Biuro przepustek

Biuro przepustek

Markownie mogą być również obsługiwane przez markarzy, którzy wydają znaczki idącym do pracy i przyjmują znaczki od wracających z pracy.
Pomieszczenia rewizji osobistej pracowników (program uprawnienia budowlane na komputer). W zakładach posiadających surowce, półfabrykaty lub fabrykaty dużej wartości, wymagające szczególnej ochrony, należy przy portierni przewidzieć pomieszczenie dla przeprowadzenia rewizji osobistej części pracowników (ok. 15%) wychodzących z zakładu.

Pomieszczenia dla rewizji projektuje się osobne dla kobiet i osobne dla mężczyzn - min. pow. 3 ma z ewentualnymi kabinami do ubierania się osób zrewidowanych i z przedsionkiem.
Pomieszczenie biura przepustek sytuowane jest obok portiera (jeden pracownik załatwia w ciągu 8 godzin, ok. 100 interesantów). Powierzchnia 4 m2 na jednego pracownika wydającego przepustki, ale nie mniej niż 6
-7 m2 w przypadku biura przepustek bez poczekalni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poczekalnia dla interesantów. Powierzchnię poczekalni określa się na podstawie liczebności załogi (co najmniej ó m2).

Pomieszczenie pierwszej pomocy służy do udzielania doraźnej pomocy sanitarnej pracownikom zakładu, o ile nie ma ambulatorium lub innego punktu tego typu w pobliżu zakładu (uprawnienia budowlane).
Wagi wozowo-samochodowe. Przy portierniach mogą być sytuowane wagi wozowo-samochodowe. Ważenie pojazdu na wadze trwa 1,5-3 min., nie licząc czasu wjazdu względnie wtaczania i staczania wozu.
Obecnie produkowane wagi wozowo-samochodowe bezwyłącznikowe mają następujące wymiary: waga o nośności 15 t=0 pomost wagowy 600 x 260 cm waga o nośności 20
pomost wagowy 800 x 280 cm

Minimalny wymiar kabiny 3×4 m. Kabina powinna być tak oszklona aby zapewnić wagowemu dobrą widoczność na ważony wóz (program egzamin ustny).
Dla zakładów przemysłowych obejmujących duży teren, w których rozprowadzenie wartowników z wartowni na posterunki byłoby utrudnione ze względu na dużą odległość, należy przewidzieć podwartownie, złożone z sali ogólnej i pokoju dowódcy warty.

Stosowanie wartowni

Stosowanie wartowni straży przemysłowej wg typów - uzależnione jest od wielkości zakładu przemysłowego i od kategorii jego niebezpieczeństwa.
Wytyczne lokalizacji. Zaleca się sytuowanie w sąsiedztwie portierni, a w odniesieniu do typu I - nawet łącznie pod jednym dachem. Teren pod wartownię powinien mieć zapewniony łatwy dostęp z każdego miejsca, w którym może powstać zagrożenie (opinie o programie).

Teren i jego zagospodarowanie. Zagospodarowanie terenu przy wartowni powinno przewidzieć:
a) plan zbiórek - przed frontem budynku wartowni, przyjmując 10 m2 na 1 wartownika
b) miejsce postoju dla dwóch samochodów ciężarowych - przy drodze łączącej wartownię z całym terenem zakładu,
c) pasy zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej.

Wartownia powinna mieć zapewnioną łączność z portiernią za pomocą najprostszych środków alarmowych lub sygnalizacji w przypadku zerwania łączności telefonicznej.
Wytyczne przestrzenne. Wielkości powierzchni pomieszczeń dla poszczególnych typów wartowni (segregator aktów prawnych).
Przykłady rozplanowania pomieszczeń wartowni straży przemysłowej.
W zależności od wielkości zakładu, jego położenia, powierzchni i kategorii niebezpieczeństwa pożarowego ustala się odpowiedni typ straży pożarnej, dla której należy przewidzieć właściwą wielkość.

Podział zakładowych straży pożarnych na 5 typów, ich liczebność oraz zasadnicze wyposażenie ustala Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15. 12. 1952 (Monitor Polski A-42 z 1952 r).
Ustalone podanym zarządzeniem typy straży pożarnych (promocja 3 w 1).

Podstawą dla określenia typu strażnicy dla poszczególnych zakładów jest typ straży ustalony orzeczeniem wojewódzkiego komendanta straży pożarnych, wydanym w trybie § 9 wyżej wymienionego zarządzenia.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !