Bloczki z betonu

Bloczki z betonu

Bloczki z betonu odmiany 05 i 06 przeznaczone są głównie dla niekonstrukcyjnych ścian wypełniających, a bloczki z betonu odmiany 07 - dla ścian zewnętrznych konstrukcyjnych, w tej liczbie również i ścian nośnych najwyższych dwóch kondygnacji, bloczki odmiany 09 - dla ścian niższych kondygnacji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ściana zewnętrzna z bloczków odmiany 09 powinna mieć grubość 28 cm.

W większości przypadków jest to rozwiązanie nieekonomiczne w związku z czym produkcja bloczków tej odmiany jest dość ograniczona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poza bloczkami ściennymi produkowane są również nadproża zbrojone o wymiarach 24X24X150 do 200 cm, przeznaczone do przekrycia otworów okiennych i drzwiowych w murach o grubości 24 cm, wykonywanych z bloczków gazobetonowych. Bloczki układane są w murze na warstwie zaprawy o grubości ok. 1,0 cm.

W celu poprawienia izolacyjności cieplnej ściany powinna być to zaprawa „ciepłochronna”, wykonana przy użyciu drobnego żużla wielkopiecowego zamiast piasku naturalnego. Zaleca się też murowanie ściany z pozostawieniem pustki powietrznej w spoinie.
Przestrzeganie zaleceń w kierunku poprawienia cieplnej izolacyjności ściany są szczególnie ważne w przypadku ścian z bloczków odmiany 05 i 06 (uprawnienia budowlane).
W Szwecji produkowane są bloczki gazobetonowe odmiany 05 i 06 z oszlifowanymi powierzchniami, o tolerancji wymiarów ± 0,2 cm.

Ściany z takich bloczków murowane być mogą przy użyciu kleju lub na sucho.W tym drugim przypadku na powierzchni bloczków znajdują się wąskie bruzdy, w które przy wznoszeniu ściany wkładane są wkładki z mas plastycznych. Wartość termoizolacyjna ścian murowanych przy użyciu kleju lub wznoszonych na sucho jest o ok. 30°/o wyższa od ściany murowanej przy użyciu zwykłej zaprawy cementowo-wapiennej (program egzamin ustny). Ściany monolityczne stanowią jedną z najwcześniejszych form zastosowania betonów lekkich w budownictwie. Budynki ze ścianami monolitycznymi z betonu z żużla wielkopiecowego wznoszono w okręgach przemysłowych Europy Zach. i Ameryki Półn. już w drugiej połowie XIX w. Z reguły były to budynki niskie, jedno- i dwukondygnacyjne.

Żużel paleniskowy

Stosowano również beton z żużla paleniskowego, nie zawsze jednak z dobrym skutkiem, wobec występujących niekiedy zanieczyszczeń w żużlu paleniskowym. Sposób wykonywania ścian monolitycznych jest bardzo prosty, w związku z czym również i obecnie znajdują one bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie (opinie o programie).

Pewną odmianą zwykłych ścian monolitycznych są ściany wykonywane w pustakach zasypowych. Inną odmianą są ściany murowo-betonowe. Jako wypełnienie przestrzeni między ściankami murowymi stosowany jest najczęściej żużlobeton, o wytrzymałości R{)1650 kG/cm.
Pierwsze budynki ze ścianami monolitycznymi z betonu jamistego wzniesione zostały prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, w latach dwudziestych bieżącego stulecia (w r. 1923 - w Edynburgu, w latach następnych w Manchester, Liverpool i innych miastach). Jako kruszywo stosowany był żwir rzeczny oraz gliny spiekane (segregator aktów prawnych).

W latach trzydziestych podobnego typu budynki wykonywano w Niemczech. Szerokie zastowanie znalazły ściany monolityczne z betonów jamistych dopiero po II wojnie światowej, jako jedna z podstawowych postaci zużytkowania gruzu z powojennych rumowisk.
Widok jednego z budynków zrealizowanych w Gdańsku (osiedle Stogi) z gruzowego betonu jamistego.

Wewnątrzne ściany konstrukcyjne mają grubość 30 cm, ściany zewnętrzne - 40 cm. Wytrzymałość gruzobetonu wynosi w dwóch najniższych kondygnacjach naziemnych - R(U6 = 80 kG/cm2, w trzech wyższych - 50 kG/cm2 i w trzech najwyższych - 30 kG/cm2. Deskowanie z powtarzalnych elementów bywało w niektórych przypadkach użytkowane więcej niż 70-krotnie (promocja 3 w 1). Stropy z prefabrykatów wielkowymiarowych i rytmicznie zorganizowany proces wznoszenia ścian nadają tego typu obiektom charakter budowy uprzemysłowionej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !