Bilans wilgoci

Bilans wilgoci

Bilans wilgoci w materiałach budowlanych jest zmienny wskutek procesu wysychania i zależny od wielu czynników. Wilgoć w przegrodach budowlanych jest w tym samym czasie i tych samych warunkach otoczenia pod działaniem kilku czynników, nie zawsze zgodnych ze sobą. A mianowicie: wskutek spadku temperatury wilgoć jest pod działaniem sił przemieszczających zawilgocenie od wewnątrz pomieszczenia do zewnętrznej powierzchni przegrody. Jednocześnie podgrzewanie powierzchni wewnętrznej przegrody powoduje parowanie wilgoci i przemieszczanie jej do wewnątrz (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najczęściej osuszenie pomieszczeń odbywa się przez wietrzenie przy otwartych oknach.

Przez okna lub nieszczelności (a także przez pory materiałów) odbywa się stała wymiana powietrza- zewnętrznego i wewnętrznego. Nie zawsze jednak tego rodzaju wietrzenie przynosi pożądane osuszenie pomieszczeń. Otwieranie okien może spowodować zależnie od warunków zawilgocenie lub wysychanie. Jeżeli suszenie odbywa się zimą, wtedy suche, mroźne powietrze stykając się z parującą wodą z powierzchni przegród budowlanych pochłania parę. Wskutek wymiany powietrza wilgotnego na suche powietrze zewnętrzne następuje szybkie wysychanie przegród od wewnątrz pomieszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zetknięcie powietrza zimnego z ciepłą powierzchnią sprzyja wysychaniu.

Jeżeli natomiast wietrzenie odbywa się wiosną, kiedy powietrze ciepłe jest wilgotne, następuje efekt odwrotny do wysychania (uprawnienia budowlane). Ciepłe wilgotne powietrze, stykając się z zimnymi powierzchniami murów nowo wznoszonego budynku powoduje zawilgocenie murów wskutek skraplania pary wodnej. Podobny efekt występuje w domach już eksploatowanych. Wiosną, kiedy budynek jest nieogrzewany, na ścianach oziębionych następuje skraplanie pary 240 wodnej z powietrza napływającego z zewnątrz. Objawy te są łatwe do stwierdzenia na powierzchniach przegród malowanych farbami olejnymi lub wykładanych płytkami terakotowymi. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że proces naturalnego wysychania muru o grubości 38 cm (bez tynku) trwa przeciętnie 120 do 180 dni (program egzamin ustny).

Odprowadzanie powietrza wilgotnego

Jeżeli mury są tynkowane, to zawartość wody po 240 dniach dla murów o grubości 38 cm wynosi 3,9%, a dla murów o grubości 51 cm - 6,3%. Wobec konieczności szybszego wykonywania robót budowlanych i potrzeby szybszego oddania budynku murowanego do eksploatacji stosuje się osuszanie sztuczne, które w zależności od warunków może trwać 3-P4 dni (opinie o programie).
Najczęściej przypadki zawilgocenia zachodzą w pomieszczeniach podziemnych i naziemnych, kiedy odpływ wilgoci jest mniejszy od napływu, co zwłaszcza zachodzi w pomieszczeniach mokrej produkcji, jak w fabrykach, łaźniach, pralniach itp.

Jednym ze sposobów odprowadzania wilgoci z pomieszczeń i przegród budowlanych jest osuszanie kanałami wentylacyjnymi.
Odprowadzanie powietrza wilgotnego i ewentualne wprowadzanie w zamian powietrza suchego ma ogólny wpływ na osuszanie wilgotnych pomieszczeń (segregator aktów prawnych).
Pomieszczenia w suterenach o podwyższonej wilgotności powietrza są szczególnie narażone na zawilgocenie parą wodną. Ściany zewnętrzne są zaizolowane od strony gruntu i nie przepuszczają na zewnątrz pary wodnej, wskutek czego po pewnym okresie ulegają całkowitemu zawilgoceniu. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem tych ścian stosuje się od zewnątrz szczeliny powietrzne, które w niektórych przypadkach łączy się jednocześnie ze studzienkami okiennymi.

Poniżej podaje się kilka przykładów zabezpieczeń przy zastosowaniu kanałów (promocja 3 w 1).

Suterena ma ściany zewnętrzne i wewnętrzne nie zabezpieczone od wilgoci, brak jest izolacji poziomej i pionowej. Wody gruntowe nie zagrażają, ponieważ zwierciadło ich leży poniżej fundamentów. Grunt drobnoziarnisty, trochę zasilony jest zawilgocony i wilgoć tę oddaje nie zabezpieczonym ścianom budynku. Posadzkę zabezpiecza się ilozacją poziomą. Izolacja pionowa ścian może spowodować zawilgocenie jej parą wodną i wilgoć nagromadzi się w murze, co w dalszych skutkach może spowodować podciąganie kapilarne wody do góry w kierunku wyższych kondygnacji.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !