Blog

Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kup pan górę, czyli niwelacja terenu i prace przygotowawcze

W artykule znajdziesz:

Kup pan górę, czyli niwelacja terenu i prace przygotowawcze


Kup pan górę, czyli niwelacja terenu i prace przygotowawcze

 

Ogólnie przyjętą i rozumianą zasadą jest to, że budynki stoją na na płaskich powierzchniach. Jednocześnie, krótka wyprawa w niezagospodarowany teren szybko udowodni, że w naturze nie ma takiego terenu. Większość ludzi uświadamiając sobie ten mały dysonans wyobrazi sobie łopatę i koparkę, a następnie zapomni o sprawie. To jednak jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Wszelkie prace przygotowawcze związane z przystosowaniem terenu do budowy zaczynają się na długo przed wbiciem przysłowiowej pierwszej łopaty.

 

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, pierwsze czynności po rozpoczęciu budowy to wytyczenie geodezyjne obiektów i wykonanie niwelacji terenu. W zakres prac przygotowawczych wchodzi jeszcze zagospodarowanie terenu i przygotowanie infrastruktury na potrzeby robót. Dlaczego te czynności są potrzebne, i dlaczego niwelacji terenu nie wykonuje się łopatą?

 

Pierwsi na terenie budowy pojawiają się geodeci. Muszą oni przeprowadzić wszystkie niezbędne pomiary, wśród których jest też pomiar wysokości względnych na terenie budowy. To właśnie oznacza niwelacja terenu. Potocznie można tak mówić o profilowaniu terenu, czyli zmianie nierównego w równe. To jednak będzie odbywać się na dużo późniejszym etapie, gdy prace przygotowawcze zostaną już zakończone - jest to już element robót ziemnych. Wykonanie niwelacji terenu jest niezbędne dla przeprowadzenia profilowania terenu, ponieważ nawet na pozornie płaskim terenie odchył od poziomu może być tak duży, że uniemożliwi budowę bez dokonania odpowiednich pomiarów. Jeśli roboty odbywają się na górzystym terenie, niwelacja jest tym bardziej konieczna ze względu na bezpieczeństwo budowy. Odpowiednio wykonane prace przygotowawcze pozwalają usprawnić cały proces. Dobrze przygotowana infrastruktura sprawia że budowa jest efektywna, a poprawnie wykonana niwelacja ułatwia prace ziemne i zapewnia bezpieczeństwo.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 15 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 16 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 17
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 18
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 19 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 20 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 21
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 31 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 32 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 33
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 34
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 35 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 36 Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 37
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powierzchnię przed ladą zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami