specjalnych itp. można stosować szerokości biegów większe od uprzednio podanych. Spoczniki międzypiętrowe mają zwykle szerokość równą szerokości biegu. Spoczniki w poziomie pięter, tzw. spoczniki piętrowe, powinny mieć szerokość o ok. 20 cm większą od szerokości użytkowej biegu, aby ruch nie był utrudniany przez osoby czasowo zatrzymujące się przed drzwiami prowadzącymi do mieszkań.
Minimalne szerokości spoczników równe są minimalnym szerokościom biegów.
Balustrady. Biegi i spoczniki od strony nieograniczonej ścianami powinny posiadać balustrady z poręczami. Jeśli szerokość biegu wynosi więcej niż 1,5 m, należy zastosować poręcz także z drugiej strony, tj. od strony ściany.

Wysokość balustrady zależy od szerokości wolnej przestrzeni między biegami (tzw. „duszy”) i powinna wynosić:
90 cm — jeśli przestrzeń między biegami, mierzona w rzucie poziomym, nie przekracza 20 cm,
110 cm — gdy przestrzeń ta przekracza 20 cm, a także w budynkach szkolnych niezależnie od szerokości duszy (promocja 3 w 1).
Również okna klatek schodowych, których parapety znajdują się na wysokości mniejszej niż 80 cm nad spocznikami lub biegami, powinny być zaopatrzone w balustrady o wysokościach podanych wyżej.
Wysokość balustrady mierzy się w pionie od powierzchni podłogi lub podłużnej krawędzi stopnia od wierzchu poręczy. Szerokość otworów w polu balustrady nie powinna przekraczać 15 cm, a w żłobkach i przedszkolach — 10 cm. Umieszczenie belek policzkowych w dotyk na belce spocznikowej zapobiega powstaniu prześwitu między biegami, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie szerokości klatki schodowej, nie można jednak wówczas stosować stopni ze zwisami podnóżków z boku.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !