Blok fundamentowy

Blok fundamentowy

Przy dokonywaniu dalszych obliczeń należy pamiętać o następujących zaleceniach:
a) Blok fundamentowy liczymy jako belkę na sprężystym podłożu poddaną działaniu obciążenia ruchomego (program uprawnienia budowlane na komputer).
b) Płyta dolna obciążona jest oddziaływaniem gruntu. Część a płyty dennej obliczać należy jako płytę zamocowaną na 2 krawędziach, część b natomiast - jako płytę zamocowaną na 3 krawędziach.
c) Blok fundamentowy należy sprawdzić na przesuw, uwzględniając największe parcie boczne. W przypadku, gdy parcie boczne jest większe od siły tarcia fundamentu o grunt podzielonej przez współczynnik stateczności, należy wykonać w nim ząb (ostrogę), który dawałby odpór gruntu równoważący pozostałą część parcia bocznego.
d) Tarcie fundamentu o grunt należy przyjmować wg zaleceń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
e) Belkę górną oblicza się na siłę poziomą poprzeczną Hx. Rozpiętość obliczeniowa belki górnej jest równa rozstawowi żeber poprzecznych.
f) Wymiary belki są duże ze względów konstrukcyjnych, dlatego wskazane jest sprawdzić czy nie wystarczy przekrój betonowy dla przeniesienia naprężeń wywołanych zginaniem i ścinaniem od sił poziomych.

Wskazane jest sprawdzenie stateczności fundamentu na obrót oraz sprawdzenie stateczności usuwu naziomu.
Fundamenty wywrotnic. Obciążenie fundamentu wywrotnicy czołowej składa się z oddziaływań występujących na łożyskach stalowej platformy uchylnej oraz z wpływów przekazywanych przez mechanizm przechylania. Rozmieszczanie i wielkość obciążeń działających na fundament podczas pracy wywrotnicy czołowej o udźwigu 40 T.
Fundament wywrotnicy obrotowej przejmuje obciążenia z urządzenia obrotowego; bęben oparty jest na 4 łożyskach.

Przy wagonowej na każde łożysko działa siła pionowa w wielkości około 105 T. Część boczna obciążona jest urządzeniami napędzającymi bęben obrotowy. Do konstrukcji budynku podwieszane są bloki przeciwwag ułatwiających obrót bębna. Piwnica napędu przejmuje obciążenia z urządzeń poruszających popychacze wagonów (uprawnienia budowlane).

Most estakady

Most estakady może być obciążony tylko wagonami kolejowymi przeznaczonymi do opróżniania w wywrotnicy.
Zasobniki wielkopiecowe. Na estakadę nad zasobnikami wjeżdżają transferkary lub pociągi z ładunkiem materiałów wsadowych. Belki estakady (podtorowe) liczy się na najniekorzystniejsze wpływy z podanych obciążeń (program egzamin ustny).
Obciążenie koleją należy przyjmować wg normy obciążeń kolejowych, z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika dynamicznego.

Zasobniki obciążone są: rudą, aglomeratem, koksem i topnikami. Przy obliczaniu ścian lejów zasobników należy uwzględnić wpływy dynamiczne wynikające z gwałtownego wsypywania materiału do komór.
Fundament jamy załadowczej poza obciążeniem z ram przyjmuje jeszcze obciążenia z dolnych podpór konstrukcji stalowej wyciągu skipowego i wyciągu odsiewków koksowych; następnym obciążeniem, które można zaliczyć do głównego, są wpływy z pracy wagonu-wagi (opinie o programie). Obciążenia od pozostałych urządzeń nie mają istotnego wpływu na obliczanie konstrukcji.
Składowisko rudy i topników. Składowisko dzieli się na trzy szeregi. Między szeregiem A i B mieści się właściwe składowisko, między szeregiem B i C kanał wyładowczy (segregator aktów prawnych).

Szereg A - stanowi fundament pod sztywną podporę mostu, szereg B - fundament pod przegubową podporę mostu, szereg C - ścianę zamykającą kanał wyładowczy.
Fundament szeregu B oraz ściana szeregu C posadowione są na wspólnej płycie stanowiącej dno kanału wyładowczego. Dla torów kolejowych w skrajnych częściach kanału wyładowczego przewiduje się mosty kolejowe. Przy fundamencie szeregu A umieszcza się po przeciwnej stronie składowiska kanał dla kabli zasilających napędy mostu.

Fundament szeregu A składa się ze zdylatowanych bloków żelbetowych długości 15-18 m, poziomej belki podtorowej, ściany pionowej oraz płyty dolnej. Ścianę pionową oraz płytę dolną usztywnia się żebrami pionowymi o rozstawie 5,0-6,0 m (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !