Blog

Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Błędy popełnione podczas projektowania

W artykule znajdziesz:

Błędy popełnione podczas projektowania


Katastrofy budowlane i ich przyczyny

 

Bywa, że budynki ulegają gwałtownym zniszczeniom, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka ich stan techniczny nie wydawał się zły. Katastrofa budowlana, bo o niej tutaj mowa, może mieć wiele przyczyn, a każdy taki przypadek powinien być dokładnie sprawdzony w celu zapobiegania podobnym wypadkom. W sytuacji, gdy w katastrofie poszkodowani zostali ludzie, wówczas takie postępowanie jest szczególnie wnikliwe i dokładne.

 

Przyczyny katastrof budowlanych

 

Gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego może mieć wiele przyczyn. Dzieli się je na kilka głównych kategorii, które pozwalają na szybsze zdiagnozowanie konkretnej katastrofy.

 

Błędy popełnione podczas projektowania

 

Tutaj za przyczynę katastrofy można uważać na przykład wadliwe zaprojektowanie połączeń czy złe obliczenie nośności konstrukcji budynku. Często przyczyną katastrofy bywa także wadliwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna, która przyczynia się do niezwykle szybkiej korozji i tym samym powoduje zniszczenie budynku.

 

Błędy popełnione w czasie wykonywania

 

Błędy, które popełniane są w czasie realizacji budynków zdaniem niektórych ekspertów stanowią większość przyczyn katastrof budowlanych. Najbardziej rażącym zaniedbaniem jest niezgodne z projektem wykonawstwo, które powoduje że całkowicie zmieniają się parametry budynku, takie jak na przykład nośność. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie materiały, stosowane do realizacji budynku. Jeżeli będą one odbiegały od tych założonych w projekcie również mogą stać się przyczyną zniszczenia budynku. Niezwykle istotne jest także ich odpowiednie przechowywanie materiałów, gdyż wystawienie na zbyt dużą wilgoć czy nieodpowiednią temperaturę może powodować utratę ich właściwości i tym samym znaczne ich osłabienie. Tak samo niewłaściwa technologia wykonania budynku to jedna częstych przyczyn katastrof budowlanych.

 

Przypadki losowe jako przyczyna katastrof

 

Często zniszczenie budynku spowodowane jest tak zwanymi przypadkami losowymi. Zalicza się do nich między innymi powódź, trzęsienie ziemi czy podobne zdarzenia naturalne, na które człowiek nie ma wpływu.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 15 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 16 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 17
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 18
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 19 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 20 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 21
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 31 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 32 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 33
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 34
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 35 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 36 Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 37
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badania cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami