Blog

Cementy portlandzkie zdjęcie nr 10
05.02.2021

Biuro przepustek

W artykule znajdziesz:

Biuro przepustek

Cementy portlandzkie zdjęcie nr 11
Biuro przepustek

Markownie mogą być również obsługiwane przez markarzy, którzy wydają znaczki idącym do pracy i przyjmują znaczki od wracających z pracy.
Pomieszczenia rewizji osobistej pracowników (program uprawnienia budowlane na komputer). W zakładach posiadających surowce, półfabrykaty lub fabrykaty dużej wartości, wymagające szczególnej ochrony, należy przy portierni przewidzieć pomieszczenie dla przeprowadzenia rewizji osobistej części pracowników (ok. 15%) wychodzących z zakładu.

Pomieszczenia dla rewizji projektuje się osobne dla kobiet i osobne dla mężczyzn - min. pow. 3 ma z ewentualnymi kabinami do ubierania się osób zrewidowanych i z przedsionkiem.
Pomieszczenie biura przepustek sytuowane jest obok portiera (jeden pracownik załatwia w ciągu 8 godzin, ok. 100 interesantów). Powierzchnia 4 m2 na jednego pracownika wydającego przepustki, ale nie mniej niż 6
-7 m2 w przypadku biura przepustek bez poczekalni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poczekalnia dla interesantów. Powierzchnię poczekalni określa się na podstawie liczebności załogi (co najmniej ó m2).

Pomieszczenie pierwszej pomocy służy do udzielania doraźnej pomocy sanitarnej pracownikom zakładu, o ile nie ma ambulatorium lub innego punktu tego typu w pobliżu zakładu (uprawnienia budowlane).
Wagi wozowo-samochodowe. Przy portierniach mogą być sytuowane wagi wozowo-samochodowe. Ważenie pojazdu na wadze trwa 1,5-3 min., nie licząc czasu wjazdu względnie wtaczania i staczania wozu.
Obecnie produkowane wagi wozowo-samochodowe bezwyłącznikowe mają następujące wymiary: waga o nośności 15 t=0 pomost wagowy 600 x 260 cm waga o nośności 20
pomost wagowy 800 x 280 cm

Minimalny wymiar kabiny 3×4 m. Kabina powinna być tak oszklona aby zapewnić wagowemu dobrą widoczność na ważony wóz (program egzamin ustny).
Dla zakładów przemysłowych obejmujących duży teren, w których rozprowadzenie wartowników z wartowni na posterunki byłoby utrudnione ze względu na dużą odległość, należy przewidzieć podwartownie, złożone z sali ogólnej i pokoju dowódcy warty.

Stosowanie wartowni

Stosowanie wartowni straży przemysłowej wg typów - uzależnione jest od wielkości zakładu przemysłowego i od kategorii jego niebezpieczeństwa.
Wytyczne lokalizacji. Zaleca się sytuowanie w sąsiedztwie portierni, a w odniesieniu do typu I - nawet łącznie pod jednym dachem. Teren pod wartownię powinien mieć zapewniony łatwy dostęp z każdego miejsca, w którym może powstać zagrożenie (opinie o programie).

Teren i jego zagospodarowanie. Zagospodarowanie terenu przy wartowni powinno przewidzieć:
a) plan zbiórek - przed frontem budynku wartowni, przyjmując 10 m2 na 1 wartownika
b) miejsce postoju dla dwóch samochodów ciężarowych - przy drodze łączącej wartownię z całym terenem zakładu,
c) pasy zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej.

Wartownia powinna mieć zapewnioną łączność z portiernią za pomocą najprostszych środków alarmowych lub sygnalizacji w przypadku zerwania łączności telefonicznej.
Wytyczne przestrzenne. Wielkości powierzchni pomieszczeń dla poszczególnych typów wartowni (segregator aktów prawnych).
Przykłady rozplanowania pomieszczeń wartowni straży przemysłowej.
W zależności od wielkości zakładu, jego położenia, powierzchni i kategorii niebezpieczeństwa pożarowego ustala się odpowiedni typ straży pożarnej, dla której należy przewidzieć właściwą wielkość.

Podział zakładowych straży pożarnych na 5 typów, ich liczebność oraz zasadnicze wyposażenie ustala Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15. 12. 1952 (Monitor Polski A-42 z 1952 r).
Ustalone podanym zarządzeniem typy straży pożarnych (promocja 3 w 1).

Podstawą dla określenia typu strażnicy dla poszczególnych zakładów jest typ straży ustalony orzeczeniem wojewódzkiego komendanta straży pożarnych, wydanym w trybie § 9 wyżej wymienionego zarządzenia.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cementy portlandzkie zdjęcie nr 16 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 17 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 18
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 19
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 20 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 21 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 22
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 32 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 33 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 34
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 35
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 36 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 37 Cementy portlandzkie zdjęcie nr 38
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cementy portlandzkie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami