Pale żelbetowe jako fundament pośredni

 
Pale żelbetowe jako fundament pośredni

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje fundamentów, to jest pośredni i bezpośredni (program uprawnienia budowlane na komputer). Pierwszy z nich jest bardziej złożony, ponieważ stosuje się go w sytuacjach, kiedy może wystąpić nieodpowiednia nośność, co ma ogromne znaczenie dla utrzymania w pionie całej konstrukcji nieruchomości. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest właśnie fundament głęboki, zwany również pośrednim, albowiem będzie się miało pewność, że budynek utrzyma się bez względu na jego gabaryty. Dopiero na elementach fundamentu pośredniego można ulokować ten właściwy, natomiast mogą one mieć formę pali żelbetowych, ścian szczelinowych albo studni. Trzeba przyznać, że wyżej opisane rozwiązanie jest stosowane w przypadku budowy obiektów o ogromnej powierzchni, to jest na przykład wielkich centrów handlowych, czy też zakładów produkcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nie ma sensu wykorzystywać go, jeżeli mamy do czynienia jedynie z inwestycją typu domek jednorodzinny. Zastosowanie wspomnianych pali, ścian albo studni jest zdecydowanie bardzo kosztowne. Kiedy obciąża się grunt bez żadnych dodatków elementów, mamy wtedy fundament bezpośredni, jaki stosuje się w naszym kraju i nie tylko, w przypadku realizacji inwestycji w nieruchomościach o mniejszej powierzchni.

 

Wystarczy użyć betonowych ław, które będą wzmocnione podłużnym zbrojeniem. Taki fundament ma od 0,8 do 1,4 metra wysokości. W grę wchodzi jeszcze fundament uproszczony, który bywa zastosowany, jeżeli mamy budowlę o lekkiej konstrukcji. Tutaj występują ściany, oparte na gruncie bez żadnego pośrednika. Warto zwrócić jeszcze uwagę na użycie płyty fundamentowej po powierzchnią obiektu na całej jego przestrzeni. W ten sposób udaje się równomiernie przenieść obciążenie konstrukcyjne nieruchomości na dany grunt (uprawnienia budowlane). Tego rodzaju sposób jest wykorzystywany, jeżeli występuje zjawisko głębokich wód gruntowych i zwykle dotyczy budynków mieszkalnych. Gleby wysadzinowe mogą oznaczać potrzebę realizacji droższych fundamentów, ponieważ niestety powstanie wtedy konieczność wykopania ich znacznie głębiej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami