Błędy popełnione podczas projektowania


Katastrofy budowlane i ich przyczyny

 

Bywa, że budynki ulegają gwałtownym zniszczeniom, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka ich stan techniczny nie wydawał się zły. Katastrofa budowlana, bo o niej tutaj mowa, może mieć wiele przyczyn, a każdy taki przypadek powinien być dokładnie sprawdzony w celu zapobiegania podobnym wypadkom. W sytuacji, gdy w katastrofie poszkodowani zostali ludzie, wówczas takie postępowanie jest szczególnie wnikliwe i dokładne.

 

Przyczyny katastrof budowlanych

 

Gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego może mieć wiele przyczyn. Dzieli się je na kilka głównych kategorii, które pozwalają na szybsze zdiagnozowanie konkretnej katastrofy.

 

Błędy popełnione podczas projektowania

 

Tutaj za przyczynę katastrofy można uważać na przykład wadliwe zaprojektowanie połączeń czy złe obliczenie nośności konstrukcji budynku. Często przyczyną katastrofy bywa także wadliwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna, która przyczynia się do niezwykle szybkiej korozji i tym samym powoduje zniszczenie budynku.

 

Błędy popełnione w czasie wykonywania

 

Błędy, które popełniane są w czasie realizacji budynków zdaniem niektórych ekspertów stanowią większość przyczyn katastrof budowlanych. Najbardziej rażącym zaniedbaniem jest niezgodne z projektem wykonawstwo, które powoduje że całkowicie zmieniają się parametry budynku, takie jak na przykład nośność. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie materiały, stosowane do realizacji budynku. Jeżeli będą one odbiegały od tych założonych w projekcie również mogą stać się przyczyną zniszczenia budynku. Niezwykle istotne jest także ich odpowiednie przechowywanie materiałów, gdyż wystawienie na zbyt dużą wilgoć czy nieodpowiednią temperaturę może powodować utratę ich właściwości i tym samym znaczne ich osłabienie. Tak samo niewłaściwa technologia wykonania budynku to jedna częstych przyczyn katastrof budowlanych.

 

Przypadki losowe jako przyczyna katastrof

 

Często zniszczenie budynku spowodowane jest tak zwanymi przypadkami losowymi. Zalicza się do nich między innymi powódź, trzęsienie ziemi czy podobne zdarzenia naturalne, na które człowiek nie ma wpływu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami