Kup pan górę, czyli niwelacja terenu i prace przygotowawcze


Kup pan górę, czyli niwelacja terenu i prace przygotowawcze

 

Ogólnie przyjętą i rozumianą zasadą jest to, że budynki stoją na na płaskich powierzchniach. Jednocześnie, krótka wyprawa w niezagospodarowany teren szybko udowodni, że w naturze nie ma takiego terenu. Większość ludzi uświadamiając sobie ten mały dysonans wyobrazi sobie łopatę i koparkę, a następnie zapomni o sprawie. To jednak jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Wszelkie prace przygotowawcze związane z przystosowaniem terenu do budowy zaczynają się na długo przed wbiciem przysłowiowej pierwszej łopaty.

 

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, pierwsze czynności po rozpoczęciu budowy to wytyczenie geodezyjne obiektów i wykonanie niwelacji terenu. W zakres prac przygotowawczych wchodzi jeszcze zagospodarowanie terenu i przygotowanie infrastruktury na potrzeby robót. Dlaczego te czynności są potrzebne, i dlaczego niwelacji terenu nie wykonuje się łopatą?

 

Pierwsi na terenie budowy pojawiają się geodeci. Muszą oni przeprowadzić wszystkie niezbędne pomiary, wśród których jest też pomiar wysokości względnych na terenie budowy. To właśnie oznacza niwelacja terenu. Potocznie można tak mówić o profilowaniu terenu, czyli zmianie nierównego w równe. To jednak będzie odbywać się na dużo późniejszym etapie, gdy prace przygotowawcze zostaną już zakończone - jest to już element robót ziemnych. Wykonanie niwelacji terenu jest niezbędne dla przeprowadzenia profilowania terenu, ponieważ nawet na pozornie płaskim terenie odchył od poziomu może być tak duży, że uniemożliwi budowę bez dokonania odpowiednich pomiarów. Jeśli roboty odbywają się na górzystym terenie, niwelacja jest tym bardziej konieczna ze względu na bezpieczeństwo budowy. Odpowiednio wykonane prace przygotowawcze pozwalają usprawnić cały proces. Dobrze przygotowana infrastruktura sprawia że budowa jest efektywna, a poprawnie wykonana niwelacja ułatwia prace ziemne i zapewnia bezpieczeństwo.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami