Biurowiec Ministerstwa Handlu Zagranicznego

Biurowiec Ministerstwa Handlu Zagranicznego

Biurowiec Ministerstwa Handlu Zagranicznego w Warszawie wykonany został następująco: konstrukcję nośną ściany osłonowej stanowi ruszt z poziomych i pionowych elementów aluminiowych (uprawnienia budowlane). Ruszt wypełniony jest oknami drewnianymi oraz wkładkami ekranowymi.

Słupki aluminiowe łączone są teleskopowo co 2 kondygnacje (ze względów termicznych) (program na telefon). Utrata przez zaciski własności sprężystych może być przyczyną pękania szkieletu.

Należy jeszcze wymienić realizację ścian osłonowych w budynku Poczty przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Słupki rusztu wykonano z blachy stalowej giętej na zimno. Wkłady wykonano z 5 warstw płyt pilśniowych porowatych, co budzi pewne wątpliwości, gdyż zawilgocenie tego materiału może powodować gnicie (program na komputer).

Szkielet stalowy

Zastosowanie w budynkach ścian osłonowych przeszklonych ze szkieletem stalowym z profilów walcowanych nieocieplonych  — jak to ma miejsce np. w budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngtona w Warszawie — jest niewłaściwe (program egzamin ustny). W warunkach eksploatacji ujawniło się roszenie profili przy niskich temperaturach na zewnątrz budynku i przy niedostatecznie bliskim umieszczeniu grzejników wzdłuż ściany (wytwarzających zasłonę 4 mm cieplną); powstaje również oszronienie profilów stalowych.

Poza tym wymagają one większych kosztów na ogrzewanie pomieszczeń (opinie o programie). W sumie, poza walorami architektonicznymi, ściany tego typu wykazują w naszym klimacie zbyt wiele cech ujemnych i dlatego nie zaleca się ich.

Ściany osłonowe ze szkieletem azbestowo-cementowym stanowią sferę zainteresowań radzieckich budowniczych. W instytutach badawczych oraz na poligonach prowadzone są badania nad kilkoma typami takich ścian. Płyty projektuje się „na izbę” — o wysokości 2,70 m, szerokości 2,60 m i 3,30 m. Okładziny wykonuje się z płyt azbestowo-cementowych grubości 8 i 10 mm, warstwy zaś izolacyjne z wełny mineralnej o ciężarze 100 kG/m3 (segregator aktów prawnych).

Na obwodzie stosuje się pręty szkieletu z kształtek aluminiowych, a w środku — żebra z drewna. Inny typ, bardziej wygodny w produkcji (bez kształtek). Ciężar tych ścian wynosi 60 do 80 kG/m2. Przekrój doświadczalnej ściany z zastosowaniem płyt azbestowo-cementowych, opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

W miarę rozwoju przemysłu chemicznego będzie można myśleć o zastosowaniu w budownictwie ścian osłonowych, w których użyte będą tworzywa sztuczne (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !