Jak rozszerzyć zakres uprawnień?


W artykule 12 ust. 4d ustawy Prawo budowlane przewidziano możliwość zmniejszenia ilości pytań oraz materiału dla osób, które chcą rozszerzyć zakres swoich uprawnień budowlanych. Zakres pytań jest wówczas ograniczony do tych zagadnień, których nie obejmował poprzedni egzamin(program na komputer). Jeśli dana osoba spełnia określony ustawą warunek, to pytania są dla niej przygotowywane indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju oraz zakresu posiadanych już uprawnień. Dzięki temu ilość pytań na egzaminie pisemnym i ustnym jest znacznie mniejsza (program na telefon).
Metoda interpretacji warunku rozszerzenia uprawnień jest ściśle określona. Taki egzamin można zdawać tylko w dwóch przypadkach w zakresie uprawnień tego samego rodzaju, przy czym osobno dokonuje się interpretacji w przypadku kierowania robotami budowlanymi i osobno dla projektowania. Wniosek można złożyć o uprawnienia bez ograniczeń, jeśli posiada się uprawnienia w tej samej specjalności, ale z ograniczeniami(promocja 3 w 1) . Drugi przypadek to wniosek o uprawnienia z zupełnie innej specjalności niż posiadana, bez względu na to, czy uprawnienia mają mieć ograniczony czy nieograniczony zakres. Warunek rozszerzenia, który został określony w ustawie, nie dotyczy osób, które posiadają uprawnienia do projektowania i starają się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej samej specjalności lub na odwrót(program na egzamin ustny) .

Uprawnienia w ograniczonym zakresie


Co więcej, prawo do egzaminu w ograniczonym zakresie nie przysługuje również tym osobom, które mają decyzję o posiadaniu przygotowania zawodowego, uprawniającego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(segregator). Warunek rozszerzenia spełniają kandydaci, którzy np.:
• posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym i występują o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w tej samej specjalności,
• posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i występują o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej(opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !