Błędy popełniane przy wykonywaniu stropów

 
Błędy popełniane przy wykonywaniu stropów

Błędy popełniane przy wykonywaniu stropów. W trakcie wykonywania stropów konieczne jest zachowanie dużej staranności oraz nadzór kierownika budowy. Niestety zdarza się, że w trakcie prac popełniane są błędy, które mogą doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji stropów (program uprawnienia budowlane na komputer). Jednym z takich błędów jest niewłaściwe usytuowanie zbrojenia w szalunku. Zbrojenie dolne zawsze powinno znajdować się na spodzie stropu, natomiast górne w strefie wierzchniej stropu. Bardzo ważne jest przy tym zachowanie prawidłowej otuliny prętów, ponieważ zbyt mała może spowodować zmniejszenie przyczepności między zbrojeniem a betonem i korozję zbrojenia, a zbyt duża uniemożliwia odpowiednie rozlokowanie zbrojenia. Zarówno dystanse, jak i ich liczba muszą być prawidłowo dobrane (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ponadto zbrojenie należy zabezpieczyć w szalunkach przed przesunięciem. Kolejnym częstym błędem jest właśnie niewłaściwe zabezpieczenie zbrojenia przed przesunięciem. W wyniku niewłaściwego wykonania tych robót zbrojenie przemieszcza się podczas układania. Po zalaniu zbrojenia betonem skorygowanie błędów nie jest już możliwe.

 

Do błędów montażowych zalicza się również brak żeber rozdzielczych. Niektóre stropy żelbetowe, np. gęstożebrowe, wymagają dodatkowego wzmocnienia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy rozpiętość stropu przekracza 4m. Wówczas konieczne jest wykonanie żebra rozdzielczego w środkowej części stropu poprzecznie do belek nośnych. Szerokość żebra powinna wynosić od 7cm do 10cm, a jego wysokość powinna wynosić tyle samo, co wysokość stropu. Co ważne, żebro rozdzielcze należy zazbroić dwoma prętami 10mm, połączonych strzemionami rozstawionymi co 60cm. Niezastosowanie żeber rozdzielczych może powodować uginanie stropu i powstawanie rys na suficie. Do dużych błędów zalicza się także brak wzmocnień w miejscach oparcia ścian działowych (uprawnienia budowlane). Konieczne jest dozbrojenie pasm lub ułożenie podwójnych belek stropowych. Szczególnie ważne jest wzmocnienie stropu w miejscu, w którym znajduje się komin lub inne przebicia. Wszelkie strefy przypodporowe należy zbroić górą, co ogranicza uginanie się stropu gęstożebrowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami