Błędy w doborze systemów deskowań


Najbardziej typowym, współczesnym modelem organizacji budowy jest ograniczenie roli doświadczonego majstra w zakresie funkcji kierowniczych oraz decyzyjności. Tego rodzaju uprawnienia przesunięto n inżynierów, którzy pełnią na budowach funkcje kierownicze. Sytuacja ta jest efektem zanikania na rynku pracy absolwentów techników budowlanych, stanowiących średnią kadrę kierowniczą sektora budownictwa. Ma to niestety przełożenie na zwiększenie prawdopodobieństwa błędnych decyzji w zakresie doboru systemów dekowań. Doświadczony majster budowy ma obecnie mniej do powiedzenia w zakresie doboru deskowań niż mało doświadczony inżynier budowy. Decyzja najczęściej podejmowana jest przez kierownika budowy lub dyrektora kontraktu, który zwykle kieruje się wyłącznie kwestiami ekonomicznymi.
Efekty takich działań to przede wszystkim sprowadzanie na budowę nadmiernej ilości deskowań, nieefektywne wykorzystanie deskowań pod względem rotacji w procesie budowy oraz zaleganie deskowań na budowie i zwiększenie prawdopodobieństwa ich uszkodzenia. Kolejnym ważnym aspektem jest podejmowanie decyzji o tym, kto będzie wykonywać deskowanie dla żelbetowych elementów o szczególnie skomplikowanych kształtach. Mimo faktu, że obecnie podręczne narzędzia są łatwo dostępne, to najczęściej konstruowanie tego rodzaju deskowań na budowie jest mało efektywne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Warto pamiętać, że profesjonalni producenci i dostawcy deskowań mogą wykonać i dostarczyć na budowę elementy prefabrykowane, stanowiące gotowe do użycia elementy deskowań. Jakiekolwiek nietrafne decyzje w tym zakresie mogą stać się przyczyną opóźnień w realizacji oraz uzyskaniem nieodpowiedniego rezultatu w zakresie jakości uzyskanego elementu. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które występuje przy doborze deskowań, jest oszczędzanie na sprzęcie BHP. Błąd ten może być bardzo kosztowny w przypadku, gdy wystąpi wypadek przy pracy. Należy też pamiętać o tym, że beton licowy wymaga większych nakładów niż zwykły

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami