Szkło laboratoryjne

Szkło laboratoryjne

Szkło laboratoryjne stanowią naczynia Kollego; są to płaskie kolby o pojemności około 100 cm:i, z szeroką szyjką, która umożliwia swobodne wprowadzenie próbek do wnętrza naczynia. Wykonuje się je ze szkła o jakości umożliwiającej prowadzenie sterylizacji w temperaturze około 140 C, pod ciśnieniem około 3 atn. Obok naczyń Kollego stosuje się także szalki Petri’ego.
Istota badania polega na poddaniu próbki działaniu grzybni wyhodowanej na pożywce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pożywkę, w skład której wchodzi agar-agar, brzeczka piwna i woda destylowana, przygotowaną w dużych szklanych kolbach, sterylizuje się w autoklawach lub sterylizatorach przez przeciąg 1,0-1,5 godziny, doprowadzając stopniowo temperaturę do poziomu 105 ± 5° C. Gotową pożywkę wprowadza się do naczyń Kollego, lub do naczyń szklanych, w ilości około 45 cm:i, po czym ustawia się w naczyniach szklane podstawki w kształcie litery V, grubości około 3 mm i wysokości około 7 mm. Na podstawkach tych ułoży się w dalszej fazie badania próbki drewna, które nie powinny się stykać bezpośrednio z pożywką (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na wystudzoną i wysterylizowaną pożywkę zaszczepia się odpowiedni gatunek grzyba (uprawnienia budowlane).

Laboratorium prowadzące badania nad trwałością drewna musi być wyposażone w odpowiedni dobór czystych kultur grzybów. Do badania stosuje się przede wszystkim kultury tych grzybów, które powodują szybki rozkład drewna i mają duże znaczenie gospodarcze. Przy określaniu naturalnej trwałości drewna drzew iglastych stosuje się głównie kultury grzybów powodujących rozkład drewna w budynkach, a więc Coniophora cerebella Schroet i Merulius domesticus Falek, poza tym kultury gatunków Lentinus lepideus Fr. i Lenzites sepiaria Fries., które wywołują rozkład drewna w słupach i w masztach. Do określenia trwałości drewna drzew liściastych stosuje się kultury grzybów Coniophora cerebella Schroet, Merulius domesticus Falek i Polistictus versicolor Fr.; w odniesieniu do drewna dębowego stosuje się kultury gatunku Daedalea ąuercina Pers (program egzamin ustny).

Kultury grzybów

Przeznaczone do badania kultury powinny być czyste, a więc w skład danej kultury powinien wchodzić jeden tylko wyodrębniony gatunek grzyba; prócz tego kultury powinny być wolne od pleśni. Występowanie w ramach kultury więcej niż jednego gatunku grzyba lub opanowanie kultury przez pleśń zaciemnia wyniki badania i utrudnia wyciągnięcie prawdziwych wniosków. Kultury grzybów hoduje się w optymalnych dla grzyba warunkach rozwoju na sztucznych pożywkach, które zastępują grzybowi naturalne podłoże, w tym przypadku drewno. Skład pożywek może być różny; przy badaniu drewna stosuje się głównie pożywki agarowe, rzadziej pożywki z trocin lub z ziemi (opinie o programie).

Naczynia z wprowadzoną pożywką i z ustawionymi podstawkami wyjaławia się w sterylizatorach lub w autoklawach, poddając je działaniu temperatury około 105° C przez przeciąg 30-60 min. Po ostudzeniu naczyń szczepi się na pożywce grzybnię. Czynność przeszczepiania polega na przeniesieniu za pomocą wyjałowionej igły platynowej skrawka grzybni z czystych kultur na pożywkę. Czynność tę należy wykonać szybko, w warunkach bardzo higienicznych, w oszklonych szafkach Hansena (segregator aktów prawnych).

Po zaszczepieniu grzybni zatyka się naczynia Kollego korkami z waty i oznacza się na nich gatunek grzyba i datę szczepienia. Następnie umieszcza się naczynia w termostatach, które pozwalają na utrzymanie temperatury na jednym poziomie (z dokładnością 1° C) lub w komorach klimatyzacyjnych, które pozwalają na utrzymanie na jednym poziomie temperatury i względnej wilgotności powietrza. W ten sposób stwarza się optymalne warunki dla rozwoju grzyba. Po upływie 2-3 tygodni zaszczepiony w naczyniu grzyb powinien się rozwinąć w silną kulturę, która nadaje się do prowadzenia badań (promocja 3 w 1).

Przygotowane próbki drewna suszy się w suszarce laboratoryjnej do stanu całkowicie suchego i waży się na wadze technicznej z dokładnością 0,1 g. Następnie dezynfekuje się je przeprowadzając kilkakrotnie przez płomień palnika gazowego lub przez krótką kąpiel w silnym strumieniu wody; chodzi o to, by do naczynia Kollego wprowadzić próbki wolne od grzybów (np. pleśni) i bakterii, których rozwój zaciemniałby wyniki badania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !