Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – jak je zdobyć?

 

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – jak je zdobyć?

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane cieszą się zdecydowanie największą popularnością spośród wszystkich specjalności uprawnień budowlanych. Osoba, która te uprawnienia posiada, może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, np. na stanowisku kierownika budowy. Są one nadawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa (program na komputer).

Kandydaci na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej muszą nie tylko mieć odpowiednie wykształcenie, ale również odbyć praktykę zawodową i przejść proces kwalifikacyjny. Składa się on z dwóch etapów – pierwszy to kwalifikacja wykształcenia i doświadczenia, a drugi to egzamin pisemny oraz ustny, sprawdzający znajomość przepisów prawnych i umiejętności praktyczne (program na telefon).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje egzamin na uprawnienia budowlane dwa razy w roku – wiosną w maju i jesienią w listopadzie. Egzaminy podzielone są na dwie części (program egzamin ustny). Pierwsza jest część testowa, która pozwala sprawdzić znajomość prawa budowlanego, przepisów BHP, warunków technicznych oraz innych przepisów związanych z prawem budowlanym. Zdanie tego etapu pozwala na przystąpienie do drugiej części egzaminu, czyli do egzaminu ustnego. W jego trakcie komisja egzaminacyjna sprawdza, czy zakres wiedzy praktycznej, jaką kandydat nabył w trakcie praktyki zawodowej, jest wystarczający, aby mógł on sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (opinie o programie).

Koszty postępowania kwalifikacyjnego


Koszty postępowania kwalifikacyjnego do uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zależą od rodzaju oraz zakresu uprawnień. Zdanie obu części egzaminu oznacza, że uprawnienia budowlane zostały przyznane. Jednak, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, trzeba jeszcze być członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (segregator aktów prawnych). Posiadanie uprawnień budowlanych w tej specjalności daje mnóstwo opcji rozwoju w branży budowlanej. Można zostać nie tylko kierownikiem budowy, kierownikiem robót budowlanych czy projektantem, ale również inspektorem nadzoru inwestorskiego, który zajmuje się nadzorowaniem prac konstrukcyjnych (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !