Blacha ołowiana

Blacha ołowiana

W większości przypadków izolacje bitumiczne z wkładkami są układane po stronie zewnętrznej budowli i wymagają jedynie wzmocnienia w obrębie szczeliny dylatacyjnej. Do izolacji przylepiony jest szczelnie lepikiem na gorąco pasek blachy ołowianej grubości ok. 3 mm i szerokości ok. 50 cm. Pasek ten (w celu zabezpieczenia przed korozją) przykrywa się paskiem papy powleczonym lepikiem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zamiast blachy ołowianej można zastosować tańszą jutę impregnowaną asfaltem, papę na tkaninie technicznej lub siatkę metalową. Blachę ołowianą można zastąpić również blachą aluminiową grubości co najmniej 0,2 mm lub blachą miedzianą grubości 0,1 + 1 mm. Jeszcze lepsze wyniki uzyskuje się stosując blachę wytłaczaną, dzięki łatwiejsze wydłużaniu się jej przy rozciąganiu i lepszej przyczepności do lepiku. Blachy powinny być rozwijane na rozlaną warstwę lepiku, który powinien je szczelnie otaczać z obu stron. Ostatnio zamiast blach z powodzeniem stosuje się folie z mas plastycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lepsze wzmocnienie izolacji otrzyma się przez zastosowanie dwóch wkładek ułożonych symetrycznie po obu stronach warstwy izolacyjnej. Przy takim rozwiązaniu siły rozciągające izolację są w obrębie wzmocnienia przekazywane osiowo. Symetryczne wzmocnienie potrzebne jest w przypadku szczelin wykazujących przesunięcia w płaszczyźnie szczeliny przy nierównomiernym osiadaniu (uprawnienia budowlane).

W przypadku przewidywanych większych wzajemnych ruchów zdylatowanych konstrukcji wzmocnioną izolację w miejscu szczeliny dylatacyjnej należy wygiąć w kształcie litery U. Gdy izolacja jest wykonana z folii PCW, dodatkowy pas folii przykleja się do obrzeży szczeliny dylatacyjnej, tworząc w niej fałdę.

Elementy prefabrykowane z laminatu

Jeżeli izolację stanowi powłoka z żywic poliestrowych lub epoksydowych, to izolację w miejscu dylatacji należy wykonać z laminatu z żywicy zastosowanej do izolacji. Uformowanie w szczelinie fałdy dylatacyjnej w kształcie litery U byłoby dość trudne, dlatego zaleca się wykonanie laminatu dylatacyjnego jako prefabrykatu i następnie połączenie żywicą z izolacją ciągłą za pośrednictwem wypuszczonej z prefabrykatu maty lub tkaniny z włókien szklanych (program egzamin ustny).

Elementy prefabrykowane z laminatu żywicznego należy wykonywać na szablonie z blachy pokrytej folią Estrofol. Do prefabrykatów dylatacyjnych zaleca się stosowanie żywic uelastycznionych. Izolacja stropów powinna być bitumiczna typu średniego lub ciężkiego z wkładkami, z co najmniej 2, a lepiej 3 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. Stosuje się również folię z tworzyw sztucznych, np. igelit. Podobną izolację należy stosować do ścian. Izolacja bitumiczna z mas powłokowych ścian nie zawsze jest wystarczająca, w szczególności tam, gdzie przewiduje się spływanie rozpryskiwanej wody po ścianach (opinie o programie).

Izolacje w pomieszczeniach mokrych wykonuje się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnych, z uwzględnieniem właściwości przeznaczenia izolowanych obiektów. W pomieszczeniach mokrych umieszcza się zwykle w posadzce kratki ściekowe, a posadzce nadaje się spadki w kierunku tych kratek. Również izolację wodoszczelną należy układać na podłożu ze spadkiem w kierunku lejów kratek ściekowych, aby woda przesiąkająca przez posadzkę również miała możność spływania do rur kanalizacyjnych. Brak odpowiedniego odpływu wody po powierzchni warstwy izolacyjnej i tworzenie się miejsc stale zalanych wodą powoduje szybkie niszczenie izolacji (segregator aktów prawnych).

Leje odpływowe kratek ściekowych powinny być założone na takim poziomie, aby woda spływająca po powierzchni izolacji wokół nich nie piętrzyła się. Na izolacji należy ułożyć betonową warstwę ochronną grubości co najmniej 3 cm. stosując drobne kruszywo. Na warstwie tej układa się posadzkę. Izolacja stropu powinna łączyć się z izolacją pionową ścian. Promień zaokrąglenia podłoża w narożu pomiędzy posadzką i ścianą powinien wynosić 2 cm (promocja 3 w 1). Prowadzenie wszelkich przewodów instalacyjnych wymaga specjalnego rozwiązania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !